Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ill-posed problem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN In the paper there are discussed certain issues concerning ill-posed problems that frequently appear in inverse problems, modal analysis, acoustics and other methods making use of matrix algebra. There is presented the mathematical definition, application of the singular value decomposition method t[...]
2
88%
Archives of Thermodynamics
EN The paper deals with analysis of a thermal field measured by means of a thermovision camera. A two-dimensional ill-posed problem of heat transfer was solved using a fin as an example. The quantity that needs to be found is the heat flux leaving the invisible inner surface of the fin. The method of h[...]
3
75%
Diagnostyka
2004 Vol. 30, T. 1 199--203
PL W pracy omówiono zagadnienia dotyczące zagadnień źle zdefiniowanych. Przedstawiono definicję matematyczną, metodę wykrywania zagadnień źle zdefiniowanych oraz metodę poprawiania uwarunkowania tych zagadnień przy użyciu regularyzacji Tikhonova. Zaprezentowano również możliwość zastosowania metody re[...]
EN In the paper there are discussed issues concerning ill-posed problems. Mathematical definition and a method of detecting ill-posed problems as well as a method of improving such problems conditioning by the use of the Tikhonov regularisation are presented. The results of transfer function noise red[...]
4
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W niniejszej pracy przedstawiono metody rozwiązywania liniowych równań operatorowych pierwszego rodzaju w przestrzeniach Hilberta; jej celem jest przedstawienie nowego kryterium wyboru parametru w metodzie regularyzacji Tichonowa. Metoda Tichonowa wyprowadzona jest tu od funkcjonału wygładzającego z[...]
EN This work presents methods of solving linear operator equations of the first kind in real Hilbert's spaces and is aimed to present a new criterion of parameter choice in Tikhonov's regularisation mthod. The Tikhonov method is developed here from smoothing functional with zero-order stabilising term.[...]
5
32%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2013 z. 188 3--226
PL W rozprawie zaprezentowano technikę obrazowania metodą elektrycznej tomografii pojemnościowej. Opisano podstawy fizyczne, wybrane metody rozwiązywania problemu prostego i algorytmy rekonstrukcji obrazów oraz konstrukcję aparatury pomiarowej. Omówiono metody wyznaczania rozkładu pola elektrycznego i [...]
EN This dissertation presents an imaging technique by means of electrical capacitance tomography. The physical basis, selected methods of forward problem solution and image reconstruction algorithms, as well the design of the measurement system were described. The methods of electric field distribution[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last