Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura informacji przestrzennej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 3 15-15
2
100%
Przegląd Geodezyjny
2017 R. 89, nr 5 15--16
PL W artykule są wymienione składowe IIP. Autor próbował uzasadnić potrzebę budowy IIP oraz przedstawił główne źródła problemów związanych z budową IIP w Polsce.
EN There are exchanged components of Spatial Data Infrastructures (SDIs) in the article. Author tried to justify the need for the building of SDIs as well as described main sources of the problems associated with the building of SDIs in Poland.
3
80%
Geoinformatica Polonica
2012 T. 11 57-65
PL W minionym dziesięcioleciu powstało, zarówno na świecie, jak i w Polsce, setki różnego rodzaju baz danych przestrzennych i opracowywanych na ich podstawie map. Większość z nich była tworzona ad hoc w związku z realizacją bieżących potrzeb danej instytucji czy organizacji. Skutkiem ubocznym gwałtowne[...]
EN Hundreds of various spatial databases and maps developed using those databases were created in Poland and abroad in the past decade. The majority of them were created ad hoc, in relation to implementation of current demands of particular institutions or organisations. Thus, the side effect of rapid [...]
4
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 11 18-19
5
80%
Roczniki Geomatyki
2011 T. 9, z. 6 89-102
PL Główny Urząd Geodezji i Kartografii od 26 września 2009 roku, realizuje projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania (GBDOT). Termin zakończenia projektu upływa 31 grudnia 2013 roku. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna G[...]
EN Development of the spatial information infrastructure in Poland is not only an important obligation resulting from implementation of the provisions of the INSPIRE Directive in Poland; it is also an important factor of development of the information society in Poland. The reference database is one of[...]
6
80%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 7 69--77
PL W artykule przedstawiono problemy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy związane z realizacją projektu „Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych miasta stołecznego Warszawy (CBDP)”, którym kieruje Pełnomocnik Prezydenta ds. budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, wy[...]
EN In the paper, problems of the City Hall of the Capital City of Warsaw connected with implementation of the project „Building of the Central Spatial Database (CBDP) of the Capital City of Warsaw”. The project is directed by the plenipotentiary of the Mayor on construction and development of the spati[...]
7
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 1 8-13
8
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 3 30-34
9
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 5 32-34
10
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 6 42-44
11
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 4 24-30
12
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 8 39-41
13
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 10 18-18
14
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 6 28-29
15
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2013 nr 7 8--12
16
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2013 Nr 15 119-130
PL 14 marca 2007r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2007/2/WE ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej „INfrastructure for SPatial InfoRmation In the European Community” - INSPIRE opublikowaną 25 kwietnia 2007r. w Dzienniku Urzędow[...]
EN On March 14, 2007, The European Parliament and EU Council adopted Directive 2007/2/EC, establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE. The directive was published on April 25, 2007 in the EU Official Journal No. L108. The principle behind the spatial infor[...]
17
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 3 39-39
18
70%
Roczniki Geomatyki
PL W Polsce od kilkunastu już lat spontanicznie rozwijają się regionalne systemy informacji przestrzennej, których pierwszoplanowym przeznaczeniem jest wspieranie działań urzędów marszałkowskich w poszczególnych województwach. Rozwój tych systemów jest obecnie kształtowany przez dyrektywę INSPIRE, jej [...]
19
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 8 31-34
20
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 5 31-34
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last