Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 2 95-102
PL Informacje o udziałowcach i strukturze rynku, o aktualnych i przyszłych trendach, obojętne czy dotyczy to skali globalnej czy tylko krajowej, są podstawą decyzji strategicznych podejmowanych w małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach i wielkich korporacjach przemysłowych. Dlatego europejska organ[...]
2
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono przykłady zminiaturyzowanych elementów mikrohydraulicznych. Podkreślono niektóre problemy, które w obszarze mikrohydrauliki stają się szczególnie istotne. Prezentuje się wyniki prac własnych dot. wizualizacji przepływu przez zwężkę oraz pomiary towarzyszącego efektu akustycz[...]
3
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 4 121-130
PL Do podstawowych elementów hydraulicznego układu podpornościowego obudowy zmechanizowanej należą stojakowe bloki zaworowe, będące elementami układu sterowania hydraulicznego. W skład ich wchodzą zazwyczaj zawory zwrotne sterowane hydraulicznie (tzw. zamki hydrauliczne), zawory ograniczające ciśnienie[...]
4
80%
Napędy i Sterowanie
PL HMG 3000 jest przenośnym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiarów i rejestracji danych w urządzeniach hydraulicznych i pneumatycznych. Główne zastosowanie znajduje w zakresie serwisu, naprawy i diagnostyki maszyn oraz na stanowiskach badawczych w placówkach naukowych. HMG 3000 pozwala jednocz[...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL Współpraca firmy CON-TECH z producentami z branży Automotive owocuje zleceniami na remonty i przeglądy serwisowe już eksploatowanych instalacji hydraulicznych bądź wykonania nowych, niezbędnych dla utrzymania cyklu produkcyjnego.
6
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2002 Vol. 6, No 4 609-620
EN The purpose of this research is to develop a methodology for dimensioning and performance analysis of a stage of Hydraulic Axial-Flow Turbines of High Power to Weight Ratio (HAFT-HPWR). The HAFT-HPWR consists of two rows (stator and rotor) with non-twisted blades. The axial flow turbine of higher p[...]
7
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
PL W światowym przemyśle naftowym stosuje się nadal głównie klasyczne układy wyciągowe linowe. Hydrauliczne układy wyciągowe występują głównie w małych mobilnych urządzeniach wiertniczych i mają utrwaloną pozycję. Natomiast w przypadku ciężkich urządzeń do wierceń naftowych i poszukiwawczych udział hyd[...]
EN The conventional line drawworks systems mainly are used worldwide in petroleum industry. Hydraulic hoisting systems are generally adapted in portable mobile drilling rigs and there have solid status. The application of hydraulic hoisting systems for heavy exploration and oil drilling rigs is not wid[...]
8
70%
Napędy i Sterowanie
PL 80 wystawców z kraju, USA, Włoch, Niemiec, Japonii i Korei Południowej prezentowało swoje produkty i technologie na pierwszych Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON, które odbyły się w dniach 4–6 marca br. w Kielcach. Z zaprezentowanymi rozwiązaniami zapoznało się ponad 1000[...]
9
70%
Napędy i Sterowanie
PL Napęd hydrostatyczny jest szeroko stosowany w maszynach i urządzeniach pracujących w różnych warunkach klimatycznych, również w niskich temperaturach otoczenia. Zespołem hydraulicznym wrażliwym na działanie temperatury jest przede wszystkim zespół zasilania układu, który ma decydujący wpływ na pracę[...]
EN When hydraulic system is exposed to low temperatures, this results in increase of hydraulic oil flow resistance, thus decreasing the hydraulic-mechanical efficiency. Preheating of the cold working medium is applied during the hydraulic system start-up procedure in order to avoid these unfavourable [...]
10
70%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 3 163-165
PL W dniach 11–12 lutego br. w Szczyrku producenci maszyn, użytkownicy i przedstawiciele nauki uczestniczyli w konferencji: „Rozwiązania w zakresie hydrauliki siłowej i pneumatyki – oleje i środki smarne – 2008”, która odbywała się w ramach czwartej edycji spotkań „Innowacyjne maszyny i technologie”.
11
70%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2015 Vol. 35 51--60
PL W artykule zaprezentowano analizę energetyczną idealnego zespołu ssąco-tłoczącego promieniowej pompy tłokowej o dużej wydajności właściwej. Pompa ta ma stanowić ważną część multiplikującej przekładni hydrostatycznej, mogącej znaleźć zastosowanie w Małych Elektrowniach Wodnych. Ze wz[...]
