Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfaces surfaces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 72-73
PL W pracy analizowano wpływ skali mieszalnika na wielkość powierzchni międzyfazowej i średnicy d-j2 pęcherzyków gazu w układzie ciecz-gaz. Do obliczeń wykorzystano wyniki doświadczalnych badań mocy mieszania i zawartości gazu w cieczy otrzymanych dla mieszalnika z dwoma mieszadłami turbinowymi tarczow[...]
EN The effect of the scale -up of an agitated vessel on the interfacial surface area and the diameter ds2 of the gas bubbles in a gas liquid system was analysed in the paper. The results of the studies on the power consumption and gas hold - up obtained for the agitated vessel equipped with double Rush[...]
2
84%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono opis i wyniki doświadczalnych badań połączeń stykowych płaskich obrobionych mechanicznie powierzchni metalowych, poddanych statycznym i dynamicznym obciążeniom normalnym. Badania dynamiczne prowadzono przy obciążeniach cyklicznych o różnych przebiegach w czasie. Wyznaczono c[...]
EN The paper presents the description and results of experimental investigations of contact joint. Flat and machined metal surfaces were subjected to normal dynamic and static loads. Experimental investigations were conducted for different periodical loads. Characteristics that illustrate contact defor[...]
3
84%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono rolę połączeń stykowych w budowie i eksploatacji dokładnych maszyn. Wyszczególniono występujące w tych połączeniach mechaniczne zjawiska kontaktowe i wskazano na aktualną potrzebę ich dokładniejszego badania. Sformułowano podstawowe problemy i zasady dynamicznych badań połączeń s[...]
EN The paper shows the role of contact joints in the construction and exploitation of machines. Contact phenomena are specified. The need for detailed investigations of contact joints is justified. There have been formulated basic problems and principles of dynamic examinations of contact joints. The p[...]
4
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 48-50
EN The paper presents investigations results of and analysis dealing with the determination and description of oil viscosity influence on the surface wave character of liquid film formed in co-current two-phase flow of gas and very viscous liquid. The dependences used for the determination of liquid fi[...]
5
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 2 17-20
PL Badano dwa reaktory (ciecz - gaz) o różnej wielkości (skala laboratoryjna i skala pilotowa) i o różnym obciążeniu czynnikami roboczymi. W każdym z reaktorów zastosowano metodę DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe) rozpraszania gazu. Wymiary geometryczne reaktorów i natężenia przepływu czynników roboczych[...]
EN Differently loaded, laboratory and pilot-scale gas-liquid reactors have been tested. The DSP (two perpendicular streams) method of gas dispersion has been employed in both reactors. A ratio of geometry and media flow rates in reactors was equal to 1:2. An influence of differences of these parameters[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last