Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  igła sosny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Praca dotyczy zawartości azotu w szpilkach sosny (Pinus sylvestris L.) w zależności od zawartości tego składnika w glebie i odległości od Zakładów Azotowych „Puławy”, które emitują do atmosfery gazowe i pyłowe zanieczyszczenia azotowe. Badania wykazały istotne zależności pomiędzy zawartością azotu a[...]
EN The paper concerns nitrogen content in the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) depending on the concentration of this element in the soil and on the distance from the Nitrogen Plant “Pulawy” S.A., which emits air nitrogen pollutions. The studies have shown a significant relationship between [...]
2
84%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The synergistic effect of ammonium polyphosphate (APP) and boric acid (BA) on the flame retardancy and thermal degradation of pine needles was investigated. Thermogravimetric analysis (TGA) showed that the presence of an ammonium polyphosphate and boric acid system increased the char residue and dec[...]
3
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania składu chemicznego oraz zmienności struktury morfologicznej igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylestris L.) pozwalają ocenić stan zdrowotny drzew wzrastających w warunkach narażenia na emisję pyłów alkalicznych. Celem badań była analiza morfologiczna wosków epikutykularnych oraz zawartości mikro[...]
EN Studies on the chemical composition and variability of morphological structure of Scots pine (Pinus sylvestris L.) allow to assess the health state of trees growing in conditions of exposure to alkaline dust emission. The aim of the studies was the morphological analysis of the epicuticular waxes an[...]
4
59%
Kwartalnik Geologiczny
PL Głównym celem trzyletnich badań gleb i roślinności w regionie świętokrzyskim było ustalenie bazowej koncentracji pierwiastków chemicznych i izotopów siarki oraz określenie ich rozkłady przestrzennego. Cel ten osiągnięto stosując pięcio -oraz czteropoziomową, niewyważoną, gniazdową analizę wariancji [...]
EN The results of element and sulphur isotope determinations performed on soils from the Holy Cross Mts. Region showed that many elements were elevated primarily due to air pollution. The chemical analyses performed on samples collected in 1996 indicated the raised content of many elements, especially [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last