Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  iniekcja otworowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawione zostały wymagania dotyczące właściwości technologicznych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania i wzmacnianie gruntów i skał. Dla realizacji tego zagadnienia przeprowadzona została analiza uwarunkowań techniczno - technologicznych aplikacji zaczynów uszczelniający[...]
EN Requirements for technological properties of cement slurries to be used for sealing and reinforcing soils and rocks are presented in the paper. An analysis was carried out to establish technical-technological conditions for sealing slurries application and injection fluids selection in view of their[...]
2
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2011 nr 4 87-102
PL W artykule przedstawiono technologie prewencyjne, profilaktyczne i gaśnicze stosowane w kraju i za granicą na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych, w aspekcie czynników decydujących o ich wyborze. Do najważniejszych metod prewencyjnych należą obecnie: dobór optymalnego uziarnienia składowany[...]
EN The article presents preventive, prophylactic and extinguishing technologies used in Poland and abroad on objects formed from coal wastes in the aspect of factors deciding about their selection. To the most important preventive methods belong currently: the selection of optimum graining of disposed [...]
3
63%
Górnictwo i Geologia
PL Podczas prowadzenia prac wiertniczych, górniczych oraz w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym często występują problemy natury geotechnicznej, wymagające wzmacniania i uszczelniania zarówno ośrodka gruntowego, jak i masywu skalnego. Podstawowe prace pozwalające na osiągnięcie założonego cel[...]
EN Geotechnical problems related with reinforcement of ground and rock mass are frequently encountered during drilling, mining as well as hydrotechnic and engineering construction operations. The basic works are usually realized with the geoengineering works with the use of suitable sealing slurries an[...]
4
63%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 2 403--412
PL Dla zapewnienia bezpieczeństwa wokół każdej kopalni należy utworzyć filar ochronny. Szczególnie jest to istotne w kopalniach soli, dla których otaczająca je woda jest największym zagrożeniem. Nie zachowanie odpowiednich warunków może się skończyć nawet zatopieniem kopalni, co miało miejsce nawet w P[...]
EN Safety pillars are made around mines as a protection measure. This is especially important in salt mines where the surrounding waters are most hazardous. Without maintaining safe conditions the mine may be water-flooded as it was the case in one of the Polish mine “Wapno“. An original technology lin[...]
5
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 4 34--37
6
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 1 15-16
PL W artykule omówiona zostały zagrożenia wynikające w wyniku przenikania wody do kopalni. Zaprezentowano zastosowane technologie iniekcji otworowej i rurociągowej.
7
51%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono technologię grawitacyjnego zatłaczania zaczynów uszczelniających w celu wypełniania wyeksploatowanych wyrobisk górniczych w kopalniach soli. Opisano doświadczenia pracowników Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w zakresie doboru i optymalizacji stosowania sola[...]
EN The number of old workings that need sealing increases all over the world each year. In the course of many year researches, a variety injection technologies have been worked out either to fill in the rock voids with sealing slurries or to liquidate the physical discontinuities in the rock mass. Bear[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last