Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interchange nodes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 31--40
EN Accurate design of infrastructure for public transport is the basis for the efficient functioning of traffic and passenger transportation. The article presents an analysis of the availability of public transport stops. The measure of the availability relates to access times to certain stops from oth[...]
2
75%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 4 5--9
PL Punktem wyjścia rozważań są wymagania poprawy funkcjonalności węzła przesiadkowego w naziemnym miejskim transporcie publicznym (integrującego tramwaje, autobusy, ewentualnie trolejbusy). Poprawa funkcjonalności ma tu dotyczyć przede wszystkim zwiększenia przepustowości węzła (umożliwienia obsługi wi[...]
EN The requirements to improve the functionality of the interchange node in above-ground urban public transport (integrating trams, buses or trolleybuses) are the starting point for the considerations. The improvement of functionality is to be mainly related to increasing the capacity of the node (enab[...]
3
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 2 14--18
PL Artykuł przedstawia kolejne etapy analizy funkcjonowania systemu kiss and ride, który powstał w Krakowie pod koniec 2013 roku i funkcjonuje nieprzerwanie z drobnymi zmianami organizacyjnymi. Jest to jeden z elementów systemu transportowego miasta, który usprawnia i zabezpiecza wymianę pasażerów w ob[...]
EN The article presents following phases of the analysis of functioning of the kiss and ride system which was implemented at the end of 2013 in Cracow and has been functioning continuously after small logistic modifications. It constitutes one of the transport system of the city which improves and prov[...]
4
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 6 26--31
PL Artykuł omawia najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź, który będąc ciągle w fazie doskonalenia, nie zyskał jeszcze popularności wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości. Działanie parkingów systemu, którego celem jest zachęcenie kierowców do prz[...]
EN The article discusses the most important issues about Park and Ride system in Cracow which is being still improved. It concludes with the statement that although drivers use Park and Ride parking lots, the system is not as popular and accepted as it should be, especially in Cracow’s citizens mind. F[...]
5
63%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 8 4--9
PL Rosnąca liczba samochodów wjeżdżających do centrów miast powoduje obniżenie jakości systemów transportowych i jakości życia, głównie z powodu zatłoczenia ruchem, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom wymaga podejmowania działań przyczyniających się do zmni[...]
EN The growing number of cars entering the city centres causes reduction of the quality of transport systems and the quality of life, mainly due to traffic congestion, air pollution and noise. To counteract such negative phenomena, actions contributing in reducing of car travel demand are required. One[...]
6
51%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 9 4--9
PL Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowieka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojazdach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża ja[...]
EN The mobility is one of the basic human activities. People use transport system every day travelling to work, for shopping or leisure purposes. Mobility should not be limited, but should be consciously created. With the increase in congestion in inner–city areas, an increase in the number of combined[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last