Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydropneumatic suspension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper shall present results of simulation research studies performed using a simulation model of a vehicle in which ABS and EBS system were taken into consideration as well as hydropneumatic suspension. A decision was made to conduct the simulation studies following three tests: circumferential [...]
2
100%
Journal of KONES
EN One of the applications of Unmanned Ground Vehicles (UGV) consists in conducting tasks connected to removing and disposing of Improvised Explosive Devices (IED). The tasks are often performed in hard to reach places, on off-road terrain, with weights and dimensions of explosives which require the us[...]
3
100%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 33-36
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kolumny hydropneumatycznej złożonej ze sprężyny gazowej i tłumika drgań na stanowisku indykatorowym. Badania przeprowadzono przy różnych wartościach ciśnienia statycznego które w przypadku zawieszenia hydropneumatycznego odpowiadają obciążeniom statycznym pojazd[...]
EN This paper presents the result of investigation hydro pneumatic strut (build from air spring and hydraulic dumper) on the research stand. The static pressure (static load in case hydro pneumatic strut) was changed. The results of investigation in determinate range provided that the damping force not[...]
4
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The article addresses results of analyses of design solutions and materials commonly used in gas springs for hydropneumatic suspension systems. The authors have discussed main advantages resulting from application of such a design solution in passenger car suspension systems. Fundamental correlation[...]
5
88%
Logistyka
PL Jednym z obszarów zastosowania robotów na współczesnym polu walki jest usuwanie i neutralizowanie improwizowanych ładunków wybuchowych IED. Zadania te często realizowane są w trudnodostępnym terenie i wymagają użycia osprzętów roboczych o znacznych udźwigach. Determinuje to konieczność wyposażenia r[...]
EN One of the areas of robots activities on contemporary battlefield is the removal and neutralization of Improvised Explosive Device IED. These task are often performed in rough terrain and required high capacity equipment. It causes necessity of equip robots in special construction suspension. In thi[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 74 43-47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań na stanowisku z kinematycznym wymuszeniem harmonicznym, przeprowadzonych dla zawieszenia hydropneumatycznego samochodu Citroen BX. Rejestrowano przyśpieszenia wybranych elementów pojazdu dla różnych stanów technicznych zawieszenia hydropneumatycznego (wartości c[...]
EN The paper presents results of researches made on kinematic extortion test stand of Citroen BX hydropneumatic suspension. The accelerations of chosen elements was measured for different technical conditions (value of nitrogen pressure in hydropneumatic sphere). There was Fast Fourier Transform of bod[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 139-144
PL W pracy przedstawiono wpływ zmiany wybranego parametru na charakterystyki dynamiczne sprężyny gazowej. Parametrem tym jest ciśnienie w sferze hydropneumatycznej (sprężyna gazowa o stałej masie gazu), które w trakcie eksploatacji ulega sukcesywnemu zmniejszeniu na skutek dyfuzji gazu poprzez membranę[...]
EN This paper presents influence of select parameter on dynamics characteristics gas spring (with constant mass of gas). This parameter is pressure of nitrogen into sphere of hydro-pneumatic suspension. Pressure of nitrogen into sphere is decrease during operating. This causes modification dynamics cha[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł objaśnia zasadę działania zawieszenia hydropneumatycznego stosowanego od lat w samochodach osobowych francuskiej marki Citroën, zapewniającego wyższy komfort jazdy niż zawieszenie aut z konwencjonalnym rozwiązaniem resorowania. Układ hydrauliczny jest w tym przypadku centralnym układem otwar[...]
EN Article explains the principle of hydropneumatic suspension used for years in passenger cars French brand Citroën, providing greater comfort than the suspension of cars with conventional suspension solution. The hydraulic system is in this case an open central control unit whose function is the leve[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
PL Odpowiadając na zapotrzebowanie Wojskowej Akademii Technicznej, firma RDL Hydraulics zrealizowała projekt „Wyposażenie Pracowni Projektowania i Testowania Modeli Układów Napędowych Platform Lądowych”.
10
63%
Logistyka
2015 nr 3 213--221, CD 1
PL Referat opisuje przykłady wykorzystywania Bezzałogowych Platform Lądowych (BPL) jako wspierających bądź zastępujących człowieka w wykonywaniu zadań niebezpiecznych. Przeważnie są to działania prowadzone w niesprzyjających warunkach, w bardzo ciężkim terenie. Efektywne wykorzystanie BPL wymaga jej du[...]
EN More often Unmanned Ground Vehicles (UGV) support or replace human in dangerous tasks performing. Usually this operations are realizing in hard conditions in rough terrain. UGVs effectively use determines its ability to obstacle negotiating, to reach high adhesion force, drawbar pull and extra longi[...]
11
63%
Transport Problems
PL W pracy przedstawiono wynik badań symulacyjnych dla zmian stanu technicznego zawieszenia hydropneumatycznego (obniżenie wartości ciśnienia azotu w sferze zawieszenia hydropneumatycznego powodującą zmiany w charakterystykach sprężyny gazowej i tłumienia kolumny hydropneumatycznej). W badaniach uwzglę[...]
EN This paper presents results of simulation researches of changes in technical condition of vehicle hydropneumatic suspension (changes of pressure nitrogen in hydropneumatic sphere which causes changes in gas spring and dumper characteristics). The static load of vehicle has been changed too. The inpu[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 85-89
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku indykatorowym przystosowanym do badań kolumn hydropneumatycznych. Badania kolumny hydropneumatycznej przeprowadzono dla różnych wartości ciśnień płynu hydraulicznego w układzie zasilania (obciążenia statycznego), którego zmiany rea[...]
EN The paper presents results of researches made on indicator test stand adapted to hydropneumatic strut research. The research of hydropneumatic strut was made for different value of pressure (static load) in power supply system regulated with forcing pump. The influence of static load changes on work[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 33-40
PL W pracy opisano sposób modyfikacji stanowiska indykatorowego do badania amortyzatorów teleskopowych, którego celem było jego przystosowanie do badań kolumn hydropneumatycznych. Stanowisko zostało wyposażone w nowy układ pomiaru sił tłumienia kolumny zawieszenia, którego głównym elementem jest tensom[...]
EN The paper presents prepare the indicatory stand of telescopic shock-absorbers investigation modification to his adaptation to investigations hydropneumatic struts. The stand was equipment m new arrangement of measurement of forces, which the tensometres sensor of force about suitably the well-chosen[...]
14
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie przestawiono koncepcję hydropneumatycznego zawieszenia trzyosiowego Robota Wsparcia InSynieryjnego (RWI). W celu oceny wpływu nierówności o znacznych wysokościach, opracowano płaski model robota z zawieszeniem hydropneumatycznym. Model ten pozwolił na przeprowadzenie symulacji umożliwiaj[...]
EN In this article the concept of hydro-pneumatics suspension three-axles EOD Robot is presented. In order to assess an influence of terrain roughness at significant height, the planar model of robot with hydro-pneumatics suspension has been elaborated. This model enabled to select essential parameters[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last