Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
2010 Vol. 40, nr 1 165--175
EN We have proposed a simple method for determining the sign of optical vortex seeded in optical beam. Our method can be applied to any single optical vortex, also the one with topological charge magnitude higher than 1, as well as to the whole vortex lattice. The proposed method has been verified expe[...]
2
100%
Optica Applicata
EN Interference coloring of the regular component of a polychromatic light scattered by a colorlessdielectric slab with a rough surface is considered. To explain the observed alternation of colors as the depth of roughness grows, we apply the model of a transient layer associated with surfach roughness[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 54 65-72
EN Standard Bluctooth does nut precisely determine the rules of forming Bluctooth scalternets. So far many interesting scatternel forming algorithms have been proposed. This publication tries to assess selected Bluctooth networks forming algorithms taking into account a few key parameters. In particula[...]
4
100%
Optica Applicata
EN In this article we study magnetooptical Kerr effect (MOKE) of the GaAs/Al0.31Ga0.69As multiple quantum wells (MQWs). Firstly, comparing the measured spectra of MOKE with the theoretical ones we established parameters of the sample such as energy of excitons in quantum wells, their oscillation streng[...]
5
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The paper describes the phenomenon of the occurrence of aerodynamic interference between a helicopter and an object in its near vicinity. Such situations occur during rescue missions as well as during police and military operations when the helicopter flies near such objects as buildings and ships. [...]
6
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2007 Nr 4(191) 43-50
PL Podczas użytkowania śmigłowców w terenie zurbanizowanym, może zaistnieć przypadek zawisu nad zabudową w kształcie "studni" jaki tworzą najczęściej budynki okalające dziedzińce miejskiej aglomeracji. Sytuacja taka może wynikać z prowadzonej akcji ratowniczej, policyjnej czy przeciwpożarowej. W wyniku[...]
EN During the exploitation of a helicopter in a urban terrain, there is always a probability, that a helicopter must hover over a group of buildings forming a well, for example over the city squares. Such situation can be caused by a rescue (or fire or police) action on that place. The forces generated[...]
7
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2014 nr 3 34--41
EN Home broadband access is continuously demanding more bandwidth fueled by video streaming, entertainment and gaming applications. In 2010, a company INEA decided to roll-out new WiMAX-based services aimed to meet the needs of home users across theWielkopolska region of western Poland. It was decided [...]
8
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono modele zaburzeń opływu śmigłowca w płaszczyźnie wirnika nośnego wywołanych bliskością kadłuba. Przedstawiono model dla dowolnej geometrii kadłuba bazujący na metodzie panelowej [1, 5] i model opływu potencjalnego rozwiązany dla elipsoidy obrotowej (Rankine'a) [4], zastępując[...]
EN The article presents models of flow disturbances around a helicopter in its main rotor plane. The disturbances are generated by the proximity of the helicopter's fuselage to the main rotor. A model for any generic fuselage based on the panel method [1, 5] and a model of potential flow solved for a s[...]
9
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2011 nr 3 131-140
EN Implementation of the ITU-R P.1546-4 and ITM propagation models for SEAMCAT prepared and developed in the National Institute of Telecommunications Poland is presented. Results of our research encompasses methodology, implementation and verification of plug-ins into the SEAMCAT software are shown.
10
88%
Optica Applicata
2012 Vol. 42, nr 4 699--711
EN Thin biprism can form non-diffraction fringes when it is illuminated by coherent plane wave and the non-diffraction fringes have long focal length and uniform intensity distribution. Geometrical optics characteristic of thin biprism is analyzed. Non-diffraction field produced by thin biprism at the [...]
11
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
75%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 1 3-11
EN Despite the fact that many electronic evices are equipped with wireless interfaces and numerous publications on wireless ad hoc and mesh networking exist, these networks are seldom used in everyday life. A possible explanation is the fact that only few of the numerous theoretically promising proposa[...]
13
75%
Logistyka
PL Praca dotyczy zagadnień podatności systemu nawigacji satelitarnej GPS na różnego rodzaju zakłócenia i pokazuje w jaki sposób mogą one wpłynąć na funkcjonowanie transportu. Omówiono podstawowe zasady działania odbiorników oraz możliwości wykorzystania systemów nawigacji w transporcie. Wskazano zasadn[...]
EN This paper is devoted to the problem of the GPS navigation system susceptibility to various kind of interferences. Their influence on the transportation is determined. The main principles of working of the GPS devices are discussed. Also the possibilities, the pros and the cons of utilizing the navi[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 287-288
PL W artykule przedstawiono praktyczną analizę efektów interferencji pomiędzy pracującymi w tym samym obszarze bezprzewodowymi sieciami w standardzie IEEE 802.11n oraz pomiędzy sieciami 802.11n i starszymi technologiami z rodziny 802.11. Przedstawione wyniki obrazują wpływ tych interferencji na rzeczyw[...]
EN This paper is a practical analysis of effects of mutual interference between Wi-Fi networks that operate in the same area using the newest IEEE 802.11n standard exclusively and also in coexistence with older 802.11 standards. Presented experiments show how this interference deteriorates the network [...]
15
75%
Elektro Info
2003 nr 5 5--9
16
75%
Logistyka
PL Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w obwodach torowych stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na obwody torowe. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia obwodów torowych. Pokazano sposoby określania dopuszcz[...]
EN The article describes the problems associated with interference in a track circuits used in railway traffic control devices. The sources of interference having an impact on track circuits was discussed. The methods of measurement of resistance in track circuits were described. The methods of determi[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 125-132
PL Spawanie jest jedną z podstawowych metod łączenia elementów metalowych. Obecnie najczęściej wykorzystywane jest spawanie elektryczne, w którym energia elektryczna przekształcana jest na energię cieplną w łuku elektrycznym. Zapewnienie założonych parametrów spawu, w przypadku większości procesów tech[...]
EN The welding is one of basic methods of the joining of metal elements. Most often electric welding is used in which the electrical energy is transformed on the heat energy in the electric arc. The assurance of required parameters of the weld, in case of the most of processings, is one of main factors[...]
18
75%
Elektro Info
2003 nr 1 32-34
PL Dzisiaj większość nowobudowanych lub modernizowanych obiektów elektroenergetycznych w energetyce i przemyśle jest wyposażanych w mikroprocesorowe urządzenia i systemy nadzoru. Proces wypierania przez układy mikroprocesorowe układów tradycjnych jest bardzo powszechny. To pociąga za sobą różne kierunk[...]
19
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 187-191
PL Technologia PRIME umożliwia przesyłanie sygnału informacyjnego (np. o zużyciu energii przez poszczególnych odbiorców) za pośrednictwem linii elektroenergetycznej. Zakłócenia występujące w sieci mogą jednak utrudniać prawidłową komunikację między urządzeniami podłączonymi do tej sieci. W celu zbadani[...]
EN PRIME technology allows the transfer of information signal (ie. energy consumption by individual customers) through a power line. Interference in the network can impede proper communication between devices connected to the network. In order to examine the sensitivity of devices using PRIME technolog[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last