Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 192
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 7 36--37
PL Podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne obiektu budowlanego rozpływający się prąd piorunowy stanowi zagrożenie dla instalacji elektrycznej oraz zasilanych urządzeń [6, 7]. Ochronę przed występującym zagrożeniem zapewniają urządzenia do ograniczania przepięć SPD (surge protecti[...]
2
100%
Elektro Info
2002 nr 8 46--53
PL Gniazdo wtycznkowe jest najpopularniejszym elementem instalacji elektrycznej. Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek obiekt pozbawiony takiej możliwości. Jeszcze 10 lat temu wyposażenie budynku w gniazda nie stanowiło żadnego problemu. Zgodnie z obowiązującą normą i przepisami wyposażano obiekty w to, c[...]
3
100%
Elektro Info
2002 nr 8 54--56
PL Artykuł ten jest kontynuacją cyklu "załączona rezerwa", którego pierwsza część została opublikowana w 6/2002 "elektro.info". W tej części zostanie przedstawione praktyczne wykonanie układu SZR - rezerwa jawna - dwa tory zasilające nn.
4
100%
Elektro Info
2001 nr 1 21--22
PL Wykonywane instalacje muszą spefniać znacznie wyższe wymagania niż te, które powstaty przed 1995 rokiem. Wymagania takie mają na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkownika, a więc muszą je znać i stosować projektanci i wykonawcy, w oparciu o ustawy i normy.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 73-74
EN In this paper a modification project of electrical circuits in the test car Fiat Punto II SpeedGear is presented. As a main target author set changes in Continuously Variable Transmission gearbox control algorithms. Results presents gear ratio-acceleration dependences.
6
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 9 126-129
PL Artykuł opisuje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznej w warunkach przemysłowych oraz sposoby redukcji zagrożeń przez zastosowanie właściwych kabli zasilających i sterowniczych oraz systemów ochrony kabli.
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono wymagania i uwarunkowania związane z instalacjami elektrycznymi w pomieszczeniach medycznych. Omówiono główne wymagania aktualnych przepisów prawnych i normalizacyjnych, od których w istotny sposób zależą rozwiązania oświetlenia w obiektach opieki zdrowotnej. Przytoczono wy[...]
EN The paper presents requirements and conditionality related to electrical installations in medical accommodations. Mainly these requirements which importantly impact on lighting solutions in medical care objects are discussed. PN-EN 12464:2000 standard requirements for medical accommodations are quot[...]
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano podstawowe informacje dotyczące współczesnych rozwiązań instalacji elektrycznych w budynkach: wewnętrznych linii zasilających, rozdzielnic, obwodów odbiorczych i osprzętu.
EN Basic information refering to the up-to-date wiring systems in buildings embraced internal power supply, switching stations, distribution circuits and fittings.
9
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 7 30-33
PL W artykule przedstawiono analizę stosowanych instalacji zasilających kompleksy ścianowe o napięciu większym niż 1000 V. Analiza zawiera doświadczenia eksploatacyjne wszystkich stosowanych w górnictwie polskim instalacji oraz wnioski z nich wynikające.
EN Presented in the article is an analysis of the power supply systems that feed longwall mining sets with voltage exceeding 1000 V. The analysis covers the experience in operating all the systems applied in the Polish mining, and the resulting conclusio
10
100%
Chemik
PL Omówiono zasady klasyfikacji, tj. ustalania stref (stopnia) zagrożenia wybuchem i doboru urządzeń elektrycznych do stref zagrożenia wybuchem "Z" oraz parametrów substancji wybuchowych, a także doboru i stosowania przewodów i kabli. Podano zasady ochrony przed: zwarciami, przeciążeniami, pracą niepeł[...]
EN Rules of classification, i.e. establishing zones (grades) of explosive conditions, choice of electric wiring for zones endangered by "Z"-type explosion and parameters of explosives, as well as choice and use of conductors and cables, are discessed. Principles of protection against shortings, overl[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 73-81
PL Problemy dotyczące niezawodności wyłączników instalacyjnych niskiego napięcia są istotne ponieważ wyłączniki dzięki swoim właściwościom funkcjonalnym spełniają w instalacjach elektrycznych coraz nowsze funkcje. Dlatego też celowe jest opracowanie modeli matematycznych uszkodzeń opartych na metodach [...]
EN Problems of reliability of circuit breakers in a low voltage installation is important, because they perform new functions in the electrical installations. Therefore the paper presents descriptive methods of reliability of the circuit breakers. This paper presents also first observations and conclus[...]
12
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 6 30--35
13
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 12 13--16
14
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 5 14--17
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu zmiany wartości napięcia znamionowego instalacji elektrycznej samochodu na wybrane aspekty jej konstrukcji. Porównania przeprowadzono dla napięć 24 V i 36 V.
16
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 11 6--9
17
100%
Elektroinstalator
2018 nr 3 8--10
PL Każdy budynek wyposażony jest w bezpieczną i prawidłowo funkcjonującą instalację elektryczną. Instalację tą można podzielić na kilka podstawowych elementów, do których należą: przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz instalacje odbiorcz[...]
18
100%
Elektroinstalator
2018 nr 2 18--21
PL Różnego typu przekaźniki oferowane na rynku mają szerokie spektrum zastosowania w instalacjach elektrycznych i systemach sterowania. Jedne z nich, jak przekaźniki miniaturowe, dedykowane są urządzeniom elektronicznym, inne - w postaci przekaźników silnoprądowych - mogą sterować maszynami elektryczny[...]
19
100%
Elektroinstalator
2018 nr 3 46--48
PL Osoby wykonujące prace związane z montażem urządzeń i instalacji elektrycznych podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa.
20
100%
Elektroinstalator
2016 nr 1 25--27
PL Sposób wykonania instalacji elektrycznych powinien być dostosowany przede wszystkim do charakteru wnętrza. O tym jednak, czy instalacja będzie poprowadzona pod tynkiem, w tynku, na zewnątrz w listwach lub kanałach instalacyjnych czy też nad sufitami podwieszanymi, zależy także od konstrukcji ścian i[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last