Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  induced traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł prezentuje możliwości zastosowania procedur wnioskowania rozmytego do modelowania podróży. Głównym celem referatu jest przedstawienie sposobu doboru kształtu funkcji przynależności i ich wpływu na otrzymane wyniki układu wnioskującego. Skupiono się na zastosowaniu układu dla potrzeb modelowa[...]
EN The paper presents possibilities of Fuzzy Inference Systems (FIS) applications within trip modelling. The main goal of the paper is presentation of the procedure focused on shaping of the membership function in Mamdani FIS and their influence on obtained results. The inference system was developed i[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 94, z. 153 269--282
PL Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych prowadzonych w związku z przebudową węzła drogowego w Krakowie. Prowadzone prace budowlane spowodowały istotne utrudnienia dla pojazdów samochodowych. Głównym celem ankiet było określenie wpływu ograniczeń w ruchu na zachowania komunikacyjne kierowców. Dz[...]
EN The results of questionnaire surveys conducted on roundabout in Krakow have been presented in the paper. According to refurbishment of the important roundabout, the significant impediments in traffic scheme have occurred. The main aim of the questionnaire was to define the impact of impediments on t[...]
3
84%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 14--17
PL Wybrane sposoby modelowania ruchu wzbudzonego i ruchu tłumionego przy wykorzystaniu programu symulacyjnego Visum. Przykład obliczeniowy dotyczy modelu transportowego Krakowa. Do analiz przyjęto trzy scenariusze obliczeniowe: stan istniejący, stały popyt, popyt zredukowany.
EN Some ways of induced and reduced traffic modelling using VISUM software. The counting example refers to transportation model for Krakow. There are three scenarios taken into account: existing stage, fixed demand and reduced demand.
4
84%
Drogownictwo
2018 nr 5 160--168
PL Analiza zmian natężeń ruchu na sieci drogowej w pięciu dużych aglomeracjach wykazała, że natężenia ruchu na sieci drogowej w aglomeracjach, gdzie wybudowano autostrady i drogi ekspresowe wzrosło bardziej niż w innych. Oznacza to, że szybkie drogi wzbudzają dodatkowy ruch, ponieważ umożliwiają budowa[...]
EN Analysis of road traffic changes on road network in five large conurbations shows that traffic volumes in conurbations, in which motorways and expressways have been constructed, increased more than in others. In means that fast roads induce extra traffic since they make possible construction of new [...]
5
84%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 7 18--26
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki analiz symulacyjnych pod kątem zjawiska tzw. ruchu wzbudzonego, które można często obserwować przy projektach rozbudowy układu drogowego w miastach: realizacja inwestycji takich jak budowa bezkolizyjnych tras, poszerzanie dróg itd. przynosi tylko chwilową poprawę ([...]
EN This article presents simulation analysis results related to the so-called induced traffic phenomenon, which can be often observed in case of road investment projects in urban areas: new road schemes, capacity expansion and widening projects etc. often bring short-lived improvements, which in longer[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last