Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems Science
EN The realization problem for 2D positive linear hybrid systems is addressed. Two methods based on the state variable diagram for finding positive realizations of a given improper transfer function are proposed. Sufficient conditions for the existence of a positive realization of a given improper tran[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 101--106
EN The article analyses the performance characteristics and operating costs of the three types of trolley-buses equipped with alternative energy sources, which are used by the MPK (Municipal Transport Company) in Lublin. The selected applications are adapted for driving off traction in emergency mode a[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The innovative technology, like thermal spraying with a micro-jet cooling is one of the important modification of classical ultrasonic spraying methods. Using of micro-stream with gases like argon or nitrogen allows to cool the coating immediately after spraying, and thereby reduce the time of trans[...]
4
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2009 Vol. 1 77--86
EN Efficient diagnosis and prognosis of system faults depend on the ability to estimate the system state on the basis of noisy measurements of the system dynamic variables and parameters. The system dynamics is typically characterized by transitions among discrete modes of operation, each one giving ri[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN The mathematical model of Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) for power plant simulations is presented and described. Three systems included SOFC are presented and main parameters of one (HS-II) of them are shown. The influence of working pressure of hybrid system is shown. The ultra high efficiency (65 % [...]
6
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 338-345
PL Przeprowadzono analizę funkcjonowania w ciągu 10-ciu lat hybrydowej instalacji solarno-wiatrowej, zaopatrującej w energię elektryczną mały energooszczędny dom jednorodzinny, w warunkach klimatu Warszawy. Równocześnie obliczono zapotrzebowanie budynku na ciepło, przy wykorzystaniu danych pogodowych T[...]
EN Photovoltaic-wind hybrid system for the low energy small family house with four inhabitants has been analyzed, using 10-year hourly meteorological data for Warsaw. Energy demand for space heating has been calculated using the Typical Meteorological Year data, together with energy demand for domestic[...]
7
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The problem of asymptotic stability of models of 2D continuous-discrete linear systems is considered. Computer methods for investigation of asymptotic stability of the Fornasini-Marchesini type and the Roesser type models, are given. The methods proposed require computation of the eigenvalue-loci of[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 53-54
EN This paper presents a new design concept and construction simple hybrid system with planetary gear for the light hybrid vehicle. The transmissions combine the power from two sources, a gasoline engine and electric motor. This solution maximize the performance of combustion engine and reduce emission[...]
9
88%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 2 291--314
EN In this paper, dynamic response improvement of the grid connected hybrid system comprising of the wind power generation system (WPGS) and the photovoltaic (PV) are investigated under some critical circumstances. In order to maximize the output of solar arrays, a maximum power point tracking (MPPT) t[...]
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zaprezentowano schemat systemu hybrydowego klasy "loosely-coupled" w procesie wspomagania decyzji. Analizowany problem decyzyjny dotyczy wyboru rozwiązania materiałowego dla naprawy konstrukcji betonowej. Wykorzystanym narzędziem jest system bazujący na wnioskowaniu rozmytym i sztucznych sieciach ne[...]
EN The main topic of the article was presenting a Joosely-coupled" class hybrid system scheme in decision making process. Analyzed decision problem concerns selection of material solution for repairing concrete constructions. The tool which has been used was based on fuzzy logic and artificial neural n[...]
11
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN While using automated learning methods, the lack of accuracy and poor knowledge generalization are both typical problems for a rule-based system obtained on a given data set. This paper introduces a new method capable of generating an accurate rule-based fuzzy inference system with parameterized con[...]
12
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 47--50
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania zanieczyszczeń w przydomowej 4-stopniowej, hybrydowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków typu VF-HF-HF-VF. Badania wykonane w 2011 r. wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń w układzie 4-stopniowym jest znaczni[...]
