Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja wentylacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 11 26--32
PL W związku z rosnącymi kosztami energii, konieczne jest poszukiwanie sposobów wykorzystania energii zawartej w powietrzu usuwanym z pomieszczeń wentylowanych do częściowej zmiany parametrów powietrza zewnętrznego.
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 7 60--66
PL Nowoczesne budownictwo cechuje się dużą szczelnością przegród zewnętrznych i okien. W związku z tym, w celu zapewnienia niezbędnej ilości świeżego powietrza użytkownikom pomieszczeń, powszechne staje się stosowanie wentylacji mechanicznej. Przy wyborze systemu napowietrzania warto wybrać rozwiązanie[...]
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 8 70-72
PL Zgodnie z dyrektywą 2002/91/EC [1] ,dotyczącą efektywności energetycznej budynków, wymagane jest prowadzenie inspekcji instalacji wentylacji i klimatyzacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w 2 normach: PN-EN 15239:2007 "Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków.[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 6 81-83
PL O funkcjonalności instalacji wentylacyjnej nie decydują tylko montaż i projekt, ale także odpowiednie jej użytkowanie i konserwacja. Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynków trzeba dbać o higieniczny stan instalacji, poprzez okresowe jej czyszczenie oraz dezynfekcje.
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 8 76-81
PL W artykule przedstawiono wyniki cechowania dwóch rodzajów urządzeń do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych jednego profesjalnego urządzenia Veab i drugiego zbudowanego z wykorzystaniem ssawy. Dodatkowo zaprezentowano wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniani[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 7 32-35
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 6 83-89
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Wykonano analizę niektórych wybranych wymagań technicznych zamieszczonych w różnych aktach prawnych.
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
10
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 3 26-30
11
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 3 82, 84--87
PL W napotkanych układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych źródłem hałasu i drgań może być nieraz i sama instalacja, która niejako generuje te dwa czynniki podczas swojej pracy (eksploatacji układu). We współczesnych układach klimatyzacyjnych oba te czynniki są mniej lub bardziej skutecznie eliminowane.
12
100%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 9 40--43
PL W prawodawstwie polskim, z czterech podstawowych warunków prawidłowego działania instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych jakimi są: projektowanie, wykonanie, odbiór i eksploatacja, dotychczas drugi i trzeci warunek były najszerzej uwzględniane. W związku z tym, na podstawie przeprowadzonych ekspe[...]
13
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2018 nr 4 78--81
PL Za doprowadzenie wymaganej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń odpowiada instalacja wentylacyjna. Jej wadliwe działanie może być jedną z przyczyn powstawania tak zwanego syndromu chorego budynku. To z kolei może powodować pogorszenie warunków bytowych i komfortu wewnętrznego, negatywnie wpływa[...]
14
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 6 90--94
PL Zadaniem klap przeciwpożarowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w aspekcie kontroli rozprzestrzeniania ognia, dymu oraz gazów pożarowych przez przewody instalacji wentylacyjnej.
15
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 10 32--37
PL W artykule zostały przedstawione wymagania prawne związane z obiektami hotelowymi dotyczące zapewnienia jakości i czystości powietrza wewnętrznego. Przedstawiono także informacje dotyczące kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i metod ich czyszczenia.
16
100%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 6 72--74
PL Bez prawidłowo działającej wentylacji nie może funkcjonować żaden budynek - bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny, blok mieszkalny, biuro, restauracja, przychodnia, szpital czy zakład przemysłowy. Poprawne wykonanie instalacji to element niezbędny dla jej prawidłowego funkcjonowania, tak s[...]
17
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 12 54-60
18
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 3 31-35
19
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 3 55-55
20
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 9 82-85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last