Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent transport systems ITS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL II Polski Kongres ITS. Dotychczasowy postęp w upowszechnianiu systemów i usług ITS w Polsce. Perspektywy zastosowań ITS w naszym kraju do 2014 r.
EN II Polish Congress of the ITS. Up-to-date progress in popularisation both systems and services of the Intelligent Transport Systems in Poland. Perspectives of ITS applications in our country until the year 2014.
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Prezentacja ERTICO . międzynarodowej organizacji pozarządowej, której celem jest promocja upowszechniania systemów i usług inteligentnego transportu. Podstawowe działania ERTICO. Misja ERTICO w Polsce.
EN Presentation of ERTICO - international non - governmental organization, which purpose is the promotion of the intelligent transport systems and services generalization. The ERTICO's principal activities. ERTICO's mission in Poland.
3
80%
Journal of KONES
EN The paper presents implementation problems of Co-opeartive Intelligent Transport System (ITS) in Member States of European Union. ITS means systems in which information and communication technologies are applied in the field of road transport, including infrastructure, vehicles and users, and in tra[...]
4
80%
Journal of KONES
EN The paper presents problems of terrorism threats for transportation infrastructure. The range of transportation infrastructure has spread, and includes railway, inland waterways, road, maritime, air, intermodal transport infrastructure and intelligent transport systems (ITS). ITS means systems in wh[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1643--1646
PL Sprawność systemu transportu miejskiego posiada ogromną rolę w kształtowaniu się społeczno-gospodarczych stosunków na danym terenie. Zbiorowy transport miejski może zostać uznany za sprawny, kiedy w prawidłowy sposób oraz w pełni zaspokaja potrzeby przewozowe mieszkańców, jednocześnie przy optymalny[...]
EN The efficiency of urban transport system has a huge role in shaping the socio-economic relations in the area. Urban public transport can be considered efficient, when properly and fully meets the needs of transport residents, while making optimal use of technical means. To achieve such a state must [...]
6
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2011 z. 80 95-116
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące implementacji inteligentnych systemów transportowych w Unii Europejskiej. Systemy autonomiczne wdrożone w państwach członkowskich UE nie są interoperacyjne, z różnych powodów, m.in. ze względu na brak możliwości wymiany danych. Komisja Europejska podjęła w[...]
EN The paper refers to implementation problems of Intelligent Transport System (ITS) in Member States of European Union. The autonomous systems implemented in Member States of EU are not interoperable do to some reasons, especially lack of cooperation capability. European Commission has taken steps in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last