Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria tkankowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Biomateriałów
2
100%
Engineering of Biomaterials
PL Resorbowalne włókna z kopolimeru L-laktydu z glikolidem (PLG) i PLG z hydroksyapatytem rozprowadzonym w ich objętości (PLG-HAP) zostały otrzymane metodą formowania z roztworu. Włókna zostały przetworzone w trójwymiarowe podłoża za pomocą metody łączenia włókien. Mikrostrukturę otrzymanych podłoży sc[...]
EN Resorbable poly(L-lactide-co-glycolide) fibres (PLG) and poly(L-lactide-co-glycolide) fibres containing hydroxyapatite nanoparticles in volume of PLG fibres (PLG-HAP) were manufactured by solution spinning process. The resultant fibres were processed into three-dimensional scaffolds using fibre boun[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 12 1614-1620
4
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Hydroksyapatyt (HAp) jest minerałem, który stanowi większościowy udział w fazie mineralnej kości. HAp jest biokompatybilny, osteokondukcyjny a także posiada doskonałe powinowactwo biologiczne do tkanki kostnej. Biokompatybilność stałego HAp w długim okresie czasu a także jego korzystne oddziaływanie[...]
EN Hydroxyapatite (HAp) is the mineral of human bone. HAp is biocompatible and osteoconductive revealing an excellent chemical and biological affinity with bony tissues. The long-term biocompatibility of solid HAp and its favorable interaction with soft tissue and bone are widely acknowledged. These pr[...]
5
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL Opracowano trzy rodzaje bioresorbowalnych gąbek dla inżynierii tkankowej. Gąbki te miały taką samą chemiczną budowę powierzchni i udział objętościowy porów, ale różny rozmiar porów: około 600 mikrom, 200 mikrom i 40 mikrom. Badania komórkowe (przeżywalność, synteza kolagenu) wykazały, że gąbka o naj[...]
EN Three types of bioresorbable foams for bone tissue engineering proposes have been elaborated. The foams have identical surface chemistry and volume fraction of pores but different pore sizes: about 600 microm, 200 microm and 40 microm, respectively. The results of in vitro osteoblasts study (viabili[...]
6
80%
Inżynieria Biomateriałów
7
80%
Inżynieria Biomateriałów
8
80%
Engineering of Biomaterials
PL Praca dotyczy modyfikacji powierzchni kopolimeru glikolidu z L-laktydem w 0,1M NaOH przez różne okresy czasu tj. od 2 do 24 h. W pracy scharakteryzowano topografię i budowę chemiczną powierzchni folii polimerowych w funkcji czasu modyfikacji. Zbadano też wpływ zmodyfikowanej powierzchni na jej własn[...]
EN The study was focused on surface modifications of poly(glycolide-co-L-lactide) films (PGLA) after their exposure to 0.1 M NaOH for 2 to 24 h. Topography and surface chemical structure of the films were characterized. The influence of the modified surface on biological properties in contact with huma[...]
9
80%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 154--157
10
80%
Inżynieria Biomateriałów
11
80%
Inżynieria Biomateriałów
12
80%
Inżynieria Biomateriałów
13
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL Gąbki przeznaczone dla inżynierii tkankowej wytworzone zostały z nowego terpolimeru glikolidu, L-laktydu i eta-kaprolaktonu, zsyntetyzowanego przy użyciu relatywnie niskotoksycznego acetyloacetonianu cyrkonu. Scharakteryzowano mikrostrukturę, porowatość i właściwości powierzchniowe otrzymanych gąbek[...]
EN Foams intended for tissue engineering were produced from a new terpolymer of glycolide, L-lactide and etha-caprolactone, synthesized with the use of relatively low-toxic zirconium acetate. The microstructure, porosity and surface properties of the foams were characterized. The foams had the pore siz[...]
14
80%
Inżynieria Biomateriałów
15
80%
Inżynieria Biomateriałów
16
80%
Inżynieria Biomateriałów
17
70%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 214--216
18
61%
Polimery
2013 T. 58, nr 2 100-105
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania keratyny w biotechnologii i medycynie, w szczególności jako nośniki leków i substancji aktywnych oraz w inżynierii tkankowej. Keratyny to grupa białek włóknistych, stanowiących podstawowy budulec cytoszkieletu komórek oraz zewnętrznej okryw[...]
EN The paper is a review of the literature reporting the application of keratin in biotechnology and medicine, especially as a carrier of drugs and active substances, as well as in tissue engineering. Keratins are a family of fibrous proteins which are basic components of the cells cytoskeleton and out[...]
19
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 62-64
PL Tematem prezentowanej pracy są biodegradowalne implanty kostne • stosowane w inżynierii tkankowej. Porowate matryce otrzymuje się techniką spieniania z chitozanu. W badaniach oprócz polimeru zasto- sowano dodatek substancji o działaniu osteokondukcyjnym takich jak: Beta -TCP oraz kolagen. W niniejs[...]
EN This work refers to biodegradable bone scaffolds for tissue engineering application. Porous matrices are fabricated using foaming technique of chitosan's solution. Except polymer there were osteoconductive substances like: Beta-TCP and collagen involved in material improvement. An influence of menti[...]
20
61%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN In this work we present the results of surface topography and cell adhesion investigations of new elastomeric materials composed of poly(ethylcnc tercphthalatc) (PET) hard segments and dimer fatty acid, i.e. dilinoleic acid (DLA) soft segments. 0.2 wt % TiOn nanoparticles were introduced into polyme[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last