Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 261
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 291-301
2
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
EN On the 13th conference of the International Society for Knowledge Organization (ISKO) 2014 in Krakow a panel was held on ‘The Future of Knowledge Organization and ISKO’. Here a synopsis with additional information and more dense presentation is given by a panelist. The main items were: What is knowl[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 3(84) 411-425
EN Contemporary complexity of security environment requires preparation to face various threats of different intensity in the future. In order to counteract these threats successfully, there is a need to integrate operations of separate armed forces services so that they would become combined forces. R[...]
4
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 9 30-31
PL W artykule przedstawiono problematykę rozwoju nowego trendu ekonomicznego – „zielonej” gospodarki, który był m.in. tematem przewodnim w tym roku w kampaniach informacyjnych Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO. Przedstawiono wybrane źródła informacji z zakresu tej tematyki, w tym – zamieszczone w r[...]
EN In the article, the subject of the new economic trend, so-called "green" economy, has been shortly described. This subject was the main theme of this year's information campaigns of the International Labour Organization. The main sources of information on the green economy were presented, among othe[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2006 Nr 1(2) 125-135
PL Artykuł charakteryzuje nowy standard - Otwarte Formaty Dokumentów (ODF), które zdobywają coraz większą popularność, a ostatnio zostały uznane ofi cjalnie w Polsce jako format do wymiany danych w administracji publicznej. Omówione zostały najważniejsze cechy tych formatów i porównano je z dotychczas [...]
EN This article provides a description of Open Document Format (ODF) - a new standard which is constantly gaining in popularity. It has been offi cially recognised in Poland as a data exchange format in Civil Service. The author describes the most important ODF characteristics and compares Open Documen[...]
6
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Usage of the distributed information databases (DIDB) is the most spread way of allocation of service of clients and support of cooperation between large corporations or banks. At usage DIDB in real-time mode (the actual data are accessible to all valid users at the moment of inquiry to reading or u[...]
7
80%
Problemy Jakości
PL Informacja jest jednym z pojęć często używanych w kontekście opisu współczesnego świata, społeczeństwa i gospodarki. W opracowaniu omówiono ewolucję pojęcia informacji i jej rolę w zarządzaniu. Przedstawiono funkcje i grupy informacji w zarządzaniu. Wreszcie, w głównej części pracy, zaprezentowano z[...]
EN Information is one of the common ideas used in a context of describing contemporary world, society and economy. In the paper, the evolution of the concept of information is described, as well as its role in management. Also, functions and groups of information in management are talked over. Then, in[...]
8
80%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Human life is not just a matter of biology, it is also the structure of bioelectronics, which has an impact on health, illness and human behavior. In this new paradigm of bioelectronics a man in the field of Quantum Processes begins to appear and is understood as a device processing bioelectronics[...]
9
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w ostatnim okresie w transporcie miejskim w zakresie informacji udostępnianej pasażerom a także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji. Zwrócono dodatkowo uwagę, na edukacyjną rolę informacji przekazywanej pasażerom, gdyż informacja o skutkach fun[...]
EN The article presents the changes that have occurred recently in urban transport in the field of information made available to passengers. Also are presented new types of information. There is also shown the educational role of information given to passengers. Because the information on the effects o[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 279-290
EN In the article, some sociological functions of information are discussed: information as a "soft power", its role in creating new cultural facts, a role of information in the integration as well as in creating general opinion in society.
11
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN mation of industrial society into informational one. Although the management of information quality accompanied humanity for ages, it comes into prominence under the circumstances of informational revolution. Informational explosion caused by scientific and technical development has a far-reachi[...]
12
80%
Recykling
2003 nr 2 16-16
PL Często próbując uzyskać informacje na temat otaczającego nas środowiska nie jesteśmy pewni, które i w jaki sposób możemy otrzymać. Tymczasem istnieją jak najbardziej prawne podstawy uzyskania informacji o stanie środowiska naturalnego, które mają charakter publiczny. Ogólne przepisy w tym zakresie z[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 20 7-18
EN The aim of this article is to show the infological approach as part of the ąuality theory of information. It distinguishes between infological and datalogical work area. The infological information is dependent on recipient prior knowledge and his interpre-tation process during the time. Datalogical[...]
14
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2004 No. 2 27-35
EN The article describes issues connected with the use of information in creating the products quality. Information and decision making processes accompany every action of each and every organization. Information is especially important in unusual conditions being a subject of constant changes. In such[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1135-1143
EN For today's economy, information is a factor that affects the company's value as much as traditional production factors: capital, or labour. Next to land, labour and capital, information is considered the fourth production factor, performing various functions, dependent on its use, management level,[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 229-240
EN Selection sources information to evaluation of solvency is very important. Proper information and receive in due time can indicate firm for bankruptcy. A very important source is cash flow statement and cash flow projection.
17
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN We consider the following problem: is there a rational or fair price for the reports made by analysts, experts, investor advisers concerning the rate of return (RR) of investments? We define the notion of the value of information included in the family of probability distributions of the RR. Next, w[...]
18
80%
Polish Journal of Ecology
EN Bank vole is one of these species of mammals whose social interaction depends mainly on exchange of olfactory and acoustic/ultrasonic signals. Signalling pheromones serve for communication between the same sex, or male and female. Priming pheromones modify hormonal activity of bank voles. Ultrasonic[...]
19
80%
Polish Journal of Ecology
EN The informative significance of odor and acoustic signals in bank vole are reviewed. Chemical communication was found to be the main source of information about conspecifics. Bank voles are able to identify sex, age, and physiological state of the partners and to individually recognize them and them[...]
20
80%
Przegląd Geodezyjny
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last