Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydroisolation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Wysoki przepływ wód powodziowych utrzymuje się zwykle przez 3-4 dni. Przez ten okres woda nie powinna przefiltrować przez wał. Jeśli jednak wysoki poziom wody utrzymuje się przez dłuższy czas, wzrasta niebezpieczeństwo naruszenia stabilności konstrukcji wału. A ponieważ powodzie w naszym kraju wystę[...]
2
100%
Izolacje
PL Geosyntetykami określa się wyroby oparte na tworzywach sztucznych (syntetycznych], które stosowane są do określonych rozwiązań inżynierskich w geotechnice, inżynierii wodnej i lądowej. Wbudowane na stałe w podłoża gruntowe spełniają w nich rozmaite funkcje wynikające z założeń projektowych, np. popr[...]
3
100%
Izolacje
PL W artykule zostanie omówiona historia budownictwa w ziemi. Przedstawieni będą prekursorzy architektury podziemnej na świecie wraz ze zrealizowanymi przez nich projektami oraz opisane przykłady domów podziemnych w Polsce. Przedstawione zostaną wady i zalety budownictwa w ziemi. Omówione będą etapy bu[...]
4
100%
Izolacje
PL Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki mogą się ujawnić już po pierwszej zimie a naprawy często są bardzo kosztowne.
5
100%
Izolacje
PL O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami tec[...]
6
100%
Izolacje
PL Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.
7
100%
Izolacje
PL Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się[...]
8
100%
Izolacje
PL Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w cza.sie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.
9
88%
Izolacje
PL Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne [zgodne ze sztuką budowlaną] zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.
10
75%
Izolacje
PL Autor omawia rodzaje materiałów do uszczelniania betonu, które choć same w sobie nie stanowią uszczelniaczy, to jednak będąc dodatkiem do betonu (w tym także w postaci domieszek), tworzą z nim tzw. chemicznie aktywną strukturę. W takiej zaprawie na skutek obecności wilgoci i niezhydratyzowanych skła[...]
11
75%
Izolacje
PL Pierwotną przyczyną przecieków i/lub procesów destrukcyjnych jest przyjęcie złego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego, co wynika z nieprzeanalizowania rzeczywistych warunków pracy hydroizolacji i chronionego nią elementu konstrukcyjnego. Łączy się z tym przede wszystkim niedostateczne Roz poznan[...]
12
75%
Izolacje
PL Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, [...]
13
75%
Izolacje
PL Zagadnienia związane z wykonywaniem hydroizolacji fundamentów 53 trudne i skomplikowane. Świadczy o tym liczba problemów, które pojawiają się po oddaniu budynku do eksploatacji.
14
75%
Izolacje
PL Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O roz.miarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę[...]
15
75%
Izolacje
PL Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wy.musza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego roz.wiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim [...]
16
75%
Izolacje
PL Trudno sobie wyobrazić konstrukcję tarasu, balkonu, basenu, pomieszczeń sa.nitarnych [pryszniców] czy niektórych użytkowych [np. kuchni w zakładach zbiorowego żywienia, warsztatów samochodowych] bez odpowiedniego za.bezpieczenia przeciwwodnego. Taką funkcję pełni uszczelnienie zespolone - jest to st[...]
17
75%
Izolacje
PL Wielkość basenu to rzecz bardzo indywidualna. Inne będą wymiary i kształt basenów olimpijskich niż basenów rodzinnych czy basenów w hotelach i pensjonatach. Istotne jest, aby kształt basenu dostosowany był do funkcji, jakie ma spełniać. Nie musi być prostokątny - może być praktycznie dowolny, choć t[...]
18
63%
Izolacje
PL Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany [iniekcje rys i d[...]
19
63%
Izolacje
PL Czynności związane z naprawą i renowacją budynków zalanych podczas po.wodzi najczęściej ogranicza się do usunięcia wody oraz prac związanych z fizycznym osuszeniem murów, naprawą, odnowieniem lub wymianą posadzek, a także odnowieniem ścian. To jednak nie wystarczy.
20
63%
Izolacje
PL W styczniu tego roku ukazały się wytyczne "Verbundabdichtungen" Hinweise fur die Ausfuhrung von flussig zu verarbeitenden Yerbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen- und Auften-bereich" [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last