Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 119-124
2
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 119 123--131
PL W niniejszym artykule zebrano uwagi opisujące obecny stan i problemy związane z obsługą komputerowych systemów sterowania oraz zasygnalizowano potrzebę i zaproponowano możliwe sposoby poprawy tego stanu rzeczy. Artykuł jest punktem wyjścia do badań nad sposobem projektowania interfejsów użytkownika[...]
EN This article summarized remarks describing the current status and problems of computer control systems using and suggested possible ways of improving this state of affairs. The article is the starting point for research of designing user interfaces for sighting systems or systems used in a systems c[...]
3
80%
Materials Science Poland
EN The interface between vacuum deposited C60 fullerene films and layers of mimetic liquid crystals (LC), such as pentylcyanobiphenyl (5??) or the BL055 mixture has been studied. In order to understand the processes of barrier formation at the C60 /LC interface, the kinetics of the dark current, short-[...]
4
80%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 2 383--389
EN Experimental and theoretical investigations of the optical and magneto-optical (MO) properties of sputter deposited Fe/SixFe1-x multilayers (MLS) are presented. The diagonal and off-diagonal components of the optical conductivity tensor of the MLS have been determined in the photon energy range 0.8-[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 2 327--337
PL W pracy przedstawiono rezultaty symulacji numerycznych wpływu szybkości zmian stanu naprężenia na interakcje pomiędzy szczeliną w osnowie i eliptycznym wtrąceniu w kompozycie granulkowym poddanym dynamicznemu obciążeniu rozciągającemu. Stwierdzono, że odkształcenie i (lub) penetracja szczeliny zależ[...]
EN The strain-rate effects on the interaction between a matrix crack and an elliptic inclusion in granule composites under dynamic tensile loadings are investigated numerically. It is found that the crack deflection/penetration behavior depends on the relative strength and local curvature of the interf[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN The contribution subject is the adhesive forces at the solid-liquid interface study. The adhesive forces effect is characterized by so called surface energy. On the Victor Kaplan department of fluid engineering there is installed a special device for the surface energy measurement. By this device us[...]
7
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN It is common knowledge that transmission systems are being pushed ever closer to their stability and thermal limits. Traditional solutions for upgrading electrical transmission system infrastructure have been primarily in the form of new power plants, new transmission lines, substations, and associa[...]
8
80%
Optica Applicata
EN Theoretical studies of interface impact on structural properties of InAs/GaSb type-II superlattices were carried out. Multilayer structures used for mid-infrared detection were considered. The superlattices examined consisted of 190 pairs of 9 monolayers (MLs) of InAs and 10 MLs of GaSb. Both types [...]
9
80%
Napędy i Sterowanie
PL Przy budowaniu systemów automatyki opartych o sterowniki PLC potrzeba często sporej liczby wejść/wyjść. Zdarza się, że liczba ta jest tak duża, że rozbudowa lokalna staje się już niemożliwa. Bywa również, że sterowany obiekt jest na tyle rozległy, że prowadzenie oddzielnych przewodów do każdego wejś[...]
10
80%
Acta Geophysica
EN In the paper by Chattopadhyay and Rajneesh (2006, "Reflection and refraction of waves at the interface of an isotropic medium over a highly anisotropic medium", Acta Geophysica, vol. 54, no. 3, pp. 239-249), the authors proposed a process to calculate R/T (reflection and transmission) coefficients a[...]
11
80%
Materials Science Poland
2012 Vol. 30, No. 3 170--179
EN The structure of Ceria doped Scandia Stabilized Zirconia (1Ce10ScSZ) electrolyte film deposited by EB-PVD (Electron Beam-Physical Vapour Deposition) technique on NiO-ZrO2 substrate was characterized by electron microscopy. The highly porous substrate was densely covered by deposited film without any[...]
12
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono problem wymiany danych pomiędzy komputerem pokładowym i systemem nawigacji lądowej TALIN. Komputer pokładowy wozu bojowego z zainstalowanym oprogramowaniem jest narzędziem wspomagającym dowodzenie. Jednym z podstawowych źródeł informacji dla tego komputera jest system nawiga[...]
