Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacje w czasie rzeczywistym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 2 5--13
PL Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funkcjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia jakości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak przeciwdziałanie tym utrudnieniom m.in. poprzez rozwijane współcześnie systemy dynamicznej informacji pasażer[...]
EN Sudden and temporary service suspensions are a source of major deterioration of public transport quality and travel experience – yet it is possible to mitigate this by means of, among others, provision of adequate dynamic (real-time) travel information. The analysis presented in this article, devote[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 1(100) 235--246
PL W artykule zawarto krótkie omówienie dwóch przykładowych narzędzi kierowania strefami krótkotrwałego parkowania oraz realizowanych przez te narzędzia funkcji. Po pierwsze zostanie przedstawiony prototyp systemu zbierającego informacje w czasie rzeczywistym dla pokazania stopnia zajętości strefy krót[...]
EN The paper will give an overview on the two examples of steering tools for short-term parking zones and its functions. First, a prototype of a real-time information system for showing the occupancy rate of short-term parking zones will be presented. Second, empirical parking survey was also used to e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last