Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interchanges
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 4-6 36-38
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza ruchu pieszego w obrębie węzła przesiadkowego rondo Reagana, zlokalizowanego na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Węzeł ten jest we Wrocławiu największym, w którym dokonano integracji przystanków komunikacji zbiorowej na wyspie centralnej otoczonej jezdniami [...]
EN The article presents an analysis of pedestrian traffic around the roundabout Reagan, located at Grunwald Square in Wroclaw. This node is the largest in Wroclaw, in which the integration of public transport stops were made in the central island surrounded by common roads. This allowed the examination[...]
2
75%
Logistyka
2015 nr 4 1285--1298, CD2
PL Węzły przesiadkowe są istotnym elementem systemu publicznego transportu zbiorowego. Dobrze zaplanowane i staranne wykonane węzły ułatwiają integrację pomiędzy różnymi środkami transportu, pozwalają pasażerom skrócić czas podróży i zmniejszyć wysiłek potrzebny na zmianę środka transportu. W artykule [...]
EN Interchanges are key elements of the public transport system. Carefully planned and appropriately executed interchanges facilitate integration between different modes of public transport, allow passengers to shorten journey duration and reduce effort required to change the means of transport. The AM[...]
3
75%
Transport Problems
PL Artykuł prezentuje problemy oraz istotę integracji transportu publicznego na podstawie dokumentów Polski i UE, podaje przykłady rozwiązań integrujących miejski transport publiczny w Polsce i na świecie. Miejski transport publiczny jest specyficznym rodzajem transportu przeznaczonym do zaspokajania p[...]
EN The article presents the problems and the importance of integration of public transport on the basis of Polish and EU documents relating to public transport, as well as gives examples of solutions that integrate urban public transport in Poland and worldwide. Public transport is a special kind of tr[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 24--27
PL W artykule przedstawiono wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdó[...]
EN The article presents the result of calculations on the average waiting time for the planned merger, which has been designated on the basis of the timetable and the actual average waiting time for connection designated on the basis of actual data of arrivals and departures of vehicles transport of Sz[...]
5
63%
Drogownictwo
2012 nr 1 8-11
PL Zmodyfikowany węzeł typu karo wybudowany na skrzyżowaniu autostrady I-44 z drogą stanową nr 13 w Springfield, w amerykańskim stanie Missouri ma wiele zalet. Węzeł jest pierwszym rozwiązaniem tego typu w Stanach Zjednoczonych. Symulacje komputerowe wykonane w Federalnej Administracji Drogowej (FHWA) [...]
EN Modified diamond interchange called double crossover diamond (DCD) built in Springfield, Missouri, USA on Interstate 44 at Missouri Road 13 has many advantages. The interchange is the first such solution in the USA. Multiple computer simulations made at Federal Highway Administration (FHWA) convince[...]
6
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 1 3--8
PL Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przypadkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogólnie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kraju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane [...]
EN Kiss and ride zone signs have been determined in legal regulations only in few cases (by indication a sign pattern that should be applied in the national system of road signs). Most countries mark kiss and ride zones by using especially designed pictograms. However they cannot be used as a measure t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last