Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Standard PROFIBUS PA, który stanowi specyficzną część technologii PROFIBUS, został stworzony specjalnie na potrzeby automatyki procesowej. PROFIBUS PA określa wszystkie komponenty technologiczne używane do łączenia inteligentnych urządzeń polowych ze sterownikami, systemy kontroli i stacjami inżynie[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 11 102-107
PL Wirtualizacja uważana jest za obiecujący sposób rozwiązywania wielu problemów związanych z eksploatacją systemów (odtwarzanie, kopiowanie systemów, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu, oszczędności na energii elektrycznej, bezpieczeństwo testowania nowych rozwiązań). Milczeniem pomijane są koszty w[...]
EN Virtualization is a hot subject, considered commonly as panacea on many problems with computer system utilization (easy system recovery, system migration, hardware usage efficiency, power savings, system security testing - to name a few). Virtualization cost - possible lost of computing power, syste[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL Dzisiejsze procesy produkcyjne są coraz bardziej zautomatyzowane, dlatego też jakakolwiek niezapowiedziana przerwa w zasilaniu powoduje wysokie koszty związane z koniecznością ponownego zestrojenia systemu, przestojem w produkcji, opóźnieniem dostaw. Jak pokazuje doświadczenie, znacząca część proble[...]
EN This article describes devices and systems for automatic insulation control in low voltage industrial electrical networks: residual currents monitoring system for earthed (TN/TT) networks and constant resistance insulation monitoring and earth fault locating systems for unearthed (IT) networks.
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Technologię LonWorks (Local Operating Network) stosowano dotychczas najczęściej w inteligentnych budynkach i systemach transportujących energię i media na duże odległości. Obecnie w instalacjach przemysłowych LonWorks może łączyć kilka różnych działających tam sieci przemysłowych z systemami automat[...]
EN LonWorks (Local Operating Network) technology was mainly used in intelligent buildings and long distance energy and media transport systems. Actually in industrial installations LonWorks can integrate few existing fieldbus systems with building automation systems, Ethernet, intranet and Internet. In[...]
5
100%
Theoretical and Applied Informatics
PL Systemy automatyki przemysłowej, aczkolwiek powszechne, ograniczone są jednak wysokimi kosztami inwestycyjnymi i - w mniejszym stopniu - kosztami użytkowania. Zastosowanie tu tanich, łatwo dostępnych, uniwersalnych rozwiązań stosowanych w sieciach ogólnego przeznaczenia pozwoliłoby zmniejszyć bardzo[...]
EN The paper presents the results of our further work on the new method of the traffic engineering. In our method we use an adaptive multipath unidirectional routing based on the Minimum Delay Routing principle [10, 11, 30-33]. The routing problem considered in our work is focused on the traffic specif[...]
6
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przedstawiono budowę i realizowane funkcje mostów komunikacyjnych warstwy łączenia danych modelu OSI/ISO umożliwiajacych integrację sieci Profibus DP z sieciami przyrzadów kontrolno-pomiarowych krajowych producentów posiadających cyfrowe wyjście komunikacyjne w innym niż Profibus DP standardzie komu[...]
EN In the paper method of integration devices with non-standards and Modbus standard with standard industrial network Profibus DP by means of bridge are presented. Block diagram and basic function of the bridge are described. Modbus and non-standard protocol is realized by software. Complete Profibus D[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 9 94--95
PL Sieci komunikacyjne w automatyce przemysłowej to temat bardzo obszerny. Mnogość protokołów wynika m.in. z ciągłego rozwoju komunikacji między maszynami, jak i z rozwoju komercyjnych technologii. Standardy szeregowe (szczególnie RS485) nadal cieszą się dużą popularnością, jednakże Ethernet jest już o[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
PL Stałe dążenie do poprawy bezpieczeństwa ludzi i urządzeń oraz pewności zasilania zaowocowało nowymi rozwiązaniami, nadającymi się do zastosowania w przemyśle. Ważną rolę pełni w nich kontrola stanu oraz lokalizacja uszkodzeń izolacji elektrycznej przemysłowych sieci zasilających, sterowniczych i syg[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
PL Przez integrację sieci najniższego poziomu należy rozumieć takie działanie, które umożliwia wymianę informacji pomiędzy istniejącymi lub dobudowywanymi (rozszerzenia) segmentami sieci, które mogą być względem siebie heterogeniczne lub homogeniczne. Opisywane działanie dotyczy rozszerzenia ruchu info[...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
PL Burzliwy rozwój automatyzacji przemysłu i komplikacja procesów produkcyjnych powodują coraz częstsze sięganie do rozwiązań wykorzystujących sieci komunikacyjne i ich adaptację do lokalnych potrzeb. Wymaga tego potrzeba komunikacji modułów wykonawczych oraz sensorów z urządzeniem zarządzającym proces[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
PL Śmiało można powiedzieć, że dzisiaj w świecie automatyki króluje Ethernet. Jednak duża liczba urządzeń z łączem ethernetowym, w połączeniu z wymaganiami nieprzerwanej transmisji danych, stwarza konieczność budowania wysoko wydajnej infrastruktury sieciowej. Do oczekiwań wydajności i pewności transmi[...]
