Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentny system pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 74 307--313
PL W pracy przedstawiono stan obecny wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych jako elementu Smart Grid w Polsce. Przeanalizowano zalety i wady systemów zdalnego odczytu energii elektrycznej prowadzonych w dużym zakresie np. w ENERGA S.A., jak i pilotażowych projektów. Wskazano na korzyści z wdroże[...]
EN In this paper are presented present state of intelligent measurements systems as part of Smart Grid. Are analized adventages and disadventages remotely separation electric energy. Are described pilotages programes and wide conducted projects AMI. Are indicated adventages AMI for operator distributio[...]
2
75%
Acta Energetica
2014 nr 4 43--55
PL Istnieje wiele opracowań na temat inteligentnych systemów pomiarowych. Celem Smart Meteringu nie jest jedynie automatyzacja rozliczeń i dwukierunkowa komunikacja z inteligentnym licznikiem. Miarą sukcesu wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych jest stopień zaangażowania klienta – odbiorcy i je[...]
EN There are many studies on smart metering. The aim of smart metering is not only automated billing and two-way communication with a smart meter. The measure of success of the implementation of smart metering is the level of customer engagement and their cooperation with energy companies, as well as t[...]
3
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 3 36--40
PL Omówiono standardy wymiany informacji stosowane w inteligentnych systemach pomiarowych oraz modele danych opisujące informacje pomiarowe wykorzystywane w tych zastosowaniach.
EN The paper discusses information interchange standards used in smart measurement systems and data models describing measurement information used in these applications.
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 249-252
PL Przedstawiono inteligentny system pomiarowy do charakteryzacji centrów defektowych w półprzewodnikowych materiałach półizolujących metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej. Parametry centrów defektowych wyznaczono na podstawie dwuwymiarowej analizy niestacjonarnych przebiegów fotoprądu opar[...]
EN An intelligent measurement system for the characterisation of defect centres in semi-insulating materials is presented. The basic advantage of the system relies on the application of two dimensional analysis of the photocurrent decays and computational intelligence to extract the parameters of defec[...]
5
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2014 Nr 6 (117) 37--38
PL TAURON Dystrybucja ma już spore doświadczenie we wdrażaniu systemów inteligentnego opomiarowania. Dotychczas spółka przeprowadziła dziesięć pilotaży związanych z dostawą i montażem w sumie 40 tysięcy inteligentnych liczników. W najbliższych dwóch latach firmę czeka największe wyzwanie w tym obszarze[...]
EN TAURON Distribution has some experience in implementation of AMI projects. So far, TAURON have been implemented 10 AMI projects, for more than 40 000 meter points. Current project, Smart City Wrocław, concern replace of 331 000 traditional meter points on smart meters. The project will be finished i[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 1 73--78
PL Cloud computing jest to model przetwarzania danych, oparty na korzystaniu z zasobów komputerowych dostarczonych przez zewnętrzne przedsiębiorstwa lub działy firmy za pośrednictwem sieci. W artykule zostaną przedstawione doświadczenia z kilkuletniego funkcjonowania systemu AMR (ang. Automated Meters [...]
EN This paper describes many types of public cloud computing and problem with cloud computing security. Cloud computing is the use of computing resources that are delivered as a service over a network. Cloud computing relies on sharing of resources to achieve coherence and economies of scale similar. T[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 1 79--84
PL Obecnie można zaobserwować globalny ruch w kierunku inteligentnych sieci. Pomimo tego, że są różne ścieżki osiągnięcia tego samego celu, który jeszcze nie jest precyzyjne określony, to budowę takiej sieci najczęściej rozpoczyna się od wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych. Urządzenia elektro[...]
EN You can now see the global movement towards smart grids. Despite the fact that there are different paths to achieve the same purpose which is not yet precisely defined, the construction of such a network usually starts with the implementation of smart metering. Currently, engineers and scientists co[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego inteligentnych systemów pomiarowych znacząco zmienia sposób przeprowadzanych pomiarów i rozliczeń. W artykule przedstawiono analizę dokładności realizowanych pomiarów oraz zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące inteligentnego systemu pomiarowego i [...]
EN The smart metering to the power system implementation significantly changes the way of measurements and settlements in the electricity sector. This paper presents an analysis of realized measurement accuracy and the key information about the smart metering and the components of the advanced metering[...]
9
63%
Elektro Info
2015 nr 9 86--90
PL Dwuczęściowy artykuł dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids. Skupiono się w nim na charakterystyce inteligentnych liczników, korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Przedstawiono aktualny stan wdrożeń systemów inteligentneg[...]
EN The two parts paper concerns the chosen aspects of smart meters in Smart Power Grids systems. It focuses on features of smart meters as well as the benefits and the costs of the smart metering systems implementation. The present situation of smart metering systems implementation in the European Unio[...]
10
63%
Elektro Info
2015 nr 6 72--75
PL Dwuczęściowy artykuł dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids. Skupiono się w nim na charakterystyce Inteligentnych liczników, korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Przedstawiono aktualny stan wdrożeń systemów inteligentneg[...]
EN The two parts paper concerns the chosen aspects of smart meters in Smart Power Grids systems. It focuses on features of smart meters as well as the benefits and the costs of the smart metering systems implementation. The present situation of smart metering systems implementation in the European Unio[...]
11
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Przeanalizowano i sklasyfikowano metody tomografii sieciowej. Przedstawiono taksonomię charakterystyk sieciowych badanych przez poszczególne metody. W wyniku analizy zauważono problemy w praktycznym zastosowaniu tych metod. Jako odpowiedź na znalezione ograniczenia powstała metoda NeTomogRaphy łączą[...]
EN Network tomography methods has been analyzed and classified. Taxonomy of network characteristics used by tomography methods has been presented. As the result of the analysis same disadvantages for practical usage has been found. As the answer for found disadvantages, the NeTomogRaphy method has been[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last