Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN Process testing as a way to obtain information on confidential data is investigated. Our working formalism is based on an appropriate (probabilistic) process algebra and (probabilistic) testing. We define testing noninterference as well as sets of private actions which execution is guaranteed by a g[...]
2
80%
Fundamenta Informaticae
EN Formalisms for analysis of systems of various nature specified by process algebras are proposed. They allow us to formalize security properties based on an absence of information flow and properties on system’s integrity. Resulting properties are compared and discussed. We present also quantificatio[...]
3
80%
Fundamenta Informaticae
EN A formal model for an analysis of an information flow in interconnection networks is presented. It is based on timed process algebra which can express also network properties. The information flow is based on a concept of deducibility on composition. Robustness of systems against network timing atta[...]
4
80%
Fundamenta Informaticae
EN A formal model for description of passive and active timing attacks is presented, studied and compared with other security concepts. It is based on a timed process algebra and on a concept of observations which make only a part of system behaviour visible. From this partial information which contain[...]
5
80%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN This research is devoted to the problem of information flows of logistic system of goods supplying. Information messages appear at moment of material flows which should be consider as discrete one. It gives an ability to research all changes that can occur to input material flow. Moreover, it makes [...]
6
80%
Fundamenta Informaticae
EN Opacity testing is formalized and studied. We specify opacity testers as well as tested systems by (timed) process algebras. We model various testers according to how sophisticated observations of tested system they can make and which kind of conclusions they can obtain. We use this technique to def[...]
7
70%
Fundamenta Informaticae
EN Different techniques for expressing an amount of information on secrete data which can be obtained by a process observation are presented. They are based on information theory and they express certainty about sets of private actions which execution is guaranteed by a given observation and sets of ac[...]
8
70%
Fundamenta Informaticae
EN A formal model for description of probabilistic timing attacks is presented and studied. It is based on a probabilistic timed process algebra, on observations (mappings which make visible only a part of system behavior) and on an information flow. The resulting security properties are studied and co[...]
9
70%
Fundamenta Informaticae
EN This paper concerns a new approach to intelligent data analysis based on information flow distribution study in a flow graph. Branches of a flow graph are interpreted as decision rules, whereas a flow graph is supposed to describe a decision algorithm. We propose to model decision processes as flow [...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 51 155--166
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji bezpośrednich przełożonych z ich podwładnymi. Na podstawie wyników pierwotnych badań ankietowych ukazano i poddano analizie opinie i oczekiwania respondentów reprezentujących pracowników wykonawczych dotyczące relacji łączących ich z bezpośredni[...]
EN In the article the problems of relations between immediate supervisors and employees were presented. On the base of the results of the field empirical researches employees’ opinions and expectations related to their formal and informal relations with immediate managers in 2010-2012 years were descri[...]
11
61%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This survey presents crisp and fuzzy models developed for the Supply Chain (SC). To this end, fuzzy concepts are first briefly reviewed. Then the structure of a supply chain system is explained. Recent challenges and ideas on these systems are also surveyed. Then, with reference to different aspects[...]
12
61%
Fundamenta Informaticae
EN Formalisms for description how much information on private actions can be obtained by observing public ones are presented. Two sets of private actions are considered. The set of actions which execution is guaranteed according to observations and the set of actions which execution is excluded accordi[...]
13
61%
Fundamenta Informaticae
EN A general framework for defining security properties is presented. It allows us to model many traditional security properties as well as to define new ones. The framework is based on process algebras contexts and processes relations. By appropriate choice of both of them we can model also probabilis[...]
14
61%
Fundamenta Informaticae
EN A quantification of process's security by quantification of an amount of information flow is defined and studied in the framework of timed process algebras. The resulting quantified security is compared with other (qualitative) security notions. Unprecise and limited observations are defined and dis[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 71--72
EN The purpose of this paper is threefold: 1) to provide a description of the economic/financial benefits that the considered invention can bring about; 2) to offer a general explanation of how the system works; and 3) to generally describe the method (mathematical model) for determining secondary valu[...]
16
61%
Fundamenta Informaticae
EN A quantification of process’s security by differential privacy is defined and studied in the framework of probabilistic process algebras. The resulting (quantitative) security properties are investigated and compared with other (qualitative and quantitative) security notions.
17
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 6 141--148
PL Realizacja procesów usługowych o charakterze specjalistycznych obarczona jest dużym zakresem wymagań i obowiązków, rozpoczynając od wymagań prawnych, szerokiej wiedzy specjalistycznej, poprzez doświadczenie, praktykę i zaangażowanie. W niniejszym artykule zaprezentowano problemy, jakie mogą wystąpić[...]
EN The implementation of specialized service processes is subject to a large range of requirements and obligations, starting with legal requirements, broad expertise, through experience, practice and commitment. This article presents the problems that may arise in the implementation of services whose s[...]
18
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 327--338
PL W referacie przedstawiono główne problemy związane z procesami kompletacji przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno przepływu materiałów jak i przepływu informacji. Zaprezentowano został ogólny schemat, w postaci opisowej, dotyczący przepływu informacji począwszy od przyjęcia zlecenia, poprzez złożen[...]
EN The paper presents the main problems connected to the service called by the name of order-picking. Material-flow and information-flow were both included. A general diagram (in a descriptive form) of the information flow is given. Information flow diagram is explained from receipt of an order, by sen[...]
19
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Increasing content of telematic applications within transport systems, enables enhancing transfer and processing of data concerned with transport process performance. This is consequently causing developing possibilities of transport monitoring systems, being advanced navigation systems. The thesis [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Głównym celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Posłużono się przede wszystkim badaniami przeprowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz analizą literatury przedmiotu i zasobów internetowych, dotyczących m.[...]
EN The main task of the paper is to present the current state of information society in West Pomeranian. Mainly were used researches conducted by the Central Statistical Office, analysis of literature and online resources according for such information as technology, information society and innovation.[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last