Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  illumination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 32-35
PL Współcześnie niezbędnym elementem wyposażenia terenów zieleni jest oświetlenie. Obok drzew, krzewów, ścieżek, fontann czy placów zabaw pełni ono podstawową funkcję użytkową. Ułatwia orientację, pozwala na korzystanie z terenu po zmroku, jak również oferuje swoisty teatr cieni.
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 173-187
PL Wybór określonej koncepcji, z następnie sposobu wykonania iluminacji, jest zależny od szeregu czynników, zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych oraz technicznych. Przykładem współzależności tych czynników, wpływających na ostatecznie przyjęte i zrealizowane rozwiązanie, może być oświetlenie wewn[...]
EN Selected aspects of illumination concepts of historical buildings are described in the article. The computer visualizations of lighting variants and final solution of Collegium Maius illumination in Poznan are presented.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 83-91
PL W pracy zweryfikowano przydatność regresji liniowej wielokrotnej do oszacowa-nia rozkładu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej w modelowanym pomieszczeniu. Model ten został wykonany według projektu drugiego współautora. Obecny model pozwala na prognozowanie statystyczne z jednoczesnym osza[...]
EN In the paper a linear multiple regression for calculating the intensity of illumination on the room working plane was verified. The model is built according to some previous work of the second author [6]. This model allows for statistical forecasting of the error expectation. The model of the room [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 93-104
PL Celem pracy jest rozszerzenie modelu liniowego wielokrotnych odbić światła we wnętrzu pomieszczenia na model nieliniowy w postaci wielomianu drugiego stopnia wielu zmiennych. W pracy rozpatrzono pełny model nieliniowy w postaci wielomianu drugiego stopnia o dwóch zmiennych. Następnie na podstawie ro[...]
EN The purpose of this work is to extend the linear mathematical model of interior multiple reflections to a nonlinear model in a form of a second order multivariable polynomial. A polynomial of two variables is considered in this paper. On the basis of some statistical approaches the new model is modi[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 297-305
PL Referat określa tendencję rozwoju współczesnej elektroniki cyfrowej. Charaktery-zuje obszary, w których jest ważna znajomość rozkładów natężenia oświetlenia dzienne-go. Opisuje metody pośrednie wyznaczania natężenia oświetlenia oraz zawiera projekt mikroprocesorowego urządzenia do wykonywania automa[...]
EN This report defines tendency evoluation contemporary electronics. It defines space, where knowledge about value daylight is very important. This report is presents indirect methods define daylight and contains project electronically device with microcontroller. This project was made practical. What [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 49-59
PL Rozważano teoretyczny układ świetlnooptyczny składający się z punktowego źródła światła umieszczonego wewnątrz przestrzeni zamkniętej. Zakładano różne wartości całkowitego współczynnika odbicia oraz różny stopień dyskretyzacji. Niezbędna liczba odbić wielokrotnych, jaką należałoby uwzględnić w oblic[...]
EN The paper deals with a theoretical light optical system consisting of a point light source placed inside a closed space. Various reflectance values and various degrees of density division have been assumed. The necessary number of interreflections to be taken into account in calculations so that ac[...]
7
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 394--403
EN In the article, using as an example the St. Joseph Church in Poznań, there has been described selected problems connected with the illumination of historical architectonic facilities and building. The choice of the selected illumination method is made using the designer imagination and conservator’s[...]
8
100%
Opto - Electronics Review
EN This article presents a new optical set-up for illumination of a common area with a few independent light sources. The main aim is to create a uniform light distribution of a constant shape even if one of the light sources will stop working. In such a case, the shape of the light distribution should[...]
9
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 531--540
EN In the article, using as an example the Collegium Novum building in Poznań, there has been described selected problems connected with the illumination of modern architectonic facilities and building. In many cases, the author or designer of the building project has significant influence on selecting[...]
10
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 265-270
PL Niniejsze opracowanie jest opisem ostatniego etapu prac nad autorską metodą oceny wykorzystania światła dziennego do oświetlania wnętrz. Prezentowane wyniki określają wymagania dla oświetlenia uzupelniającego w zależności od Całkowitego Wskaźnika Oświetlenia Dziennego TDI. Na tej podstawie możliwe j[...]