EN The article presents an energy analysis of an ideal suction-pressure unit of a radial piston pump of high efficiency. The pump is an important element of a multiplying hydrostatic transmission, which may be used in small or micro hydros. Because the suction-pressing unit plays a crucial role as far [...]
12
61%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 2 22--23
PL Napędy hydrauliczne odgrywają istotną rolę w procesie przekształcania nowoczesnych samochodów ciężarowych z pasywnych pojazdów przewożących ładunki w urządzenia aktywnie uczestniczące w łańcuchu dostaw. Napędy hydrauliczne wspomagają załadunek i rozładunek pojazdów, a ponadto w pojazdach specjalizow[...]
13
61%
Acta Geophysica
EN When an unsteady free surface flow encounters an adverse slope, it results in a decelerating flow up th e adverse slope. The time dependent turbulent flow is treated here by appropriately reducing the two- dimensional Reynolds averaged Navier–Stokes equation along with the equation of continuity con[...]
14
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 10 428--432
PL W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnych i teoretycznych badań własności przepływu w strumienicy parowo-wodnej. Strumienice tego rodzaju mogą znaleźć zastosowanie jako pompy w obiegach chłodniczych, zasilane częścią pary uzyskiwanej w generatorze pary napędowej. Przedstawione wyniki badań eks[...]
EN The article presents the results of experimental and theoretical studies of flow properties in the spotlight steam-water. Ejectors of this kind may be used as the pump in the cooling circuits, powered by steam generated in a part of the steam generator shaft. The experimental results were obtained f[...]
15
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 1 5-9
PL Opisano badania elementów i ukladów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, takze w warunkach szoku termicznego. Okreslono dopuszczalne parametry rozruchu wybranych wyrobów. Zinterpretowano wyniki badan i wskazano na charakter wystepujacych zjawisk.
EN The paper describes the components and hydraulic systems at low ambient temperatures even under conditions of thermal shock. Acceptable start-up parameters of the selected devices have been determined. An interpretation of test results and the nature of the occurring phenomena have been presented.
16
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 226-228
PL Celem pracy było opracowanie metody badania nierównomierności ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka siłownika hydraulicznego w aspekcie oceny jego stanu technicznego. Zbudowano laboratoryjne stanowisko pomiarowe. Symulowane parametry pracy siłownika wraz z uzyskanymi wynikami badań wskazują na większą wra[...]
EN The aim of this study was to develop a method for non-uniformity testing of reciprocating movement in a piston hydraulic cylinder, in terms of its condition evaluation. A laboratory stand was built. The simulated performance parameters of the actuator together with test results indicate an increased[...]
17
61%
Napędy i Sterowanie
2006 R. 8, nr 11 162-166
PL O ile można powiedzieć, że układ hydrauliczny to krwioobieg obudowy, to siłowniki i stojaki obudowy są jej mięśniami. Patrząc na rozwój obudów zmechanizowanych na przestrzeni ostatnich lat, można zauważyć wzrost tężyzny fizycznej tych elementów. Przyczyn tych zmian należy upatrywać głównie w znacząc[...]
18
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 4 29-32
PL Opisano stanowisko do badań statystycznych i dynamicznych pras. bloków kotwiących. zakotwień i elementów sprężających, w którym jest wykorzystywany hydrauliczny pulsator siły. Zaproponowano funkcję regresji opisującą moc .silnika napędowego stanowiska w zależności od wybranych parametrów konstrukc[...]
EN The stand for static and dynamic tests of press, anchoring blocks, anchorages as well as prestressing elements, which used hydraulic force generator has been described. A regression function describing power of the electric motor, depending on the chosen design parameters of the generator has been p[...]
19
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 6 28-30
PL Wykonano pomiary odchyłek wybranych wielkości stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym na stanowisku badawczym. Opracowano model numeryczny stojaka i wykonano analizę MES. Porównano wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych.
EN The measurements of deviations of selected parameters of the hydraulic leg with gas accumulator on the test rig have been carried out. Numerical model has been developed and FEM analysis has been performed. The results of the experimental and numerical tests have been compared.
20
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 5 15-21
PL Przedstawiono nowości branży napęd i sterowanie hydrauliczne prezentowane na targach przez znanych producentów komponentów, systemów i maszyn. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania nowatorskie i prototypy, wyznaczające kierunki rozwoju, nie pomijając standardowych i sprawdzonych konstrukcji.
EN The news from hydraulic driver and control systems Has been presented. The novel solutions and prototypes, which the directions of development determine as well as the standard and proven design.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last