Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 311-319
PL Referat prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne, które znalazły zastosowanie w pojeździe inteligentnym, systemy nawigacji i identyfikacji pojazdu, systemy rozpoznania obiektów na drodze czy układy wspomagające współdziałanie człowieka z pojazdem. Autor opisał kilka kluczowych rozwiązań, które są[...]
EN The paper has presented technological solutions in an intelligent car, navigation and vehicle positioning systems, systems for identification objects on the road, cooperation between a human being and a vehicle. The author has described fundamental solutions, which are currently used in cars and are[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 165--181
PL Poprawa bezpieczeństwa w transporcie wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, a jednocześnie z ciągłym procesem wyposażania pojazdów w układy, których zadaniem jest ograniczanie ryzyka wypadku lub informowanie o nim kierowcy (rysunek 1). Powyższe działanie jest zazwyczaj sprzeczne z tymi, które s[...]
EN The paper presents the latest solutions for informative systems being used in automotive vehicles. The advanced communicatory and computer science systems for passenger and truck vehicles are described and the definitions of iCar and iTruck, according to the specified group of vehicles, have been us[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 106--115
EN The aim of this paper is to introduce vehicle safety. Introduced will present intelligent vehicle safety systems, which are used in today's advanced intelligent vehicles. Progress in technology and information systems open up new possibilities in vehicle safety, which can reduce traffic accidents.
4
100%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 8 11--17
PL Warunkiem realizacja idei smart city (inteligentnego/cyfrowego miasta) jest wspieranie innowacyjności, w szczególności w dziedzinie ICT (ang. Information and Communication Technology), czyli elektronicznego gromadzenia, transmisji i przetwarzania danych. Rozwój współpracujących, inteligentnych syste[...]
EN Indispensable for the Smart City idea deployment is to support innovations in the field of ICT – Information and Communication Technology. On the other hand, C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) development is the most important for making autonomous eco-mobility true. Four crucial fact[...]
5
100%
Problemy Ekorozwoju
2018 Vol. 13, nr 2 165--176
PL Inteligentne pojazdy uważane są za przyszłość motoryzacji z uwagi na ochronę środowiska i oszczędność energii. Wysoki koszt i wciąż niedoskonała technologia powodują jednak niechęć ze strony konsumentów i deweloperów. W niniejszym artykule przeanalizowaliśmy czynniki dotyczące wyboru inteligentnego [...]
EN Intelligent vehicle considered to be the trend of future vehicle for its ecological environment protect and energy conservative feature. The high cost and imperfect technology of it result however in the disinclination of consumers and developers. In this paper, we studied the factor relationships o[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 4/85 91--100
PL W artykule została przedstawiona propozycja projektu inteligentnych pojazdów wspomagających poruszanie się pacjentów szpitali, osób starszych i niepełnosprawnych. Pojazd tego typu, poza przemyślaną konstrukcją mechaniczną, dostosowanym napędem i dodatkowym osprzętem, musi charakteryzować się pewną f[...]
EN In this article proposal of intelligent vehicle supporting locomotion of hospital’s patients, the elderly and handicapped people was presented. The vehicle of this type, in addition to well thought mechanical construction, customized drive and additional equipment must be characterized by some form [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last