Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  initial-boundary value problem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca jest poświęcona udowodnieniu istnienia jednoznaczności i regularności rozwiązania zagadnienia brzegowo-początkowego dla zlinearyzowanego hiperbolicznego układu równań termosprężystości. Układ ten opisuje propagację zaburzeń termicznych ze skończoną prędkością w ośrodku termosprężystym. Dowód p[...]
EN The aim of this paper is to prove the theorem about existence, uniqueness and regularity of the solution to the initial-boundary value problem for linearized hyperbolic system of the thermoelasticity theory. Such a system of equations describes the propagation of the thermal wave with the finite vel[...]
2
80%
Demonstratio Mathematica
EN In this paper we consider the linear hyperbolic system of the first order with degeneracy at x --0 and x -> l. For such system we assume that initial data arę unbounded on the interval (O, l). Some conditions of the uniqueness, existence and stability of solution for the initial-boundary value prob[...]
3
70%
Fasciculi Mathematici
1999 Nr 29 99-112
EN The aim of the paper is to construct hypoparabolic polynomials of two spatia1 variables satisfying an hypoparabolic equation and to apply the theory of those polynomials for a finding of a solution of a initial-boundary value problem.
4
70%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The matrix Green’s function of the initial-boundary value problem of admixture double-diffusivity is defined. The initial-boundary value problem with a point source is formulated for the matrix elements for determination of the matrix Green’s function. Formulae for matrix elements are obtained and t[...]
5
61%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 13--18
EN The paper contains derivation of reciprocity theorem for initial-boundary value problem of linear thermopiezoelectricity. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with piezoelect[...]
6
51%
Technical Transactions
PL W artykule udowodniono twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności klasycznego rozwiązania zagadnienia początkowo-brzegowego dla nieliniowego równania różniczkowego rzędu drugiego z opóźnieniem. W tym celu stosowane jest twierdzenie Banacha o punkcie stałym i norma Bieleckiego. Artykuł bazuje na publi[...]
EN The aim of this paper is to prove the theorem on the existence and uniqueness of the classical solution of the initial-boundary value problem for a nonlinear second-order delay differential equation. For this purpose, we apply the Banach contraction principle and the Bielecki norm. The paper is base[...]
7
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 1 169--202
PL W pracy przedstawiono pojęcie K-dronu, nowego kształtu geometrycznego odkrytego w 1985 roku w Nowym Jorku przez dr. Janusza Kapustę, historię jego odkrycia, związki z geometrią, symetrią sześcianu. Należy podkreślić, że autorzy wyprowadzili nowy wzór na powierzchnie K-dronu, stosując metodę transfor[...]
EN In this paper we present the definition of K-dron, new geometrical form discovered by Janusz Kapusta in 1985 in New York, its history and connection between geometry and symmetry of a cube. It is worth to emphasize that the authors have derived new formulae for the surface of K-dron using the Laplac[...]
8
41%
Fasciculi Mathematici
2010 Nr 43 69-83
EN The subject of the paper is the construction of a solution to the parabolic problem for the cylindrical ring with initial condition of Cauchy type and boundary conditions of Dirichlet type. To construct the radial solution we do not use the Bessel functions but we apply the convenient Green function[...]
9
41%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy udowodniono twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia brzegowo-początkowego dla nieliniowego układu równań mikropolarnej termosprężystości. W pierwszym etapie udowodniono twierdzenie o istnieniu, jednoznaczności i regularności rozwiązania zagadnienia brzegowo-początko[...]
EN We prove a theorem about local existence (in time) of the solution to the first initial-boundary value problem for a nonlinear system of equation of the thermomicroelasticity theory. At first, we prove existence, uniqueness and regularity of the solution to this problem for the associated linearized[...]
10
41%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy udowodniono twierdzenie o istnieniu, jednoznaczności i regulaności rozwiązania zgadnienia brzegowo-początkowego dla zlinearyzowanego układu równań mikropolarnej teorii sprężystości. Zastosowano metody teorii półgrup nieliniowych oraz metody przestrzeni Sobolewa.
EN The aim of the paper is to prove the thorem about existence, uniqueness and regularity of the solution to the initial-boundary value problem for linearized system of equations of the microelasticity theory asociated to the non-linear one. Such a system of equations describes the microelastic medium [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last