Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 12 66--71
PL W artykule podano propozycje w zakresie wprowadzania szczegółowych wymagań technicznych związanych z lokalizacją źródeł zasilania gazem płynnym większych punktów poboru paliwa gazowego oraz zespołów odbiorców, osiedli, a nawet niewielkich miejscowości. Istotnym elementem opracowania jest określenie [...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 7-8 72--77
PL Skargi odbiorców gazu ziemnego na wysokie rachunki niemal od zawsze wpisują się w relacje cywilno-prawne z jego dostawcami. Z reguły ich autorzy twierdzą, że należne kwoty są zawyżone ze względu na gorszą jakość dostarczanego gazu. Czy rzeczywiście mają oni podstawy do reklamacji? Autor w rozważania[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule poruszono zagadnienia dotyczące autobusów miejskich wyposażonych w instalację zasilaną paliwem gazowym. Przedstawiono producentów autobusów gazowych, którzy oferują swoje produkty na rynku polskim.
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Czynnikiem decydującym o rozwoju napędu gazowego w pojazdach NGV jest przede wszystkim konkurencyjność ceny jednostki energetycznej gazu ziemnego w stosunku do innych paliw. Za granicę opłacalności stosowania gazu ziemnego jako paliwa silnikowego, przyjmuje się połowę ceny litra oleju napędowego odn[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Spośród wielu rodzajów gazów występujących w skorupie ziemskiej szczególne znaczenie przypisuje się gazowi ziemnemu, jako jednemu z trzech podstawowych surowców energochemicznych. W przemyśle motoryzacyjnym do zasilania silników stosowany jest wyłącznie gaz ziemny wysokometanowy, zawierający powyżej[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł zawiera analizę przeprowadzonych modyfikacji układów napędowych autobusów komunikacji miejskiej w aspekcie koniecznych i możliwych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego uzasadnienia na przykładzie autobusów marki JELCZ typ 120M/1, 120 MD oraz M11. Analiza oparta jest na wynikach eks[...]
7
80%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 9 53-54
PL Publikacje zawiera podstawowe informacje na temat historii stosowania złączek zaprasowanych, aktualnie obowiązujących unormowań, różnicach w asortymencie, badaniach sprawdzających ich atesty oraz dopuszczalnych wartościach nieszczelności.
8
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 7-8 36--38
PL Prawidłowo funkcjonująca instalacja i sieć gazowa jest ważną kwestią, stanowiącą o bezpieczeństwie użytkowników. Artykuł przedstawia wymagania prawne, jakie należy spełnić przy projektowaniu oraz wykonywaniu przyłączy gazowych do budynków.
9
80%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 1-2 56--58
PL W artykule podano propozycje ogólnych wymagań technicznych dotyczących zasad przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe w oparciu o zapisy zawarte w ustawie Prawo budowlane. Cytowane fragmenty rozporządzeń i uwagi do polskich norm oraz sugestie autora mają na [...]
10
80%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 3 101--104
PL W literaturze niewiele jest informacji, które umożliwiają prawidłowe projektowania instalacji dla gazów pochodzenia naturalnego i sztucznego. W praktyce stosuje się uproszczoną metodę projektowania instalacji paliw gazowych, wykorzystującą tablice doboru średnic i spadków ciśnienia, wyznaczone dla g[...]
11
80%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 1-2 50--54
PL Polskie przepisy definiują „normalny metr sześcienny gazu (m3)” jako ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101325 Pa i temp. 0°C. Taki stan termodynamiczny gazu nazywa się warunkami normalnymi. Rozliczenia pomiędzy dostawcą gazu a odbiorcą powinny odbywać się w normalnych metrac[...]
12
80%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 5 81--84
PL Określenie średnic przewodów i spadków ciśnienia w instalacji gazów technicznych nie jest możliwe bez wcześniejszego wyznaczenia obliczeniowych strumieni objętości przepływającego gazu. Do wyznaczenia jego niezbędna jest znajomość jednostkowych strumieni objętości gazu przypadających na każdy punkt [...]
13
70%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 11 26-27
PL W artykule opisano sytuację powstałą po opublikowaniu w sierpniu 2011 r. w wykazie norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych normy EN 331:1998 wraz ze zmianą A1:2010. Zmiana w normie spowodowała, że od września 2012 r. wielu producentów kurków gazowych nie mogłoby sp[...]
14
70%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 12 27--31
PL Nowe rozwiązania w przyłączach gazowych obejmują ich elementy składowe oraz techniki wykonawcze. Dąży się do skrócenia czasu wykonywania przyłączy oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu. Realizowane jest to poprzez prefabrykację i automatyzację wykonywania przyłącza. Należy przy tym pamiętać, ż[...]
EN New solutions in gas service lines concerns both – the components and executive techniques. The aim is to shorten the construction time and increase the security of gas supply. This is achieved by prefabrication and automatic execution of gas lines. However every new technology has its specific requ[...]
15
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 117-118
16
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 8 302--307
PL Zastosowanie w instalacjach gazowych elastycznych bezpiecznych, stalowych przewodów przyłączeniowych daje gwarancję zapewnienia szczelności i eliminuje ryzyko niekontrolowanego wypływu gazu, który mógłby stanowić poważne zagrożenie w budownictwie mieszkaniowym. Konstrukcje bezpiecznych elastycznych [...]
EN The application of flexible, safe steel connection ducts in gas installation guarantees tightness and eliminates the risk of uncontrolled gas leakage that could pose a significant threat in residential buildings.The structures of safe flexible gas ducts allow for easy assembly of gas equipment:centr[...]
17
61%
Instal
2000 Nr 12 20--22
18
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 136 67-70
19
61%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 10 41-45
PL Do przygotowania c.w.u. powszechnie stosuje się w Polsce urządzenia gazowe. Mimo że coraz częściej wykorzystywane są do tego celu również kotły dwufunkcyjne, to jednak gazowe przepływowe ogrzewacze wody wciąż są najpopularniejsze. Od niedawna oferowane są ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania. Stos[...]
20
61%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 90-92
PL W artykule przedstawiono porównanie kosztów wykonania instalacji gazowej, ogrzewczej, wody zimnej i ciepłej z rur miedzianych z kosztami wykonania tych instalacji w innych powszechnie stosowanych technologiach na przykładzie typowego budynku jednorodzinnego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last