Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integracja zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
88%
Problemy Jakości
PL Celem tego artykułu jest przedstawienie pewnego sposobu systemowego ujęcia przedsiębiorstwa, jako narzędzia pomocnego w projektowaniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.
3
75%
Problemy Jakości
EN This paper presents the viewpoint and thought of its Author about the issues of integration of management from the outlook of quality strategy. Author discusses most common types of strategy integration, integrated management with special emphasis on standardized management systems using the example[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Potrzeba zwiększenia stopnia integracji realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) była podnoszona niejednokrotnie przez polityków ze szczebla lokalnego, jak i krajowego, ekspertów oraz organizacje pozarządowe. Kilkukrotnie pojmowane były inicjatywy na rzecz wprow[...]
5
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Intelligent Transport System (ITS) in the city and the metropolitan area should be linked to the Mobility Policy (MP) formulated and implemented for this area. On the one side, the implementation of the ITS is one of the MP tools. On the other side, the specific parameters of the ITS (algorithms, to[...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 8 91--98
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad optymalnej organizacji zarządzania produkcją odlewni w warunkach stosowania zintegrowanego systemu informatycznego. Zaprezentowano koncepcję planowania produkcji zaprojektowaną zgodnie z zasadami analizy strukturalnej. Koncepcję tę zilustrowano przykładowym r[...]
EN In this paper the principles of optimal production planning in foundry which uses integrated information system are presented. We propose to implement IDEF0 model for designing the production planning system. This concept is illustrated with example project which was developed for one of polish foun[...]
7
63%
Studia Informatica
PL Szkieletowy system sterowania procesami przedsiębiorstwa (system EPC II) jest systemem bazodanowym z relacyjną bazą danych. Te jej tabele, które nie są podklasami innych tabel, nazwano "rodzajami informacji". W pracy przedstawiono wykaz wszystkich atrybutów kluczowych rodzajów informacji oraz zestaw[...]
EN The framework Enterprise Process Control (EPC II) system is a system with a relational database. Those of its tables which are not subclasses of other tables have been named "information kinds". The list of all key attributes of information kinds as well as the list of combinations of all informatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last