EN Spatial daylight illuminance in building interiors is a function of daylight transmission, distribution and utilization. All the factors mentioned above, decide on the amount of daylight entering from the outside and migrating to a given point in the room. This amount is determined by glazing/opaque[...]
11
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 23 103--115
EN This paper describes aesthetic aspects of the construction of corrugated steel plate structures. Aesthetically made objects from Europe are presented. Some of them were built in the old town areas, in parks, and under roads. Particular attention is paid to the future, how to change a simple design i[...]
12
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2004 nr 2-4 34-38
PL Nowym sposobem wykorzystania oświetlenia wewnątrz budynku jest oświetlenie antydepresyjne. Efekty antydepresyjne przy zastosowaniu oświetlenia uzyskuje się przy wysokich poziomach oświetlenia, od 1000 luksów wzwyż na twarzy człowieka. Dlatego, ze względów ekonomicznych ważne staje się tworzenie "ogn[...]
13
88%
Journal of KONES
EN From 1992 in Poland was obligation to use passing beam headlights in automotive traffic during daytime in autumn and winter. From April 2007 was introduced extension of this obligation to spring and summer. This obligation caused controversies and discussions. In some, mostly European countries this[...]
14
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 4 265-268
PL Zamieszczony niżej artykuł jest fragmentem części praktycznej mojej pracy magisterskiej. Przedstawia on projekt iluminacji pomnika T. Kościuszki w Łodzi zrealizowany za pomocą programu komputerowego wspomagającego projektowanie.
EN This article is fragment of practical part of my MA thesis. It presents Illumination Project of T. Kościuszko Monument, located in Lodz. This project was made with the aid of design program.
15
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The problems of investigation of contemporary illuminants characteristics are considered. Particularly the LED lamps of the following trade marks were tested: «Maxus», «Electrum», «Lemaso». Photometric and electrotechnical parameters, stated by the producers, were tested. The investigation revealed [...]
16
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 3 205--209
EN The problems of investigation of contemporary illuminants characteristics are considered. Particularly the LED lamps of the following trade marks were tested: «Maxus», «Electrum», «Lemaso». Photometric and electrotechnical parameters, stated by the producers, were tested. The investigation revealed [...]
17
75%
Budownictwo i Architektura
2009 vol. 4, nr 1 105-113
EN In this article it is presented a ranovation process of the Post Office building in Lublin held in 2001 - 2003. The location of thic edifice in the main street and the same time of the frontage of the central square raises the status of this building particularly that its facade is the background of[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 150-152
PL Analizowano system segmentacji obrazu polegający na podziale obrazu na obszary o dużym podobieństwie. Przy nierównym naświetleniu powstaje problem segmentacji. Zaproponowano adaptacyjny system progowej segmentacji bazujący na analizie jasności.
EN Image segmentation is one of the most important steps before the image data analysis, which divided the image into several areas that have strong similarity. With the more and more widely application of the mesh fabric, the quality requirements are more stringent. As the impact of uneven illuminatio[...]
19
75%
Elektro Info
2002 nr 3 45--48
PL Zabytkowe pałace i kościoły są świadectwem dawnej świetności i stanowią trwały element naszego krajobrazu. Ciekawa architektura, bogate zdobnictwo elewacji, różnorodność detali i elementów zdobniczych – to swoisty magnes przyciągający turystów, historyków, architektów i koneserów sztuki. Niestety, c[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono zagadnienia projektowania inteligentnych systemów oświetleniowych. Przedstawiona została problematyka oświetlenia dziennego i elektrycznego oraz ich integracja, a także możliwości technologiczne i techniczne oświetlania. Wskazano główne wyzwania, które wymagają rozwiązania w celu[...]
EN Wawel has many features that render it extremely difficult to illuminate. Designing illumination with the use of field trials is practically impossible. Achieving an optimal effect required creation of a 3D model of the whole Hill and working out a computer program – supporting modelling of global l[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last