Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentne zarządzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono zarys koncepcji miasta przyszłości na podstawie modelu Eco City i tzw. zielonej urbanistyki w ujęciu S. Lehmanna. Podkreślono konieczność zwiększenia gęstości zagospodarowania miasta przyszłości, co wiązać się będzie z ograniczaniem zagospodarowania terenów biologicznie czyn[...]
EN The paper presents the outline of the concept of the city of the future based on the Eco City model and the so-called “green urbanism” in the perspective of S. Lehmann. The necessity of increasing the density of spatial development of the city of the future was emphasized. This will be connected wit[...]
2
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Recent initiatives of innovation of transport are occurring in Honduras. The implementation of telematics devices helps traffic mobility and the security of the systems. The result of an investigative poll remarks the different needs in safety and reliability in the public transport that can be solv[...]
3
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The result expansive development in urban and suburban areas have put in a difficult situation in terms of sustainable development, where pollution, traffic congestion and accidents, the strong negative external impact on the economy and health of citizens. All these problems are encouraged to devel[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 2 62--69
PL Ilość danych jest ogromna i cały czas rośnie w szalonym tempie. Jednocześnie przybywa danych zbędnych, a wykonanie bardziej efektywnej, rzetelnej analizy wymaga ich przefiltrowania i usunięcia. Umiejętność wyodrębniania ze zbiorów danych prawidłowych i przydatnych informacji staje się czymś nieodzow[...]
5
84%
Logistyka
2013 nr 5 352--355, CD 2
PL Inteligentne zarządzanie miastem z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych leży u podstaw koncepcji Smart City. Ich zastosowanie w projektach inteligentnego zarządzania transportem (ITS) nie tylko ogranicza poziom kongestii, ale w konsekwencji kształtuje zrównoważony rozwój miasta (ITS-[...]
EN Intelligent management of the city with the use of modern information systems is the basis of the concept of Smart City. IT use for intelligent transportation systems (ITS) not only reduces the level of congestion, but as a consequence shapes the sustainable development of the city (ITS-driven susta[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 53 119--130
PL W opracowaniu przedstawione zostały istotne informacje dotyczące specyficznych, ale sukcesywnie wykorzystywanych systemów eksperckich, wspomagających zarządzanie wiedzą gromadzoną w organizacjach przez menedżerów. Inteligentne zarządzanie informacją i wiedzą przedstawione zostało na bazie opisu dzia[...]
EN Core information concerning specific but gradually used expert systems supporting knowledge management in enterprises is shown in this paper. The intelligent information and knowledge management is described on the basis of semantic network operation characteristics, program agents and agents system[...]
7
84%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2018 no. 4 17--27
EN Cities play a fundamental role in the economic development of the country. The vast majority of jobs, innovations and services are concentrated in the cities, thereby determining the country’s economy. Currently, the Smart City is the key concept of sustainable urban development throughout the world[...]
8
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1293--1296, CD
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania mikrokontrolerów typu ATmega w sterownikach systemów zarządzających automatyką obiektów budowlanych. Omówione zostały zasady łączenia mikrokontrolerów oraz przekaźników celu efektywnego sterowania urządzeniami automatyki budynku inteligentnego oraz o[...]
EN Continuing the development of consumer electronics brings ever greater automation of everyday life. It is natural that more and more people are interested in intelligent building, wanting to automate the control of the building's electrical system and even the use of home appliances. Until recently,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last