Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Two types of new composite implant materials are investigated. Their mechanical characteristics and biocompatibility are determined. The first type of the biomaterials is based on silicate glass (SG) and hydroxyapatite. Both the natural (NHAp) and a synthetic (HAp) hydroxyapatites were used. The sec[...]
2
86%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 134--138
PL W pracy omówiono strukturę kompozytów bioresorbowalnych wytworzonych z wykorzystaniem technologii laserowych. Metoda polega na selektywnym topieniu mieszaniny sferoidalnych proszków polimeru i ceramiki, warstwa po warstwie, co w efekcie pozwala uzyskać lity element o zamodelowanym kształcie, gotowy [...]
EN Process of producing implants with laser technology allows to individually adjust them to the patient as well as to the level of damage to his bones. One of the important features of the process, which can be manipulated, it is possible to precisely determine the structure of the implant, having the[...]
3
86%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The application of single implant-retained dentures (SIDs) is still rare. It seems that the reason of that is the fear of the overloading of a bone tissue around the implant that alone bears the occlusal loads. In this paper, stress level in the bone tissue around the single mini-implant th[...]
4
86%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper was to evaluate the effectiveness of the overdentures equipped with silicone elastic frictional attachments. Design/methodology/approach: The examinations of retention characteristics of traditional attachments, elastic frictional attachments and models of overdentures have be[...]
5
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 224-226
PL Terminy telemedycyna i zdalne monitorowanie opisują wykorzystanie technik komunikacyjnych oraz technologii informacyjnych w celu diagnozowania na odległość i/lub wspomagania procesów terapeutycznych przez lekarza w klinice. W artykule przybliżono tematykę telekomunikacyjna i informatyczną telemetri[...]
EN Telemedicine and home monitoring in cardiac device technology describe the use of electronic communications and information technologies to diagnose at the distance or/and support therapeutical process from a clinic. The authors focused on wireless medical telemetry from informatics and telecomm[...]
6
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN An implant from hydroxyapatite and polyethylene (HA+PE) composite was investigated for the usability in large bone defects. With this aim, the implants were manufactured in blocks by hot compacting the mixture of 80% HA and 20% PE weight ratio. Powders were machined in a lathe in the dimensions of d[...]
7
86%
Przemysł Chemiczny
8
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The method for evaluating the influence of biological lubricants on the wear of endoprostheses is presented. Randomized block mathematical model for dispersion analysis is developed and calculations using experimental data are done. Experimental results allowing evaluation of the wear of endoprosthe[...]
9
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Autogenous bone grafts in maxillofacial surgery becomes one of the methods which are most often applied in the treatment of pathogenic cancer changes in mandibular bones. The parts of iliac bones are mainly applied as the transplanting material. The method, unfortunately, produces relatively high pe[...]
10
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In order to improve the integration process between surgically placed implants and biological tissues, biomaterials of the next generation have to be designed to enhance and support osteoblast adhesion. In fact, it has been demonstrated that the quality of the early cell/material interactions is hi[...]
11
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 6 119-126
PL W pracy przedstawiono analizę danych literaturowych oraz wyniki badań własnych dotyczące wpływu atmosfery wodoru i argonu na strukturę spiekanych materiałów implantacyjnych na bazie stopu Co-Cr-Mo. Uzyskane wyniki wskazują, iż korzystniejszą strukturę mają wypraski spiekane w argonie.
EN This paper presents the literature date and investigation results concerning to influence of hydrogen and argon atmosphere on the microstructure sintered implantation material base on Co-Cr-Mo alloy. The results shown the better microstructure of sintered materials in argon atmosphere.
12
86%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 7--12
PL W pracy poruszono zagadnienie biomateriałów stosowanych w neurochirurgii. Dokonano przeglądu dostępnych na rynku kolagenowych folii do zaopatrywania ubytków opony twardej oraz porównania ich właściwości z opatentowanym w 2006 r. substytutem opony twardej (EP 1484070 B1).
