Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentna fabryka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 4 26--31
PL Powstanie koncepcji Przemysł 4.0 spowodowało, że wiele przedsiębiorstw rozpoczęło działania integrujące systemy fizyczne z systemami cybernetycznymi w celu stworzenia tzw. inteligentnych fabryk. Jak w tym kontekście wygląda kwestia utrzymania ruchu? Na to pytanie starano się znaleźć odpowiedź w arty[...]
2
86%
Napędy i Sterowanie
PL W ujęciu ogólnym idea Przemysłu 4.0 obejmuje zbiór technologii i koncepcji dotyczących tworzenia „inteligentnych fabryk”, w których maszyny używane w procesie produkcyjnym są w stanie komunikować się ze sobą i z operatorem za pośrednictwem chmury. Najprościej mówiąc, połączone ze sobą urządzenia w f[...]
3
58%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 574--578
PL Omówiono zaprezentowane na targach Hannover Messe 2016 innowacyjne koncepcje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem idei Industry 4.0 w praktykę przemysłową: nowe środowiska programowe wspierające sieci przemysłowe, systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy, komunikację maszyna–maszyna. Przeana[...]
EN The paper illuminates innovations of software and hardware associated with the introduction of the Industry 4.0 concept in practice, presented at Hannover Messe 2016: the new industrial network systems, cyber-physical systems, Internet of things and machine to machine communication. The idea of inte[...]
4
58%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 926--933
PL Omówiono propozycje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem koncepcji Industry 4.0 do praktyki przemysłowej, zaprezentowane podczas Hannover Messe 2016 przez różnych producentów. Te rozwiązania wspierają podstawowe komponenty idei Industry 4.0, takie jak: sieci przemysłowe, systemy cyberfizycz[...]
EN The article discusses presented by various manufacturers at Hannover Messe 2016 new and sophisticated products related to the concept of Industry 4.0 in industrial practice. These products support the basic components of this idea, such as industrial networks, cyberphysical systems or the Internet o[...]
5
58%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 11--24
PL Postępująca wirtualizacja gospodarki oraz rozwój mediów społecznościowych doprowadziły do zmian w środowisku pracy. W konsekwencji zmianie ulega model rozwoju kompetencji pracowników z centralnie zaplanowanego do zdecentralizowanego, charakteryzującego się samoorganizacją i dostosowanego do indywidu[...]
EN The progressing virtualization as well as the development of social media changed the traditional workplace. Consequently, the model of employee competency development is changing from the traditional top-down “command and control” approach, towards more “decentralized” approach that is self-organiz[...]
6
58%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 313--329
EN The creation of value in a factory is transforming. The spread of sensors, embedded systems, and the development of the Internet of Things (IoT) creates a multitude of possibilities relating to upcoming Real Time Analytics (RTA) application. However, already the topic of big data had rendered the us[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1603--1605
PL 4. rewolucja przemysłowa wymaga od specjalistów szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej z dziedziny mechatroniki, automatyzacji, technologii produkcji i informatyki, połączonej z wysokim poziomem umiejętności praktycznych. Proponowana przez FESTO platforma edukacyjna umożliwia kształcenie przyszłych [...]
EN This article presents Festo multiperspective approach to professional qualifications for the 4th industrial revolution. The concept introduces into the latest technological solutions in the field of flexible manufacturing engineering. Since Festo was founded it has made a great effort to the dissemi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last