Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Niniejszy artykuł zawiera przegląd mechanizmów komunikacyjnych wykorzystywanych w przemysłowych systemach akwizycji danych, dokonywany pod kątem specyfiki problemów występujących w rozproszonych systemach czasu rzeczywistego. Na bazie zorganizowanej warstwowo przemysłowej infrastruktury informatyczn[...]
EN The article shows overview of communication mechanisms applied in industrial data acquisition systems from the point of view of specific problems arising in real time distributed systems. On the basis of layer organised industrial computer infrastructure, information flow is analysed starting from p[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule opisano architekturę sieci przemysłowej zbudowanej w oparciu o sterowniki programowalne PCD. W sieci wykorzystywane są dwie magistrale komunikacyjne RS 485 (sieć S-Bus) i Ethernet (sieć Ether-S-Bus). Implikuje to zastosowanie odpowiednich kart, osprzętu, protokołów komunikacyjnych oraz [...]
EN The paper deals with the design problems of computer networks in applications of distributed control and monitoring systems. As a case study the industrial system based on PCD solution of Saia Burgess PLCs and programming environment of PG5 v1.4 has been discussed. The Institute of Automatic Control[...]
3
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki cechowania przyrządu do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych na laboratoryjnym stanowisku z kryzą oraz wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniania zbiornika i pomiaru czasu opróżniania na skutek nieszczelności.
EN The results of calibration of an instrument, provided for leakage measurements of ventilation systems, are presented. The procedure was carried out at a laboratory stand with a diaphragm. The measurement results of the leakage of an industrial system were obtained by using the container filling meth[...]
4
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 5 332-334
5
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 6 42--43
PL W drugiej części artykułu na temat wybranych właściwości programowych rejestratora kd1 poruszono problem pomiaru i rejestracji danych w ustalonym przedziale czasu (obsługa okresowa).
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 79 [273] 229-230
EN In world practice of development of mechanical engineering scientific researches on creation repacked or otherwise reconfigurable industrial systems, industrial systems of changing configuration and a configuration are widely carried out.
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL Sieci komputerowe otaczają nas zarówno w środowisku zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Zagęszczenie dostępnych infrastruktur sieciowych i wynikającego z niego dostępu staje się coraz większe. W wielu przypadkach nie sposób wydostać się poza obszary, gdzie funkcjonują sieci przewodowe lub bezprzewod[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
PL Dlaczego inżynier utrzymania ruchu lub administrator IT w ogóle mieliby chcieć coś wysłać do chmury? Czy nowy trend IIoT/Przemysł 4.0 jest dla każdego? Te i inne pytania dręczą obecnie wielu z tej branży, a cały trend IIoT/Przemysł 4.0 jest nieco zamglony i ciężko czasami wyobrazić sobie stricte pra[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
PL Firma NOARK Electric oferuje styczniki do różnorodnych systemów przemysłowych i sterujących, dla maksymalnego prądu znamionowego 500 A, w kategorii użytkowania AC-3 dla 400 V. Zostały również przygotowane specjalne wykonania styczników: do baterii kondensatorów Ex9CC oraz do układów nawrotnych z wbu[...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
PL Przez ponad 30 lat działalności australijska firma Citect wypracowała sobie pozycję największego niezależnego dostawcy przemysłowych systemów informatycznych i rozwiązań biznesowych. Systemy CitectHMI/SCADA, CitectReports oraz moduły AMPLA (Industrial Information Management) tworzą funkcjonalnie peł[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 3 62--64
PL Przez ponad 30 lat działalności australijska firma Citect wypracowała sobie pozycję największego niezależnego dostawcy przemysłowych systemów informatycznych i rozwiązań biznesowych. Systemy CitectHMI/SCADA, Plant2Business oraz moduły IIM (Industrial Information Management) tworzą funkcjonalnie pełn[...]
12
63%
Ekonomia i Zarządzanie
PL Łańcuchy powiązań przemysłowych są uważane za jedno z zasadniczych uwarunkowań aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, wykonywanej przez instytucjonalne pionowe powiązania kooperacyjne. W artykule podjęto zagadnienie znaczenia powiązań występujących między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw oraz [...]
EN Chains linkages between and within industrial enterprises are considered as one of the key determinants of innovative activity of enterprises, exercised through the prism of institutional cooperative relations. Therefore, the authors of this article, took the issue of the importance of the relations[...]
13
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W artykule omówiono metody wyznaczania napięcia powierzchniowego zaimplementowane w urządzeniu tester lutowności. Autorzy zaprezentowali metodologię oraz podstawy analityczne pomiaru napięcia powierzchniowego z wykorzystaniem metod: płytkowej oraz maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku. W artykule prze[...]
EN In this article, the methods of surface tension determination implemented in Brazeability Analysing System are shown. The authors have presented methodology and analytical concept of surface tension measurement using two methods: plate- and maximum pressure in gas bubble method. The construction of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last