Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 118
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria biomedyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2006 Z. 348 5-104
PL Intensywny rozwój inżynierii biomedycznej jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu dyscyplin naukowych w procesy badawcze, konstrukcyjne, metrologiczne dotyczące człowieka, jego organizmu, ale także urządzeń wspomagających jego życie i ratujących zdrowie. Sztuczne zastawki serca stanowią jedną z grup[...]
EN An intensive development In the field of biomedical engineering is possible owing to the involvement of many scientific disciplines In research, design, and metrological processes concerning people, their organisms and also the devices that support their lives and save their health. Artificial heart[...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 130 37-56
PL W artykule sformułowano równania na kwantową wydajność detekcji promieniowania DQE i funkcje przenoszenia modulacji MTF luminescencyjnych sensorów obrazów radiograficznych, przy uwzględnieniu rozkładu absorpcji promieniowania rtg i dyfuzji promieniowania świetlnego w sensorze. Podstawą do wyprowadz[...]
EN Equations for DQE (Detective Quantum Efficiency) and MTF (Modulation Transfer Function) for luminescent radiographic sensor were formulated. The X-ray attenuation distribution and light diffusion, due to the physical processes in phosphors, were taken into consideration. The equations show DQE and M[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 130 105-122
PL Przedmiotem artykułu jest analiza najbardziej istotnych cech koderów falkowych użytecznych w medycznych systemach informacyjnych, przede wszystkim archiwizacji i transmisji sieciowej. Falkowa kompresja obrazów łączy wysokie wymagania co do efektywności kompresji z dużą użytecznością nowej reprezenta[...]
EN We consider the most important coder features which can be useful in medical teleinformation systems. Wavelet coders are very efficient for lossy and lossless compression. Additionally, it is possible to create an output data stream in an arbitrary way to make it useful in medical applications. Flex[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 130 73-89
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę tworzenia obrazu czynnościowego z serii czasowej obrazów tomograficznych (CT, MRI). Obraz parametryczny wyliczany jest za pomocą modelu otrzymanego z referencyjnego obszaru mózgu z zastosowaniem analizy korelacyjnej. Przyjęcie takiego sposobu postępowania u[...]
EN Parametric images can be obtained from CT or MRI modalities through a special sequential scanning after the injection of a contrast medium. This kind of examination, called dynamic study, forms an image sequence that monitors the first pass transit of injected boluses of the contrast agents, through[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 130 57-71
PL Opracowano metodykę i aparaturę do przesiewowych badań gęstości składowej mineralnej kości w diagnostyce osteoporozy. Skonstruowany skaner z głowicą scyntylacyjną może współpracować z dowolnym diagnostycznym aparatem rtg. Zoptymalizowano konstrukcję skanera i warunki pomiarów gęstości kości przedram[...]
EN Methodology and equipment for osteoporosis screening were developed. A scanning system with a line, phosphor image detector for the diagnosis of osteoporosis was constructed. It can work with any diagnostic X-ray unit. The optimization of the scanning system with a scintillating head was carried out[...]
7
80%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Swallowing disorders are a serious problem occurring in association with cerebrovascular disorder, nerve or muscle disease, laryngeal or esophageal disease, or advanced age. Unfortunately, it is difficult to evaluate swallowing disorders quantitatively. For this reason, we previously proposed a new [...]
8
80%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Endoscopic inspection is widely used in contemporary medicine as a diagnostic tool. Recent developments show also the capabilities of this technology for some highly specialized therapeutic procedures. Although endoscopy is known as an imaging device for intracavity inspection, it doesn't exceed it[...]
9
80%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The paper summarizes recent achievements in the using the techniques of determination of dynamic surface tension for the evaluation of quality of the pulmonary surfactant (PS). Based on the essential information on physical chemistry of the PS system, the importance of the dynamic surface activity o[...]
