Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intake system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono problemy związane ze stopniem napełnienia silnika o spalaniu wewnętrznym. Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnień w układzie dolotowym silnika samochodu doświadczalnego Opel Astra 1.6 oraz zaprezentowano wyniki wstępnej analizy częstotliwościowej sygnału zmiany ciśnienia absolutneg[...]
EN The problems of volumetric efficiency of IC engine were elaborated in the article. The results of measurements of pressure in intake system were presented for car's engine Opel 1.6. The results of analysis of frequency of signal pressure were presented with the conclusions.
2
75%
Logistyka
2014 nr 3 5023--5029
PL W pracy przedstawiono wpływ układu dolotowego i wydechowego. Ogólnie znana i logiczna interakcja to doprowadzenie powietrza przez układ dolotu do komory spalania a układ wydechowy odpowiedzialny jest za odprowadzenie gazów powstałych w procesie spalania poza obrys pojazdu. Dodatkowym zadaniem tego u[...]
EN The effect of the intake system and exhaust system is shown in this article. Generally known and logical interaction is air supply through intake system into the combustion chamber, and the exhaust system is responsible for the discharge of gases produced in the combustion process beyond the outline[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 794--799, CD
PL W artykule omówiona została budowa układu dolotowego oraz podstawowa problematyka z nim związana. W przeprowadzonych badaniach przy użyciu technik komputerowych przeprowadzono szereg symulacji cykli jezdnych w których określono najczęściej wykorzystywany zakres obrotów podczas realizacji wybranych p[...]
EN The article describes the construction of engine intake system and basic problems associated with it. The presented research was conducted with the use of computer techniques simulations of drive cycles were carried out to determine the most commonly used engine speed range for different driving sty[...]
4
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 201--206
EN A few chosen methods of swirl generation inside the cylinder were presented in this article. There were presented the results of impact of intake channel geometry on chosen charge movement parameters related to the air-flow inside the cylinder. Moreover, there was presented an authors own conception[...]
5
75%
Transport Problems
2018 T. 13, z. 3 29--39
EN The paper considers the problems related with the thermodynamic analysis of the conrod-free engine. A mathematical model of the intake system of the conrod-free engine is proposed, which takes into account the kinematics of the slider-crank mechanism. The computational model of the intake system of [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 147-154
PL W artykule omówiono zagadnienie strat przepływu i stopnia napełnienia silnika o spalaniu wewnętrznym. Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika napełnienia silnika Perkins AD 3.152 G. Zaprezentowano wyniki badań porównawczych strat przepływu dla różnych kolektorów dolotowych i omówiono ich wpływ n[...]
EN The flow losses and volumetric efficiency of IC engine were elaborated in the article. The results of volumetric efficiency were presented for engine Perkins AD 3.152 G. Results of contrastive researches were shown for different intake manifolds. The influence of the shape of the intake manifold on [...]
7
63%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 1 13--21
PL W artykule wskazano najczęściej występujące uszkodzenia turbosprężarek stosowanych we współczesnych silnikach spalinowych oraz przedstawiono ich wpływ na podstawowe wskaźniki operacyjne silników. Omówiono takie niesprawności turbosprężarek, jak: brak smarowania lub zbyt małe ciśnienie czynnika smaru[...]
EN The paper discusses the most frequently occurring types of damage in turbochargers fitted in modern combustion engines and their influence on the engine basic operational indexes. The following causes of turbocharger malfunctions have been discussed: no lubrication, low lubricant pressure, reduced l[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 5--11
PL W niniejszym artykule zaprezentowano nową konstrukcję zintegrowanego rezonatora o zmniejszonych wymiarach, która zajmuje mniej przestrzeni w komorze silnika samochodu. Dokonano bezpośredniego porównania nowej konstrukcji o udoskonalonej geometrii z rezonatorem Helmholtza, przewidując polepszenie spr[...]
EN In the present paper, a pipe integrated resonator that can reduce the space occupation in the engine room will be introduced. A direct comparison with the Helmholtz resonator through the change of the neck will be considered as well, and possible achievement in performance improvement will be presen[...]
9
51%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano proces konstruowania układu dolotowego silnika pojazdu konkursowego zapewniającego efekt doładowania dynamicznego Układ wyposażony został w aktuator liniowy pozwalający na zmianę długości przewodów dolotowych w konkretnym przedziale obrotów. Modelowanie układu dolotowego ob[...]
EN The article presents the process of constructing the competition vehicle's engine intake system whitch providing a dynamic boost effect. The system is equipped with a linear actuator whitch allows to change the length of the intake ducts in a particular range of revolution speed of the engine. Model[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 128--133
PL W artykule przedstawiono analizę CFD (Computational Fluid Dynamics) układu dolotowego samochodu sportowego Ferrari 348 GTC. W tym systemie dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza w stosunku do bieżącego zapotrzebowania na spalanie paliwa. Określono zapotrzebowanie na powietrze dla danego silnik[...]
EN The article presents CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis of the intake system of a Ferrari 348 GTC sports car. With this system, an adequate amount of air is supplied relative to the current demand for fuel combustion. The air demand of a given engine was determined, then analyzes were carri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last