Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja geotermalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2012 Nr 12 30-32
2
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
3
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
4
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 2 30-32
PL Wybrane aspekty wykonania otworów wiertniczych dla instalacji geotermalnych wymienników ciepła na przykładzie wierceń wykonywanych we Włoszech.
5
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 8 7-8
6
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 2 17-24
PL Z kopalń węgla kamiennego zlokalizowanych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wypompowuje się dziennie na powierzchnię ponad 600 tys. m3/d wody o temperaturze 13-25°C. Zasoby energii geotermalnej zawarte w tych wodach są duże, jednak dotąd nie były wykorzystywane. Możliwości odzysku energii zależą od l[...]
EN Daily more than 600 thous. m3/d of water of temperature 13-25°C are pumped to the surface from hard coal mines localised in the Upper Silesian Coal Basin. The geothermal energy resources contained in these waters are considerable, however, hitherto they have not been used. The possibilities of energ[...]
7
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Z kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zaglębiu Węglowym odprowadzane jest łącznie około 416 m3 wód na minutę. Zawarty w nich potencjał cieplny (moc cieplna) został określony na 220 MW (Solik-Heliasz 2007, 2009). Potencjał ten ocenia się jako znaczny, stąd stał się on przyczynkiem do podjęcia dzia[...]
EN From hard coal mines in the Upper Silesian Basin (Polish: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, GZW), in total about 416 m3 of waters per minute is drained. The total heat energy potential included in them has been estimated at more than 220 MW (Solik-Heliasz 2007, 2009). This potential is assessed as cons[...]
8
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Zaprojektowano i wykonano aparaturę do poboru i jednoczesnej analizy próbek wody w instalacji geotermalnej w dublecie otworów Bańska IG-1 - Biały Dunajec PAN-1. System składa się z komory pomiarowej, w której zamontowane są przetworniki wielkości fizyko-chemicznych, z mikroprocesorowego urządzenia a[...]
EN Geothermal heating system of Banska is composed of two boreholes. One of them explorate hot water (about 90°C) from Mezozoic thermal basin (depth about 2600 m). This hot water of internal system is transported to heat exchanger where the heat is transfered to external system heating sourounding hous[...]
9
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowana została koncepcja wykorzystania wody termalnej ujmowanej dubletem geotermalnym będącego częścią instalacji geotermalnej w powstającej Geotermii Kleszczów. Geotermia Kleszczów będzie szóstym uruchomionym na terenie Polski zakładem, który będzie wykorzystywał energię wód term[...]
EN This article presents the concept of using thermal water extracted by the geothermal doublets which are the part of the geothermal plant in the emerging Geotermia Kleszczów. Unlike other similar heat plants operating in Poland it was decided in Geotermia Kleszczów that geothermal heat is going to be[...]
10
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 1 129--143
PL Celem publikacji jest przedstawienie koncepcji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną małej wsi z wykorzystaniem instalacji kogeneracyjnej i geotermalnej pompy ciepła. Prowadzono analizę pozwalającą na dobór agregatu kogeneracyjnego współpracującego z pompą ciepła w celu zaopatrzenia małej wsi [...]
EN The aim of this publication was to present the idea of a thermal and electric energy supply of a small village with the use of a cogenerative installation and a geothermal heat pump. Conducted an analysis which allows to select a cogeneration unit co-operating with the heat pump to supply the small [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last