Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN Components of meat texture are especially important features for consumers. The systems with guaranteed repeatable quality must be associated with online, reliable and quick measurements of chosen, critical for consumers, quality features. In case of the texture features, the most important is tende[...]
2
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 2 44--45
PL Liczne przedsiębiorstwa działające w branży chemicznej, paliwowej, energetyce i wielu innych wykorzystują kosztowne układy pomiarowe, określające z wielką precyzją ilość przepływającego medium. Wykorzystują ponadto sporą ilość prostszych urządzeń, zabezpieczających układy przed nadmiernym wzrostem l[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 542-547
PL W artykule przedstawiono przykład urządzenia pomiarowego przeznaczonego do stosowania w kopalniach, którego oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby ułatwić spełnienie wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Rozwiązania opisane w niniejszym artykule są przydatne podczas proce[...]
EN This paper presents an example of a measuring device to be applied in a coal mine, for which special effort was taken at the design stage to fulfill the requirements for electromagnetic compatibility. Software solutions described in the paper are useful during the EMC certification process for the m[...]
4
63%
Problemy Eksploatacji
2015 no. 1 65--75
PL Nieodłącznym elementem realizowanych procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym jest kontrola jakości, w której często stosowane są urządzenia do wykonywania pomiarów w warunkach warsztatowych. Przykładem jest obróbka skrawaniem skomplikowanych odlewów, podczas której osiągnięcie wymaganej dokład[...]
EN Quality inspection constitutes an inseparable element of technological processes. Quality inspection frequently employs measuring instrumentation suitable for measurements taken in an industrial environment. Machining of complicated casts can serve as an example, since, during this process, the requ[...]
5
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2923--2926
PL W celu zwiększenia efektywności i jakości procesu wytwarzania stali prowadzone są liczne badania modelowe różnych etapów tego procesu, w tym ciągłego odlewania stali. Wciąż poszukuje się nowych modeli i udoskonala dostępne, tak aby możliwie najbardziej wiernie oddać specyfikę procesu. Jednym ze spos[...]
EN n order to increase the efficiency and quality of the steel-making process a numerous studies are conducted at the various stages of the process, including continuous casting of steel. Researchers still search for new models and improve existing one, so that the specific of the process is accuratell[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2016 nr 8 191--200
PL Artykuł omawia budowę stanowiska pomiarowego do szybkiego testowania jakości elementów metalowo-gumowych. W oparciu o analizę potrzeb zaprojektowano konstrukcję i dokonano doboru elementów pomiarowych stanowiska i akwizycji danych, takich jak: rozwiązanie mechaniczne, czujniki przemieszczenia, siły [...]
EN The article discusses the construction of a measuring station for quick testing of quality of metal-rubber parts. Based on the needs analysis, the structure was defined as well as measuring components of the station and data acquisition such as a mechanical solution, displacement, force and temperat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last