10
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2008 Vol. 14, nr 4 340--344
PL Bywają konferencje naukowe, nawet te teoretycznie bardzo wysokiej rangi, które jednak nie pozostawiają bardziej znaczących śladów w umysłach uczestników. Po powrocie z takiej konferencji ma się miłe poczucie dobrze spełnionego obowiązku, odstawia się na półkę tom materiałów, wypełniony mądrymi refer[...]
11
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
12
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 9--16
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania fal ultradźwiękowych w inżynierii biomedycznej. W wielu przypadkach ultrasonografia jest jedyną możliwą do zastosowania metodą obrazowania, a nowoczesne ultrasonografy są złożonymi urządzeniami sterowanymi komputerowo. W pierwszej częśc[...]
EN This paper describes the selected problems concerned with the common use of ultrasounds in biomedical engineering. The modern USG units are the complex computer-controlled devices. In a lot of cases ultrasonography is only one method which may be safely used in medical imaging. Firstly, some selecte[...]
13
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 140 3-158
PL W pracy zaprezentowano wyniki wieloletnich badań autora nad zastosowaniem sieci neuronowych do wspomagania diagnostyki choroby wieńcowej serca na podstawie wyników elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy to wstęp, a dwa kolejne zawierają p[...]
EN The results of the author's research on the application of artificial neural networks computer aided diagnosis of coronary artery disease (CAD) based on ECG exercise tests are shown in the present work. This work consists of seven chapters. The first is an introduction; the two following are a revi[...]
14
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 130 5-19
PL W pracy przedstawiono dwa algorytmy redukcji zakłóceń wewnętrznych w 12-odprowadzeniowej rejestracji elektrokardiograficznej, oparte na metodach rozkładu macierzy wzgledem wartości osobliwych: OSVD (ang.: Ordinary Singular Value Decomposition) i QSVD (ang.: Quotient SVD). Próbki mierzonych przeb[...]
EN Two algorithms based on the Ordinary (OSVD) and Quotient (QSVD) Singular Value Decomposition method were developed for internal noise suppresion in 12-lead electrocardiograms. Measured signal samples are considered as vector sets in the multi-dimensional data space. Both algorithms are based on the [...]
15
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 130 91-104
PL Praca opisuje zastosowanie algorytmów genetycznych w statystycznej rekonstrukcji obrazów z projekcji w tomografii emisyjnej. Celem zastosowania algorytmów genetycznych w rekonstrukcji obrazu jest osiągnięcie rozwiązania optymalnego - obrazu, który maksymalizuje funkcję wiarygodności. W pracy opracow[...]
EN This work presents the application of genetic algorithms in image reconstruction from projections in emission tomography. The aim of genetic algorithm application in image reconstruction is to obtain the optimal solution in the statistical sense - the image that maximizes likelihood function. An ela[...]
16
70%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 47-59
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania membran chitozanowych w podstawowych procesach membranowych oraz aktualne trendy dotyczące ich modyfikacji i zastosowania w inżynierii biomedycznej.
EN Applicability of chitosan membranes in basic membrane processes and recent trends in their modification and application in biomedical engineering are presented in the paper.
17
70%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN A review of own research works at the IBBE PAS on semiconductor biosensors of urea, glucose, pesticides, triglicerides and selected antigens in liquids, including biological fluids, on a background of the international state of art are presented in the paper. In the all above-mentioned biosensors, e[...]
18
70%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The Jyros valve has unique hydrodynamic characteristics comparing with other types of valves. In this study, precise hydrodynamic characteristics of the valve were examined using a mock circulatory system, which we have developed. Further, the influence of leaflet rotation is shown to reduce flow re[...]
19
70%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN A family of efficient fuzzy logic-based control algorithms for rate-adaptive cardiac pacemakers has been developed. They use one or two input signals. The algorithm with one input signal consists of a set of fuzzy rules. For two input signals single signal responses are combined using constant weigh[...]
20
70%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last