Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 247
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2013 nr 3 41--52
EN This article attempts to outline an information system that will provide data for decision-making by governments, their contractors, international consortia, private companies, and other entities interested in radiocommunications. The proposed system will harmonize national and international radio f[...]
2
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w marcu 2009 roku w sieci bibliotecznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem badań było zebranie informacji na temat funkcjonowania katalogu w systemie ALEPH oraz rozpoznanie potrzeb użytkowników tak, aby jak najlep[...]
EN The article presents the results of a survey carried out in March 2009 at the library network of the Warsaw University of Life Sciences. Its aim was to gather information on the way the directory functions in the ALEPH system and recognizing users' needs so as to make appropriate adjustments.
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 9 30-31
PL W artykule przedstawiono problematykę rozwoju nowego trendu ekonomicznego – „zielonej” gospodarki, który był m.in. tematem przewodnim w tym roku w kampaniach informacyjnych Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO. Przedstawiono wybrane źródła informacji z zakresu tej tematyki, w tym – zamieszczone w r[...]
EN In the article, the subject of the new economic trend, so-called "green" economy, has been shortly described. This subject was the main theme of this year's information campaigns of the International Labour Organization. The main sources of information on the green economy were presented, among othe[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe AON
2006 nr 2(63) 107-115
PL Zarysowana idea systemu informatycznego nie jest opisem gotowego produktu finalnego. Nie jest też gotową receptą na niedosyt informacji istotnych dla bezpieczeństwa, odczuwany przez licznych pracowników samorządowych, ani na równocześnie dostrzegany "szum informacyjny". System tu przedstawiony jest [...]
EN The idea of the computer system presented in the article is not a final product. It is also neither a ready remedy for the insufficiency of essential information for security felt by numerous commune workers nor simultaneous „information noise”. The system is merely an attempt to find an answer to t[...]
5
80%
Annual of Navigation
2011 No. 17 1-113
EN This monograph presents a concept of the determination and use of ship's safe navigation lane in navigational information systems. The ship's safe navigation lane is called navlane in this work and is determined from its parameters, chart data, accuracy of position identification and provisions of C[...]
6
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 10 8-14
7
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 10 44-46
8
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 26 105-118
EN In recent years, we observe a radical change in the approach to architecture and development of information systems for companies. As a result of the dissemination of the management of business processes, it has an increasing impact on the architecture of information systems. The purposes of the art[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 811-819
EN Analysing information needs of the decision makers three levels of responsibility are differentiated: strategic planning, management control and operational control. The need of the management for the information necessary for the decision making process relies on the management responsibility level[...]
10
80%
Spektrum
2010 nr 1-2 I-II
11
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 7 40-44
12
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 18 193-198
PL Aby zapewnić zgodność systemów informatycznych z prawem, konieczna jest współpraca pomiędzy prawnikami a informatykami. W referacie przedstawiono opis problemów dotyczących przekształcania przepisów prawa na wymagania względem systemu z perspektywy prawnika i informatyka. Zaprezentowano również ide[...]
EN In order to develop information systems which comply with law, cooperation between lawyers and software engineers is necessary. The problem is how to transform legal regulations to law-related systems requirements efficiently. In this paper, we present both lawyer's perspective and software engineer[...]
13
80%
Spektrum
2009 nr 11-12 XI-XII
14
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In this article eco-design solutions are described. Eco-design is a new approach for product design based on identification of different environmental aspects related to product which are included into design process at the very first stage of the product development. The environmental influence of [...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 421-429
PL Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania jest zazwyczaj realizowane na trzy sposoby. Organizacja może wybrać określony produkt informatyczny i dokonać jego modyfikacji do swoich potrzeb. Drugim rozwiązaniem jest modyfikacja procesów i sposobów działania przedsiębiorstwa,[...]
EN Implementation of information systems that support management functions is classically done in three ways. Organization can choose specific information system and modify it to its needs. Second choice is to modify companies operations to fit information system requirements. Third solution is to buil[...]
16
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Every day brings new challenges for customer acquisition and retention in competitive business environment. to stay ahead, companies are turning to decision support solutions to help identify and manage their customer relationships. Enterprise data quality management is the important problem which [...]
17
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN An adaptive information system is constructed in order to approximate a set of multidimensional data. To get better approximation properties a pre-processing stage of data is proposed in which the set of points, forming the multidimensional data base and called a training set TRE, undergoes a cluste[...]
18
80%
Energetyka
2007 nr 3 227-229
19
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN In this paper, we generalise Pawlak's rough approach for simplifying a decision table in an information system. We consider an information system where attribute values are not always quantitative, rather subjective having vague or imprecise meanings. Some objects may have attribute values which are[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 151-162
PL Artykuł poświęcony jest analizie obecnie używanych systemów informacyjnych. Jest też próbą odpowiedzi na pytanie o konieczność stosowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Przedstawiono także możliwości zastosowania telefonii komórkowej i rolę tel[...]
EN That article highlightes the need for use of management information systems in modern organisations as well as analysis of management information systems that are currently in use was done. The ability of use cellular telephones and its role in creating a new type of management information systems -[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last