Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja przestrzenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 14 111-124
EN Article this has in view to introduce theoretical basis Spatial Information System. Presents definitions, which are used in dependences from uses SIP and accepted somewhere of system according to different criterions. Becomes also introduced internal structure SIP and in detail talked over main subs[...]
2
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych: wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usłu[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 15 123-131
EN The matter of each information system is set of data contained in the system. In a group of land information systems (LIS) these are the geographical data representing some land fragment in a descriptive and graphical way. The choice of LIS creation method depends on a chosen way of source data acqu[...]
4
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 10 27-30
5
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 6 40--42
6
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 7 32--35
7
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2013 nr 7 8--12
8
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2013 nr 8 18--20
9
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2005 nr 9 8--14
10
80%
Roczniki Geomatyki
PL W zakresie realizacji INSPIRE i niektórych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej (Digital Agenda for Europe - DAE) występują pewne podobieństwa i synergie, które powinny być wykorzystane. DAE jest strategią Europy dla osiągnięcia kwitnącej gospodarki cyfrowej do 2020 roku. Nakreśla[...]
11
70%
Roczniki Geomatyki
PL W Polsce od kilkunastu już lat spontanicznie rozwijają się regionalne systemy informacji przestrzennej, których pierwszoplanowym przeznaczeniem jest wspieranie działań urzędów marszałkowskich w poszczególnych województwach. Rozwój tych systemów jest obecnie kształtowany przez dyrektywę INSPIRE, jej [...]
12
70%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 50-51
PL Techniki i technologie stosowane dla gromadzenia i przetwarzania informacji pozwalają na tworzenie i korzystanie z systemów informatycznych, gromadzących i przetwarzających różnorodne dane. Mogą one dotyczyć stanu otaczającej przestrzeni, usytuowanych w niej budowli, urządzeń technicznych i innych o[...]
13
70%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL Na podstawie analizy stanu polskiej kartografii autor przedstawia swój pogląd na jej rolę jako dyscypliny naukowej i dylematów z tym związanych, zwracając uwagę na konieczność powiązania jej funkcji praktycznej (np. wydawniczej) i badawczej. W kontekście szybko rozwijających się systemów informacji [...]
EN Geography and cartography seem to be the complementary branches in Poland, however the emancipation trends in cartography led to the distinct definition of its scope of interest, and to the intensification of theoretical research, which however, has recently been slowed down. The standard of cartogr[...]
14
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 8 28-28
15
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 10 32-34
16
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 1 32--34
17
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 6 24-27
18
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2004 nr 9 8--12
19
61%
Roczniki Geomatyki
PL Problematyka informacji przestrzennej oraz związanych z nią technologii jest szeroka, a jej szczegółowe przedstawienie przekracza ramy objętościowe tego artykułu. Jego treść ogranicza się zatem do syntetycznego i w miarę kompleksowego ujęcia tej problematyki. Wśród możliwych wniosków godne uwagi są [...]
EN The essence of crisis management constitute activities consisting in preventing crisis situations, influencing their course and in restricting and removing their effects. This paper takes into account crisis situations connected with natural disasters, i.e. natural calamities or technical failures w[...]
20
61%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 1 127-133
EN In the paper the possibilities of using some spatial data in crisis managing are presented. Those spatial data are gathered by the Geodesic and Cartographic Documentation Center at the level of county as is the case of Cracow Municipality. The information scope of the database of the basic map, grou[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last