Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection moulding machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2001 R. 74, nr 4 249-252
EN How decisions are taken up to-day while purchasing injection-moulding machines. A proposal for a method of settling a criterion of selection and purchase. Procedure before arriving at a decision on purchase of an injection-moulding machine.
2
80%
Mechanik
2007 R. 80, nr 4 254-256
PL Uwarunkowania i kryteria racjonalnego doboru wtryskarek. Przedstawiono stan obecny zagadnienia oraz podano wskazówki dla użytkowników wtryskarek istotne przy ich zakupie. Przedstawiono schemat postępowania przy zakupie wtryskarek.
EN Selection conditions and criteria. Suggested scheme for injection press purchase procedure.
3
61%
Napędy i Sterowanie
PL W układach sterowania napędów hydraulicznych z wykorzystaniem pomp o stałej wydajności, siłowników i silników o stałej chłonności bardzo często występuje potrzeba regulacji prędkości liniowych czy obrotowych elementów wykonawczych. W przypadku konieczności płynnej zmiany np. prędkości przesuwu siłow[...]
4
51%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 9 201-210
PL W artykule omówiono konstrukcję ślimakowych układów uplastyczniających stanowiących najważniejszy i najbardziej charakterystyczny układ maszyn przetwórczych - wytłaczarek i wtryskarek. Przedstawiono funkcje, klasyfikacje oraz działanie jedno i dwuślimakowych układów uplastyczniających. Zaprezentowan[...]
EN In the paper the construction of screw plasticating systems constituting the most important and characteristic system of polymer processing machines - extruders and injection moulding machines was discussed. Function, classifications and operation of single and twin screw plasticating systems were p[...]
5
51%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 1 16-21
PL Podano funkcje zespołów zamykająco-otwierających jako części składowej układu narzędziowego wtryskarek. Przedstawiono i omówiono czynniki fizyczne charakteryzujące zespoły zamykająco-otwierające wtryskarek. Określono kryteria klasyfikacji zespołów zamykająco-otwierających oraz dokonano próby podział[...]
EN Function of clamping units have been published. Physical agents characterised clamping units have been showed and discussed. Criterions of classification of a clamping units have been defined. Based oneself on these criterions trial of repartition of a clamping units has been executed.
6
51%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 2 13-19
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne zespołów zamykająco-otwierających obecnie stosowanych. Omówiono budowę i zasadę działania zespołów zamykająco-otwierających najnowszych lub najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych grup klasyfikacyjnych, a także zespołów zamykająco-otwierających niet[...]
EN Constructions of clamping units of injection molding machines employed in present time have been presented. Structure and law of activity of latest clamping units and clamping units most characteristic for particular classification's groups have been showed. Also structure and law of activity of cla[...]
7
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono informacje na temat jednej ze specjalnych metod wtryskiwania, jakim jest wtryskiwanie z etykietowaniem w formie. Scharakteryzowano podstawy tej metody przetwórstwa i omówiono jej odmiany, uwzględniające różne sposoby pobierania i pozycjonowania etykiet w gnieździe formującym[...]
EN General information about one of special methods of injection molding, such as In-Mold Labeling have been presented in this article. Principles of this polymer processing method have been characterized. Also different ways of taking and positioning the labels into the mold have been described. Const[...]
8
51%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 11-12 253-257
PL Wskazano na rozszerzanie się tendencji konstruowania maszyn przetwórczych zwanych popularnie "całkowicie" elektrycznymi. Obok wtryskarek - pierwszych tego typu maszyn, na rynku pojawiają się kolejne, np. wytłaczarki do produkcji opakowań rozdmuchiwanych, urządzenia do termoformowania. Pojawiają się [...]
9
41%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań właściwości mechanicznych materiałów biodegradowalnych uzyskanych ze skrobi termoplastycznej z wykorzystaniem techniki ekstruzji i wtrysku wysokociśnieniowego. Badano wpływ dodatku włókien lnianych i celulozowych na właściwości mechaniczne produktu uzyskanego z [...]
EN The paper presents the results of studies on the mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch obtained by the extrusion and injection moulding methods. Especially the influence of flax and cellulose fibre percentage with 20% of glycerol (plasticizer) and on the mechanical properties o[...]
10
41%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2009 nr 1 32-36
EN Article describes the problem of the automatic transport of cartouches from the injection moulding machine to the printer's screen processing by using the ASi industrial network. Delivering of cartouches takes place with help of conveyor belts working in tandem with silos and units of valve plates a[...]
11
41%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Znane są dwie grupy metod zwiększania efektywności procesu uplastyczniania tworzywa polimerowego w układzie uplastyczniającym wytłaczarki i wtryskarki. Pierwsza grupa to metody technologiczne, natomiast druga to metody konstrukcyjne. W pracy przedstawiono metody konstrukcyjne polegające na zmianie r[...]
EN There are two groups of methods of increasing the plasticating efficiency of the polymer in the plasticating system of the extruder and injection molding machine. The first group is constituted by technological methods while the other one by constructionl methods. In the paper constructional methods[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last