EN In this paper describes biomaterials, which are used in neurosurgery. This paper is a review of existing solutions of collagen dura mater substitute. Properties each of featured solutions was compared with properties of patented in 2006 dura mater substitute (EP 1484070 B1).
13
86%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 11--16
EN Fractures of distal femur are infrequent but devastating complications. For their treatment it is necessary to have a stable internal fixation. To choose suitable type of implant for concrete fracture is important problem in orthopedic practice. This study tries to suggest, which of four implants is[...]
CS Nadkloubní zlomeniny distálního femuru objevující se po implantaci totální kolenní náhrady patří k nepříliš častým, ale závažným komplikacím vedoucí k nutnosti dlouhodobé rehabilitace. I když jejich výskyt není častý, je jim třeba věnovat pozornost. Jelikož s rostoucím věkem obyvatelstva roste počet[...]
14
86%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 93--98
PL W artykule omówiono właściwości stopu Ti-6Al-7Nb, jego zastosowanie w implantologii oraz sposoby obróbki powierzchni poprzez obróbkę mechaniczną oraz elektrolityczną. Przedstawiono wyniki elektropolerowania próbek w kąpieli składającej się z kwasu siarkowego(VI), kwasu flurowodorowego, acetanilidu o[...]
EN This paper presents review of methods for treatment of Ti6Al7Nb alloy surfaces which may be used as implants. Electro-chemical polishing is a process of improving micro smoothness and material brightness by anodic dissolving of the substrate in an electrolyte. Samples were electropolished in 2 elect[...]
15
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents the results of model research of mechanical compatibility of selected overdenture structures. The tests based on finite elements method were conducted on flat models reflecting the areas of posts anchoring m a sagittal piane. The reference point was the structure of a prosthesis s[...]
16
86%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 131--136
PL Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną spowodowaną nieprawidłowym funkcjonowaniem trzustki, dotykającą coraz większy procent społeczeństwa. Leczenie objawów tej groźnej choroby uzależnia pacjenta od regularnych pomiarów glukozy, zastrzyków insulinowych oraz ścisłej diety. Dlatego wiele ośrodków naukowy[...]
EN Diabetes is a lifestyle disease, caused by abnormal funcionality of pancreas, which afflict more and more people every year. Treatment of this dangerous diseases makes patients dependant on regular glucose measurement , insulin injections and strict diet. Because of that many research facilities is [...]
17
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 347-349
PL Artykuł obejmuje zagadnienie, jakim jest problematyka normalizacyjna dotycząca pola elektromagnetycznego w przypadku, gdy do ciała ludzkiego zostanie wprowadzony metalowy implant. Praca stanowi zestawienie odpowiednich norm oraz porównanie wartości rekomendowancych z wartościami otrzymanymi na drodz[...]
EN The paper is devoted to the normalization standards of electromagnetic field in the case when the implant is present in a human body. The proper standards have been gathered and the recommended values have been compared with the results, which have been received on the way of computer simulation. Th[...]
18
86%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 25--28
EN This work presents the synthesis of fluorine- and chlorine-doped silica thin films on stainless steel (316L) prepared by the sol–gel method. Obtained materials were examined: structurally (SEM, roughness measurements), mechanically (four-point bending test) and biologically (in vitro). The results o[...]
19
86%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 149--152
PL W artykule przedstawiono metodę inżynierskiego wspomagania neurochirurgicznych zabiegów stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa. Dzięki modelowaniu możliwe było przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej modelu odcinka szyjnego kręgosłupa wraz z umieszczonym w nim implantem sztucznego dysku. Wykonan[...]
EN The method of engineering support in neurosurgical operations concerning the stabilization of human cervical spine was presented in the article. Thanks to the modelling it was possible to conduct a durability analysis of the model of the cervical spine with the artificial disc implant placed in it. [...]
20
86%
Engineering of Biomaterials
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last