12
75%
Studia Informatica
PL W artykule proponuje się najpopularniejszy obecnie standard sieci, a mianowicie sieć Ethernet jako alternatywę dla specjalizowanych rozwiązań komunikacyjnych w systemach przemysłowych. Standard Ethernet jest powszechnie dostępny i znany, a koszt jego wdrożenia i eksploatacji jest atrakcyjny względem[...]
EN In the article it is proposed to use the most popular nowadays Ethernet standard as an alternative solution for specialised communication subsystems used in industry computer systems. The Ethernet standard is commonly available and well known. The application and the cost of using it is very attract[...]
13
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W opracowaniu omówiono sposób przygotowania eksperymentalnego węzła sieci LON (Local Operating Network). Przedstawiono uniwersalną konstrukcję przydatną w pracach badawczych o do celów dydaktycznych. Przedstawiono sposób konfiguracji sieci.
EN In the paper preparation method of experimentalLON node has been described. A universal device that can be used in research and teatching has been presented. The method of network configuration has been presented.
14
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 9 54--61
PL Przedstawiono charakterystykę przemysłowych sieci średniego napięcia oraz opisano typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej.
EN The article presents characteristic of industrial medium voltage networks and describes typical problems with automatic protection.
15
75%
Studia Informatica
PL Współczesne informatyczne systemy przemysłowe wymagają z jednej strony zdeterminowanej w czasie sieciowej obsługi informacji, z drugiej zaś niezbędna okazuje się konieczność współpracy takiego systemu z abonentami pracującymi w intersieci. Istotnym zagadnieniem staje się konstrukcja oprogramowania p[...]
EN In present-day industry computer systems require on one hand time deterministic data service and on the other hand there is a necessity of cooperation between the system and the internetwork subscribers. The key issue is construction of the software, which mediates in data exchange between the inter[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedstawiono skrótowo strukturę norm dotyczących transmisji komunikatów związanych z wytwarzaniem przez komunikacyjne sieci przemysłowe typu Fieldbus. Na tym tle przedstawiono wymagania dotyczące komunikacji bezpiecznej funkcjonalnie, koncepcję rozwiązania zagadnienia, relacje do bezpieczeństwa uży[...]
EN In the shortened way, the structure of the set of standards dealing with the manufacturing messages transmission via industrial networks class Fieldbus is token over. On this background the requirements for the functional safety transmission, the conception of problem solving and the relations to th[...]
17
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 7 541--547, CD
PL Artykuł przedstawia inżynierską propozycje metod modelowania typowych źródeł ruchu występujących w sieciach przemysłowych. Do opracowania modeli wykorzystano model ON/OFF. Na jego podstawie zaproponowano modele wykorzystywane do modelowania typowych ruchów występujących w sieciach przemysłowych taki[...]
EN The paper presents a description of type of traffic used in industrial networks. In the paper authors proposed methods of traffic generation which can be used for modelling traffic sources used in industrial networks. The proposed traffic models were elaborated on the basis of the ON/OFF model. The [...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 507-510
PL W artykule zaprezentowano koncepcję, wybrane wyniki badań oraz aspekty realizacyjne unikalnego systemu przeznaczonego do monitorowania i aktywnego ograniczania udźwigu. System ten jest stosowany w pojazdach specjalnych typu MONTRAKS produkowanych przez Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobył[...]
EN The idea, chosen research results as well as implementation aspects of the unique system for the monitoring and active load limiting issues is presented in this paper. System has been implemented in the series of specialised vehicles called MONTRAKS manufactured by the Construction Equipment Researc[...]
19
63%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 57-63
20
63%
Studia Informatica
PL Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję komponentowych systemów automatyki przemysłowej tworzonych z wykorzystaniem sieci Internet. Zaprezentowano mechanizmy komunikacyjne sieci PROFINET CBA oraz przedstawiono praktyczny przykład zastosowania tej sieci do stworzenia rozległego systemu automatyki bazu[...]
EN This article presents general concept of component based automation systems built with usage the Internet connection. The communication mechanism of PROFINET CBA network and example of worldwide component based automation system are presented. Authors are aware that because of non-deterministic char[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last