EN The problem of data exchange belween an onboard computer and the land navigation system TALIN is presented in the paper. The combat vehicle's onboard computer with the software installed is designated to support the commander. One of the sources of information for this computer is the navigation sys[...]
13
80%
Journal of Polish CIMAC
EN Currently all modern car combustion engines are equipped with an electronic control device, sometimes called on-board computer. It is responsible for driving the engine depending on driver behavior, engine working conditions and engine load. Main loads an Electronic Engine Control (EEC) unit is empo[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 59-64
PL Niniejszy referat opisuje koncepcję zamknięcia różnych protokołów komunikacyjnych i eksploatacyjnych wykorzystywanych w rozwiązaniach automatyki poprzez dostarczenie wysokiego poziomu interfejsu jako usługi sieciowej. Taka usługa Webservice w oparciu o XML może być dostępna za pomocą bardzo różnych [...]
EN This paper describes a concept to encapsulate different communication protocols and operating philosophies used throughout an automation solution by providing an open high level interface as a Webservice. This XML based Webservice can be accessed by a wide variety of end devices since the extensible[...]
15
80%
Journal of Language Modelling
2016 Vol. 4, No. 2 145--182
EN We describe an innovative computer interface designed to assist annotators in the efficient selection of segmentation solutions for proper tagging of Sanskrit corpora. The proposed solution uses a compact representation of the shared forest of all segmentations. The main idea is to represent the uni[...]
16
70%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 4 493--500
PL W artykule przedstawiono metody oraz wyniki projektowania struktur, które są stosowane do numerycznej symulacji własności i procesów występujących w materiałach komórkowych. Zaprezentowane metody mają charakter uniwersalny dla zastosowań w różnych skalach wymiarowych. Mogą być stosowane do takich ma[...]
EN The paper presents the spectrum of methods and results for design of structures, which are frequently applied in numerical simulations of properties and processes taking place in cellular materials. The methods described here are universal for many applications at various length-scales. They can be[...]
17
70%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 4 1109--1114
EN The paper reports on the dependence of Si and GaAs surface energies on the misorientation angle of Si and GaAs crystal planes in a broad angle range. The energetic balance between GaAs and Si is unfavourable for growth of GaAs on Si substrate. Minima of the surface energy correspond to GaAs/Si heter[...]
18
70%
Opto - Electronics Review
EN The effect of interface anisotropy on the electronic structure of InAs/GaSb type-II superlattices is exploited in the design of thin-layer superlattices for mid-IR detection threshold. The design is based on a theoretical envelope function model that incorporates the change of anion and cation speci[...]
19
70%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 3 745-757
PL W pracy rozważono duże przemieszczenia i skończone odkształcenia nasyconych ośrodków porowatych. Przedstawiono konsekwentny opis Lagrange'a dla obu faz: ciekłej i stałej. Szczegółowo omówiono zasadniczy dla obliczeń problem interakcji faz. Podano wariacyjne sformułowanie problemu początkowo-brzegowe[...]
EN Large displacements and finite strains of saturated porous media will be considered. A consistent lagrangian description for both solid and fluid phases is presented. The problem of interaction between phases, crucial for computation, is discussed in detail. Variational formulations for the initial [...]
20
70%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 659-686
PL Cel pracy jest dwojaki. Po pierwsze, zostały przedyskutowane najważniejsze pojęcia dotyczące adhezji. Zbadano zagadnienie modelowania jednostronnego kontaktu z adhezją pomiędzy dwoma odkształcalnymi ciałami. Sformułowano kontaktowe zadanie początkowo-brzegowe z adhezją i przeprowadzono jego regulary[...]
EN The aim of the paper is twofold. First, most important notions concerning adhesion are discussed. Modelling of unileteral contact with adhesion between two deformable bodies are studied. The initial boundary value problem for contact with adhesion is discussed, including its regularization. Second, [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last