Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implantology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 2 121--124
PL Współcześnie implantologia stanowi podstawową metodę zaopatrzenia protetycznego pacjentów z brakami zębowymi, umożliwiając zarówno rehabilitację, jak i rekonstrukcję protetyczną. Implanty cechują się przede wszystkim biozgodnością oraz rozmaitym zastosowaniem klinicznym (wykorzystanie zarówno jako f[...]
EN Nowadays, implantology is the basic metod of prosthetic supply of patients with dental deficiencies. It enables both prosthodontic rehabilitation and reconstruction. Implants are primarly biocompatible and of vast clinical application (both as pillars for fixed prosthesis and as an additional retent[...]
2
84%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 4 MT19--25
EN The paper presents the analysis of mechanical properties of human hip joint bone behaviour basing on the finite elements methods (FEM). Models of a hip joint have been worked out. Stress patterns in these biomechanical systems have been determined. The examination covers the analysis of stress patte[...]
3
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents the evaluation of analgesic effect or magnetostimulation and magnetoledtherapy after implantation treatment. The study was conducted on 3 groups (Z applicator, IR applicator and conventional drug therapy) of 10 patients each of whom underwent a single implantation. Magnetostimulat[...]
4
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Nowotwór krtani jest najczęstszym, po nowotworze płuc, rodzajem nowotworu dróg oddechowych na świecie. Zajmuje siódme miejsce pod względem częstości występowania wśród mężczyzn w Polsce. Głównymi czynnikami etiologicznymi powodującymi chorobę nowotworową są palenie papierosów oraz spożywanie wysokop[...]
EN This study is an attempt to create a project of novel polymeric synthetic material which may be biocompatible with human organism and may replace malignant larynx cartilages. Laryngeal and lung cancers are the most frequent types of tumor of the respiratory tract. Laryngeal cancer takes seventh plac[...]
5
67%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Ze względu na powszechny charakter zmian chorobowych i urazów stawów oraz istotną rolę, jaką pełnią one w poruszaniu się człowieka, zagadnienia alloplastyk stawowych należą do głównych problemów współczesnej ortopedii i traumatologii medycznej. Jedną z idei, która może prowadzić do przełomowych zmia[...]
EN The purpose of the research consists in obtaining and testing gradient ceramic-polymer biocomposite. It could be used for design and future production of small joints endoprosthesis (for example: MCP/PIP joints). The material should fulfill at least three functions which determine the usefulness of [...]
6
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 22 23--33
PL Celem prac nad implantacyjnymi biomateriałami dotowanymi srebrem było opracowanie wstępnych założeń otrzymywania materiałów gipsowych i kalcytowych wykazujących działanie bakteriobójcze. Opis wyników prowadzonych prac podzielono na dwie części, które ukażą się w kolejnych numerach czasopisma. Istotą[...]
EN The aim of the work on implant biomaterials containing silver was to develop initial assumptions on the production of gypsum and calcite materials showing bactericidal effect. The description of results was divided into two parts, which will appear in consecutive issues of the magazine. The essence [...]
7
59%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca obejmuje tematykę zastosowania endoprotez połowicznych obejmujących skojarzenie: głowa metalowa - naturalna panewka lub też głowa wykonana z UHMWPE i naturalna panewka. W pracy podano wyniki przeprowadzonych analiz mające na celu określenie parametrów współpracy tkanki z materiałami stosowanym[...]
EN The paper includes the subject areas of application of partial endoprostheses composed of either metal head and natural cup, or UHMWPE head and natural cup. The paper includes empirical results of the analysis conducted to designate parameters of cooperation between the tissue and implanted material[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last