Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informatic tools
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 343-348
PL Przygotowanie procesu produkcji węgla w kopalni jest działaniem długotrwałym i pracochłonnym. Od dokładności uzyskanych w jego trakcie wyników zależy | w dużej mierze możliwość planowania działalności kopalni z wieloletnim wyprzedzeniem. Celem badań omawianych w poniższej publikacji była analiza pro[...]
EN The preparation of coal production process in a colliery is time-consuming and labour-consuming. The accuracy of achieved results of this process is an important factor in the longterm planning activity. The objective of research, presented in the paper, was the analysis of production process planni[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1758--1765
PL W pierwszej części artykułu omówiono charakterystykę drogowego procesu transportowego, strukturę rynku transportowego oraz narzędzia informatyczne wspierające decyzję spedytora drogowego podczas planowania drogowych operacji transportowych. Wykorzystano w tym zakresie zintegrowane narzędzia informat[...]
EN In the first part of the article characteristics of the road transport process, a structure of the transport market and computer tools supporting the decision were discussed of road carrier during planning road transport operations. They also made analysis of exploited transport stock exchanges on t[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1766--1774
PL W drugiej części artykułu omówiono zasady i warunki wykorzystywania zintegrowanych narzędzi informatycznych przez spedytorów drogowych do planowania drogowych operacji transportowych ze szczególnym wykorzystaniem giełdy transportowej Timocom Soft – und Hardware Gmbh. Wykorzystanie tego nowoczesnego [...]
EN Together with the development of information technology and its business applications clearly has changed the way of doing business. Decreased amount of documentation and improved quality of communication both in business and in private life, which has resulted in the emergence of a new kind of busi[...]
4
84%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 4 21--36
PL Górnictwo wgla kamiennego ulega radykalnym zmianom, aby jak najlepiej dostosowa si do istniejcych uwarunkowa rynkowych. Wiedza staje si kluczow determinant potencjau rozwojowego spki wglowej grupujcej kilka wzgldnie kilkanacie kopal. Informatyczne wspomaganie procesw wiedzy w zakresie zarzdzania zas[...]
EN Coal mining industry is changing radically in order to answer the existing market conditions. Knowledge has become the key determinant of the development potential of coal mining grouping several collieries. IT knowledge processes supporting in the range of human resources management are to adapt th[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 107-114
PL W artykule przedstawiono budowę programu PRZEPUST obliczającego parametry przepustowościowe skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Program został opracowany jako narzędzie pomocnicze w systemie optymalizacji zamknięć drogowych w złożonych sieciach transportowych. W programie wykorzystano znaną metod[...]
EN The cocnstruction of PRZEPUST program has been presented in this article. The program computes priority-type intersections capacity parameters and it has been built as a auxiliary tool in road closures optimization system. The popular methos based on traffic research in polish conditions has been us[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 311-319
PL W artykule przedstawiono funkcjonalną charakterystykę rozwiązań informatycznych wspomagających logistykę dystrybucji węgla. Opisano aplikację Zbyt Węgla zaprojektowaną przez Centralny Ośrodek Informatyzacji Górnictwa SA i wdrożoną w śląskich kopalniach i spółkach węglowych.
EN In this paper the informatics solution for supporting logistics coal distribution are presented. Moreover author provided basic characteristics of application Zbyt Węgla which was designed by COIG SA and implemented in the Silesian coal mines.
7
67%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 91-98
PL W planowaniu zamknięć w złóżonych sieciach transportowych ważnym elementem jest odpowiednia organizacja danych wykorzystywanych w optymalizacji tego zagadnienia. W artykule przedstawiono budowę bazy danych sieci transportowych ze szczególnym uwzględnieniem sieci drogowej. Narzędziem projektowym jest[...]
EN One of the main problems in traffic closures planning is proper organisation of data used in optimization. The structure of transport network database has been presented in the article. Delphi 4.0 has been used in designing as a helpful tool. The network has been presented basis of the graph theory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last