Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura transportu drogowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 3 5324--5333
PL Lata 2011-2012 były czasem kulminacyjnym dla koniunktury budownictwa drogowego. Dzięki pokaźnym inwestycjom ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wartość zrealizowanych robót drogowych w 2011 r. przekroczyła 30 mld zł. Opóźnienia w realizacji projektów na Euro 2012, a także konty[...]
EN 2011-2012 were sometimes highlight for times of road construction. Thanks to huge investment on the part of the General Directorate for national roads and motorways, the value of completed road works in 2011 exceed 30 billion PLN. Delays in the implementation of projects for Euro 2012, as well as a [...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 5386--5394
PL Artykuł porusza problematykę kongestii transportowej w miastach i możliwości oddziaływania na jej poziom przez zastosowanie odpowiednich instrumentów. W pierwszej części artykułu odniesiono się do teoretycznych aspektów kongestii transportowej, przedstawiono jej rodzaje i główne przyczyny występowan[...]
EN The article discusses the problem of transport congestion in cities and possibilities to influence its level by using appropriate policy instruments. The first part of the article presents the theoretical aspects of transport congestion, its types and the main cause of this phenomenon. The article o[...]
3
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 2 2-7
PL Cele analiz przepustowości przystanków. Kryteria przepustowości projektowej przystanków. Propozycja aktualizacji metody wyznaczania przepustowości przystanku. Przykłady obliczeń przepustowości przystanku autobusowego.
EN Aims of analysis of stops' capacity. Criteria of planned capacity of stops. Proposal of modernisation of stop capacity defining method. Examples of bus stop capacity counts.
4
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 201--227
PL W toku przeprowadzonych badań wykazano, że na poziomie regionalnym NTS-2 relatywnie największymi zaległościami infrastrukturalnymi w zakresie sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej charakteryzują się województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie oraz lubelskie. Z wyjątkiem w[...]
EN Considering the present direction of structural changes in Poland, it is observed that regional diversity of road transport infrastructure is a basic obstacle in the process of economic activation of regions. Negligence in the infrastructure network development is the reason for rising transport ser[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 112--118
PL W artykule omówione zostały problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano infrastrukturę transportu UE, w tym drogowego. Dokonano analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar i rannych oraz trendów w tym zakresie. Przedstawiono także wady i zalety[...]
EN Paper discussed problems of road transport safety system in European Union. Characteristics of road transport infrastructure (roadways and motorways), statistics of road accidents, dead and wounded people were presented. The advantages and disadvantages of road transport were stressed, especially te[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 726--729
PL W tej części artykułu przedstawiony został problem występowania, a właściwie kreowania nowych podstaw do ograniczania dostępności i korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego. Działania w tym zakresie zwiększają zjawisko zapełnienia dróg środkami transportu tam gdzie jest to jeszcze [...]
EN Road transport infrastructure is used to satisfy the transportation needs in the area of displacement of people and cargo. However, access for this infrastructure remains to a large extent regulated. Comparing the scale and scope of the restrictions and exclusions in using must be regarded that the [...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 722--725
PL W artykule przedstawiony został problem korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego jako dobra powszechnego w odniesieniu do którego wprowadzono ograniczenie dostępu i użytkowania. Drogi publiczne pozostają majątkiem ogólnonarodowym (z wyjątkiem części autostrad) dla którego powstania[...]
EN Road transport infrastructure is the state assets providing to the public. Sometimes with the designated extra fee. However usage of this infrastructure can often be only in the limited range. This limitation has an administrative nature. Users are not always interested in accepting all of these res[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last