Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interlaboratory comparison
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
2016 Vol. 61, No. 3 275--280
EN The publication of the new European Union Basic Safety Standards represents a remarkable milestone in the fi eld of radiological protection in terms of adding radon exposure to this framework. Therefore, the coming years will bring the need to measure radon not only in the workplaces but also in the[...]
2
100%
Nukleonika
2016 Vol. 61, No. 3 321--325
EN Results and conclusions of interlaboratory comparison of indoor radon in 2015 in Serbia are presented. The participants were three accredited laboratories from Serbia: Serbian Institute of Occupational Health “Dr Dragomir Karajović”, Laboratory for Radioactivity and Dose Measurements at the Faculty [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 601--604
PL W niniejszym artykule przedstawione zostały zagadnienia dot. organizowanych przez Główny Urząd Miar krajowych porównań międzylaboratryjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości, w kontekście zastosowania w najnowszym porównaniu z 2011 r. jako wzorca przenośnego: generatora z symulatorem sygnału z sil[...]
EN This paper presents the issues concerning interlaboratory comparisons in time and frequency domain organized by the Central Office of Measures [5, 6, 7]. A short description of the purpose of such comparisons is presented in the first section. The second section contains description of the previous [...]
4
100%
Geochronometria
2005 Vol. 24 27-32
EN This article presents a comparison of results from the activity measurements of loess samples obtained with two methods in two laboratories. The methods are semiconductor gamma radiation spectrometry and gamma radiation scintillation spectrometry. Various measurement geometries and various sets of r[...]
5
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2012 Vol. 1, nr 4 165--168
PL Dotychczas odbyły się trzy edycje międzylaboratoryjnych badań porównawczych zorganizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, przy współpracy Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Uzyskane dane dotyczące oceny indywidualnej sprawności każdego z laboratoriów uczestniczącyc[...]
EN Until now, there were three editions of interlaboratory comparison tests (ILC) organized by Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz, in cooperation with Polish National Centre for Radiation Protection in Health Care. Data concerning the individual assessment of each laboratory participating[...]
6
75%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 6 368-376
PL W artykule przedstawiono ocenę uczestnictwa INiG w badaniach międzylaboratoryjnych gazu skroplonego LPG. Laboratoria Pionu Technologii Nafty INiG wzięły udział w badaniach krajowych organizowanych przez Laboratorium Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o. (IReast), w których uczestniczyło łącznie 5[...]
EN This work evaluates the participation of INiG in interlaboratory tests of liquefied petroleum gas LPG. Laboratories of the Petroleum Processing Division of INiG took part in a national round robin tests, which were organized by Pipeline Investment Laboratory Co. (IReast), in all five laboratories pa[...]
7
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 9-10 14--15
PL Laboratoria corocznie tworzą plany szkoleń, auditów wewnętrznych oraz badań biegłości i/lub porównań międzylaboratoryjnych. Niestety w wielu przypadkach nie są w stanie w 100% ich zrealizować. Istnieje kilka sposobów na przygotowanie planów, aby ich realizacja była możliwa. Jak to zrobić?
EN Every year laboratories plan trainings, internal audits and proficiency testing (PT) and/or interlaboratory comparisons (ILC). However in most cases they are not able to realize the plans in 100%. There are a few ways to prepare the plans, the implementation of which is possible. How to do it?
8
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 4 315-329
PL Przeprowadzono porównanie z udziałem 4 zespołów wykonujących oznaczanie [wzory] metodami manualnymi oraz 6 stacji mobilnych z automatycznymi analizatorami powietrza na zawartość [wzory]. Organizatorzy porównania wytwarzali syntetyczne gazowe mieszaniny wzorcowe, których stężenia były oznaczane przez[...]
EN In the comparison 4 teams conducting manual determination of [formulas] as well as 6 mobile laboratories with automated analysers for [formulas] determination took part. The organizers of the comparison produced synthetic gas standards which concentrations were determined by the participants. A good[...]
9
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 4 268-271
PL Artykuł zwraca uwagę na problem potwierdzenia kompetencji laboratorium akredytowanego. Wraz z wejściem w życie nowej normy PN-EN ISO/IEC 17043 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości można się spodziewać coraz większego nacisku na kwestię porównań międzylaboratoryjnych, jako s[...]
EN The paper draws attention to the problem statement of the competence of an accredited laboratory. In the time of entry into force of the new standard. PN EN ISO/IEC 17043 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing you can expect more and more lobby on the issue of Inter lab[...]
10
63%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 3 46--51
PL Udział w badaniach biegłości daje wyjątkową okazję do sprawdzenia swoich możliwości, a wynikające z tego korzyści powinny zachęcać do brania udziału w kolejnych programach.
11
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level [...]
12
51%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 4 11--16
PL W środowisku chemików analityków coraz powszechniejsza staje się wiedza o organizowanych przez wyspecjalizowane laboratoria i instytucje porównaniach międzylaboratoryjnych (ang. Interlaboratory Comparison - ILC) i testach biegłości (ang. Proficiency Testing - PT).
13
51%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 3 49-51
PL Jednym z ważnych elementów procesu zapewnienia jakości wyników jest udział laboratorium w programach porównań międzylaboratoryjnych lub programach badania biegłości.
14
45%
Analityka : nauka i praktyka
2000 nr 2 4--7
PL Artykuł przedstawia przykłady kryteriów certyfikacji, niektóre możliwości oprogramowania komputerowego, służącego do statystycznej obróbki wyników porównań międzylaboratoryjnych (ILC) oraz ogólny schemat procedury prowadzącej do klasyfikacji pierwiastków do grup mających status wartości "polecanych"[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last