Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 8 5-5
2
80%
Elektro Info
2011 nr 6 54-58
PL Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2010 [1], budowa uziomów fundamentowych lub równoważnych (np. metalowe słupy ścian zewnętrznych) powinna być zalecana dla wszystkich obiektów budowlanych, przemysłowych i komunalnych. Elementy stalowe znajdujące się w otulinie betonowej mogą być wykorzystane jako uzi[...]
3
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 5 120-125
PL W artykule omawia się mechanizm degradacji izolacji typu epoxy-mica-glass oraz wpływ warunków pracy na jego kinetykę. Stwierdzono jednak, że jakość produkcji jest tu dominująca. Omówiono podstawy stosowania spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie czasu i częstotliwości do oceny kondycji izolacji W[...]
EN This paper presents degradation mechanism of epoxy-mica-glass insulation and influence of service conditions on kinetics of this mechanism. But the most important factor here is production quality. basics of dielectric spectroscopy in time and frequency domain were described and application of this [...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN This paper presents degradation mechanism of epoxy-mica-glass insulation and influence of service conditions on kinetics of this mechanism. But the most important factor here is production quality. Basics of dielectric spectroscopy in time and frequency domain were described and application of this [...]
5
80%
Izolacje
PL W artykule omówiono proces trimeryzacji izocyjanianów z uwzględnieniem rodzaju i wpływu katalizatorów. Przytoczono receptury pianek PIR, w szczególności stosowane poliole i porofory. Opisano produkcję, rodzaje i zastosowanie tych materiałów. Zaprezentowano też właściwości przykładowych produktów.
EN The article describes the process of isocyanate trimerisation, includingcatalysttypesand their impact. Lt quotes PIR foam recipes, with particular attention paid to the applied polyols and porophors, and describes the production, types and application of these materials. It also presents the propert[...]
6
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 97-98
PL W artykule przedstawiono doświadczenia ze stosowania masy wodochronnej STYROZOL. Izolacja wodochronna ze Styrozolu charakteryzuje się: szczelnością powłoki, bardzo dużą przyczepnością, dużym wydłużeniem względnym, elastycznością powłoki, długoletnią ochroną przed przenikaniem jonów chlorkowych. Obe[...]
7
80%
Present Problems of Power System Control
2017 Nr 8 23--30
EN Simple overcurrent criterion is most often used for detection and elimination of ground faults in radial industrial medium voltage networks. Since in Poland medium voltage networks work with noneffectively grounded neutral point, the ground fault currents can reach very low values, especially under [...]
8
80%
Izolacje
PL Papy hydroizolacyjne są wygodne w stosowaniu. Ich wstęgi rozwijane z rolki umożliwiają swobodne przycinanie i łączenia poszczególnych fragmentów w dowolne formaty dostosowane do potrzeb. Można je swobodnie modelować do płaszczyzn poziomych, pionowych i ukośnych, łączyć na zakłady na długościach i sz[...]
9
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 8 6-8
10
70%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 32-33
PL W artykule scharakteryzowano system hydroizolacji Aida Kiesol, obejmujący kilkadziesiąt produktów oraz wiele rozwiązań technologicznych. Technologie te można stosować zarówno podczas wykonywania izolacji poziomych i pionowych w nowych obiektach, jak i podczas prac renowacyjnych. Nieodłącznymi składn[...]
11
70%
Archives of Acoustics
2018 Vol. 43, No. 2 207--215
EN The article presents the results concerning the use of clustering methods to identify signals of acoustic emission (AE) generated by partial discharge (PD) in oil-paper insulation. The conducted testing featured qualitative analysis of the following clustering methods: single linkage, complete linka[...]
12
70%
Materiały Budowlane
2002 nr 8 4-4
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 307-311
PL Artykuł dotyczy niekonwencjonalnych wyładowań jakie istnieją nie tylko przy wysokich napięciach, ale także w urządzeniach elektronicznych. Przedstawiono warunki powstania takich wyładowań. Przeprowadzono analizę pola elektrycznego i rozkładu ładunków oraz ich zależność od przenikalności elektrycznej[...]
EN This paper deals with formation of sliding unconventional discharge that exist in electrical engineering not only on insulation system’s surfaces in high voltage and very high voltage electric power devices, but also in electronics and microelectronics. We explain the conditions necessary for discha[...]
14
61%
Instal
2012 nr 4 5-9
PL Artykuł porusza tematy związane z badaniami współczynnika przewodzenia ciepła preizolowanych zespołów rurowych wykonywanymi zgodnie z wymaganiami normy EN 253:2009 i stanowi kontynuację artykułu w INSTAL nr 09/2011.
EN In the article author talk over testing method of thermal conductivity of preinsulated bonded pipes described and executed with requirements of European standard EN 253:2009 and is a continuation of the article INSTAL No. 09/2011
15
61%
Instal
2009 nr 2 13-15
PL W artykule przedstawione są zasady doboru izolacji na instalację wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i koniecznością należytego zwiększenia grubości izolacji w przypadku braku swobodnej cyrkulacji powietrza. Dobór[...]
EN In the article the rules of selection of correct insulation thickness for chilled water systems are presented with especially highlighted surface coefficient of heat transfer h [W/m2K] on the outer surface of insulation and necessity of increased insulation thickness in case of limited air movement.[...]
16
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 2 103--116
EN Cold protective clothing was studied in 2 European Union projects. The objectives were (a) to examine different insulation calculation methods as measured on a manikin (serial or parallel), for the prediction of cold stress (IREQ); (b) to consider the effects of cold protective clothing on metabolic[...]
17
61%
Instal
2011 nr 9 12-14
18
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem izolacji technicznych. Zaprezentowano podstawowe wzory służące do obliczania strumienia ciepła przepływającego przez powierzchnie płaskie i cylindryczne. Zwrócono uwagę na brak konkretnych wytycznych służących do właściwego określenia powierzchni wymian[...]
EN The paper presents briefly the problems connected with the design of technical insulation. Basic formulas for calculating the heat flux through the flat and cylindrical surfaces are given. It is shown how large errors could be committed in the case of adopting improper geometric dimensions, comparin[...]
19
61%
Energetyka
2009 nr 9 576-579
PL Zamieszczono przegląd metod diagnostycznych wirników turbogeneratorów, zarówno w stanie statycznym jak i dynamicznym. Przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania poszczególnych metod.
EN Published is a survey of diagnostic methods of turbogenerator rotors in static and dynamic states. Presented are examples of practical application of each individual method.
20
61%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 Nr 2 (67) 20-23
PL Obwody prądu stałego są stosowane do zasilania napięciem pomocniczym układów automatyki, pomiarów, sterowania i zabezpieczeń. Dla bezpiecznego tudzież i niezawodnego spełnienia postawionego zadania konieczne jest utrzymanie właściwego stanu ich izolacji doziemnej scharakteryzowanego przez jej oporno[...]
EN In the paper some selected methods of DC circuits insulation resistance measurement are presented. Few procedures for analytical determination of this parameter value are described. Several methods based on AC auxiliary supply source are presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last