Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynier budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Civil engineers adaptation to new condition from the point of view of new law, competition and civil liability for task realization.
2
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono historię i tło Kodeksu Etyki Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Budownictwa (ASCE), ze szczególnym podkreśleniem aktualności spraw korupcji w dzisiejszym budownictwie na świecie. Celem artykułu jest przybliżenie tych spraw społeczności inżynierów budownictwa w Polsce i zainicjowanie stos[...]
EN Paper presents the history and the background of the ASCE Code of Ethics, with the particular emphasis put on the reality of corruption in the present-day global construction. Purpose of this paper is to bring those matters close to the community of civil engineers in Poland and initiation of a corr[...]
3
51%
Materiały Budowlane
2005 nr 8 79-80
4
51%
Przegląd Budowlany
EN Hitherto existing education systems and change proposals. Market economy demands. Fundation regarded during work out and final acceptance of the educational standard.
5
51%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 7 13--14
6
51%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1998 nr 7 5--6
7
51%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 6 11--15
8
51%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 8-9 28--33
9
51%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 2 20--22
10
51%
Przegląd Budowlany
11
51%
Przegląd Budowlany
12
50%
Przegląd Budowlany
13
44%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 8 427-431
PL Postęp w budownictwie, jak też jego jakość, jest wynikiem kreatywnej działalności człowieka. Z kolei efektywność tej działalności, jak też związane z tym uznanie społeczne zależy od wielu uwarunkowań. Te uwarunkowania omówiono i skomentowano.
EN Progress in the building as well as its quality are a result of creative activity of the human. The efficiency of this activity as well as public acknowledgment connected with it are depending on many conditioning which were discussed and commented in the paper.
14
44%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 73-75
15
44%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 6-7 38--40
16
44%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 12 20--21
17
44%
Materiały Budowlane
2001 nr 12 96-97
18
44%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 296-297
19
44%
Przegląd Budowlany
20
38%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 273-275
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last