Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 242
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN Nowadays, innovations are necessary conditions for enterprise sustainable development. Moreover marketing strategy is the crucial element of ensures diffusion of innovation. The purpose of marketing strategy is to conduct market analyze, segment the market, develop marketing approach, right product [...]
2
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The policy promoting the generation and development of the clusters is considered to be one of the fairest form of supporting the regional and local development. The short period of functioning of the market economy in Poland and no experience in supporting the clustering do not seem to explain the [...]
3
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN New technologies, innovation, and technology transfer - these are very popular phrases nowadays, especially in terms of the European Union policies of investing in advanced technologies or scientific and industrial collaboration. They are so commonly used that became rather slogans, catchwords than [...]
4
80%
Logistyka
EN The paper deals with evaluation of readiness of selected Slovak postal operators for implementation of innovations in the field of logistics. Their readiness is represented by innovation potential, which rates four areas - strategy and planning, quality of services and environment, technological pro[...]
SK Príspevok sa zaoberá hodnotením pripravenosti vybraných slovenských poštových operátorov na implementáciu inovácií v oblasti logistiky. Vyjadruje ju prostredníctvom inovačného potenciálu, pričom hodnotí štyri oblasti - stratégiu a plánovanie; kvalitu služieb a životné prostredie; technologické proce[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2001 Nr 39 63-76
EN The activity of the companies in this sphere of innovation requires movements that are going to create the basements for its correct functioning. First of all and most important thing to do is to correctly identify the factors that are supporting the innovation's activity of companies. But the essen[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1998 Nr 36 91-108
EN The conceptual development of diffusion models within marketing has focused on marketing mix variables and on a simple process representing the influence of others in the social system. In most models only a limited number of variables is considered due to the difficulty of modeling interactions whe[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 40 45-56
EN The process of diffusion is the main subject of many researching works. Although there are many definitions of above mentioned process, all of them concern physical expansion of some objects taking place in specified environment and well-defined time. The article concentrates on weight of market dif[...]
8
80%
Energetyka
2006 nr 12 911-913
PL Nadrzędnym celem poprawy konkurencyjności dolnośląskiej gospodarki jest uczynienie z niej "gospodarki opartej na wiedzy". Będzie to możliwe poprzez rozwój działalności innowacyjnej, prowadzonej w przedsiębiorstwach, nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką oraz wzmocnienie instytuc[...]
EN The main goal of the improvement of competitivity in Lower Silesia's economy is to make it "knowledge-based economy". It can be achieved by development of companies' innovative activity, close cooperation between science and economy sectors and strengthening the institutions which are helpful to ena[...]
9
80%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN This article outlines the peculiarities of management system analysis by innovational enterprise activity. Having analyzed the sources we have outlined the options according to which it is appropriate to apply such analysis. We have also offered optional parameters of management system evaluation by[...]
10
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/4 1937--1945
EN National and regional strategies and policies on innovation have been prioritized and innovation is now core to most EU funds and strategies. However, regions are not (should not be) alike in terms of innovation and innovation policy. The development strategies based on innovativeness ideas must inc[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 75--85
PL Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy przenikanie innowacji jest symetryczne, czy niesymetryczne, tzn. czy zależy ono od łącznego zasobu innowacji, czy też raczej przebiega od liderów innowacyjności do imitatorów. W pracy dokonano przeglądu literatury poświęconej modelowaniu przeni[...]
EN The aim of this paper is to answer the question whether the innovation spillover is symmetric or asymmetric, i.e. whether it depends on the total pool of innovation, or rather it leaks from innovation leaders to imitators. The paper is a review of the literature on spillover modeling, both theoretic[...]
12
80%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 1 111-119
PL Celem artykułu jest podkreślenie konieczności rozwoju rynku biomasy dla produkcji biopaliw, ukazanie rozmiaru tego rynku, a także perspektyw jego rozwoju. Za główny czynnik rozwoju uznane zostały zintegrowane innowacje ekologiczne. Przedstawiono powiązania pomiędzy uczestnikami rynku biomasy oraz sp[...]
EN The aim of the article was to analyze the biomass market in Poland. It was found that biomass can be an important source of biofuel, which in turn can provide sources of energy for power plants and thermal power stations. Such sequence of energy production requires important innovations to be introd[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 23-32
EN The article presents results of research under the main motives of Polish commercial banks of making innovation efforts. The main reason in this case is competition, which became stronger when Poland joined UE. Most of researched banks try to make their market position stronger by implementing some [...]
14
80%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 267 70--88
EN The work is an analysis of the literature and presents also the result of questionnaire research. In the questionnaire survey, carried out on the students of the Department of Biology and Agriculture, Rzeszow University, their interpretation of space as a limited resource was determined and the a[...]
15
70%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper deals with cost - benefit - risk analysis of an innovation project. The analysis is considered in the case of two parties involved in the project realization, and negotiating joint venture contract. A model and a computer-based system are presented supporting the analysis and negotiation p[...]
16
70%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono metodę oraz program do oceny innowacyjnych rozwiązań, wspomagający podejmowanie decyzji o wprowadzaniu tych rozwiązań. Usystematyzowano czynniki i kryteria mające znaczenie dla wyboru rozwiązania innowacyjnego. Zastosowano Analityczny Proces Hierarchiczny, jako metodę bazującą na opini[...]
EN The article describes a method and software for computer aided decision making on evaluation of innovative solutions. Factors and criteria relevant for innovative solution choice have been systematized. Analytic Hierarchy Process has been applied. This method based on expert opinions was conceived f[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 94 114--120
EN The use of nanotechnology achievements may enable creation of products with yet unknown properties. Products created based on principles of nanotechnology are prone to carry a high risk related to lack of social acceptance. Following study attempts to assess degree of acceptance and readiness to con[...]
18
70%
Logistics and Transport
EN The purpose of the paper is to examine product innovation which enables achieving higher fuel efficiency by its lower usage per unit, introduced by two leading competitors on the market of narrow- and wide-body aircraft, which are Airbus and Boeing. Technological, economical and environmental impact[...]
19
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 39 (111) 25--30
EN Considering the specific working conditions of the machines and devices used in coal mining, the selection and exploitation method which takes into account changes of these conditions during the machine’s work, is very important. Presented here is the overhaul process of the main fan used for ventil[...]
20
70%
Operations Research and Decisions
2018 Vol. 28, No. 4 107--121
EN The aim of the article is to identify and analyse the main tendencies in and subject matter of research on innovation in low-technology sectors. The data analysed come from the Scopus database covering 1977–2015. The author concentrates on the dynamics of the numbers of such research articles, the m[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last