Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura danych przestrzennych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18b 519--527
PL W niniejszym referacie przedstawiona została problematyka badawcza obejmująca zakres działalności IV Komisji Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) w latach 2004 ÷ 2008. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane na XXI Kongresie w Pekinie, w lipcu 2008 roku. Prace badawcze [...]
2
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych - wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usł[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
3
100%
Roczniki Geomatyki
EN The paper presents the employment of free software for the implementation of spatial data infrastructures (SDI). Even though the level of abstraction is relatively high, a possible architecture is examined which allows for a web based sharing of spatial data by means of interoperable web services. A[...]
4
100%
Roczniki Geomatyki
EN Creation of spatial data infrastructure (SDI) in Poland requires the state reference systems to be used as the source of topographic data for development of thematic products. Therefore, the VMap L2 database, updated usig the orthophotomap, should be assumed as the source of topographic database for[...]
5
100%
Roczniki Geomatyki
EN In the process of creation of the SDI in Poland a particular role is played by the VMap L2 database, since it is the only digital, topographic product covering the entire country. Although considerable funds have been engaged in development of that database, it is not widely applied yet. This result[...]
6
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 9 42--46
7
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 3 29--32
8
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 2 37--40
9
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 5 30-34
10
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 5 25--28
11
75%
Przegląd Geodezyjny
PL Podejmowane próby tworzenia lokalnych internetowych serwisów udostępniających dane przestrzenne stanowią istotny wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jednak, jak dotąd, brakuje nie tylko długofalowych oraz konsekwentnie realizowanych programów budowy krajowej infrastruktury danych przestrzen[...]
EN Making attempts to create local services, which could allow accessing spatial data, are fundamental to building information society. Up till now there has been lack of long-term programs of building NSDI, and also minimum demands for local SDI. That is why there is need to define the set of cadastra[...]
12
75%
Geodesy and Cartography
2016 Vol. 65, no. 1 111--122
EN One of the important issues concerning development of spatial data infrastructures (SDIs) is the carrying out of economic and financial analysis. It is essential to determine expenses and also assess effects resulting from the development and use of infrastructures. Costs and benefits assessment cou[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2017 nr 165 (45) 27--35
PL Na bazie obowiązujących przepisów, dane zawarte w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są kluczowym elementem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Metody i środki wykorzystywane do prowadzenia zasobu były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Obecny stan techn[...]
EN On the basis of applicable laws, data contained in the county geodetic and cartographic resource are a key element of the national spatial data infrastructure. Methods and means used to carry out the resource were always adequate to the available technical means. The current state of technology brin[...]
14
75%
Roczniki Geomatyki
PL Wraz rozwojem internetu i pojawieniem się WEB w wersji 2.0 nastąpił gwałtowny rozwój serwisów społecznościowych, których główną wartością są informacje wprowadzane przez ich użytkowników. W budowie SDI idea wprowadzania danych przestrzennych przez internautów ma szczególnie duże znaczenie w krajach [...]
EN The use of social network services in the area of GIS and SGI becomes more and more discernible and popular. With development of Internet and appearance of WEB 2.0 a rapid growth of social network services took place and their most important value is information entered by their users. The idea of t[...]
15
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 4 37--40
16
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 5 35--38
17
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2005 nr 12 50--53
18
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2004 nr 6 32--34
19
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 11 14--16
20
75%
Roczniki Geomatyki
EN A key issue related to creating national spatial data infrastructure is building of metadata bases and services providing them. The paper presents various kinds of metadata and their significance, and the scope of their use in geoinformatics both for administering data and searching for them. Full a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last