EN This paper presents the preliminary results of contamination remоѵаl efficiency in a household 4-step hybrid constructed wetland wastewater treatment plant of HF-VF-HF-VF type. Studies carried out in 2011 showed that the efficiency of contaminant removal in the analyzed plant is much higher than tha[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 271-273
PL Źródła zasilania na bazie ogniw paliwowych zaczynają być wykorzystywane w szerokim zakresie różnorodnych zastosowań. Przedstawiony artykuł zawiera opis konstrukcji hybrydowego układu zasilania, ogniwo paliwowe – superkondensator, który wykorzystano do zasilania napędu pojazdu elektrycznego wyposażon[...]
EN Fuel cell based power source systems start to be practically used in wide range and variety of applications. Presented paper includes description of construction of fuel cell – supercapacitor hybrid powering system mounted in vehicle in which specially designed energy flow monitoring unit was instal[...]
14
75%
Archives of Thermodynamics
EN Based on mathematical modelling and numerical simulations, the control strategy for a Solid Oxide Fuel Cell Hybrid System (SOFC-HS) is presented. Adequate maps of performances with three independent parameters are shown. These independent parameters are as follows: stack current, fuel mass flow and [...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano hybrydowy system odnawialnych źródeł energii cieplnej wyposażony w układ monitorowania jego pracy. Czujniki rozmieszczono w kilkudziesięciu punktach pomiarowych w węzłach transformacji energii. Scharakteryzowano zarejestrowaną bazę danych i jej znaczenie dla tworzenia i weryfikacj[...]
EN The paper describes a hybrid system of renewable energy sources equipped with its monitoring system. Sensors are located in several tens measuring points placed in energy transformation nodes. The registered data base and its meaning for the design and for the verification of design models have been[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 531-538
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonowania autonomicznej, hybrydowej instalacji słoneczno-wiatrowej, z turbiną o osi pionowej oraz buforem energii, w warunkach klimatu Polski. Do symulacji wykorzystano 10-letnie godzinowe dane meteorologiczne IMGW dla Warszawy. Przeanalizowano wpływ poje[...]
EN This paper introduces a theoretical analysis of the performance of PV/wind/diesel hybrid system with Savonius turbine and energy storage. We show that in the Polish climate conditions such installation could work effectively. The impact of capacity of the battery bank on the extra heat gains has bee[...]
17
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 1 23--24
PL Przedstawiono układ pracy instalacji hybrydowej do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła, który składa się z: elektrowni fotowoltaicznej, małej elektrowni wiatrowej i mikrociepłowni (ogniwo paliwowe).
EN The paper presents an operating arrangement of hybrid installation for generation of electric energy and heat that consists of photovoltaic power station, small wind power station and micro station for heat generation (fuel cell).
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 277-282
PL Przeprowadzono analizę średniej wydajności energetycznej instalacji solarno - wiatrowej, przeznaczonej do zaopatrywania w energię elektryczną niedużego domu jednorodzinnego. Instalacja składająca się z 18-tu modułów fotowoltaicznych typu Shell PowerMax Ultra 175-P i trzech zmodyfikowanych turbin typ[...]
EN Performance analysis of the off-grid hybrid PV/wind power plant, to cover electric energy demand of a small family house, is presented. The system composed of 18 Shell PowerMax Ultra 175-P PV moduli and three WindSide wind turbines with vertical axis, of height 4 m, may deliver, in average, 13 kWh o[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 211 207--214
PL Przedstawiono strukturę modułu ogniwa paliwowego typu MCFC. Sformułowano założenia niezbędne do budowy modelu numerycznego tego modułu. Zasymulowano numerycznie układ hybrydowy z ogniwem paliwowym w trzech wersjach połączeń elektrycznych modułów. Dokonano analizy wyników uzyskanych w procesie symula[...]
EN The structure of MCFC module was presented. Assumptions which are necessary for numerical modeling of this module were formulated. Fuel Cell Hybrid System was simulated with three types of MCFC modules connection and analysis of simulating results was done.
20
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Asymptotic stability of models of 2D continuous-discrete linear systems is considered. Computer methods for investigation of the asymptotic stability of the Roesser type model are given. The methods require computation of eigenvalue-loci of complex matrices or evaluation of complex functions. The ef[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last