Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid installation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2005 nr 3-4 35-40
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonowania hybrydowej instalacji słoneczno- wiatrowej z turbiną o osi pionowej w warunkach klimatu Polski. Do symulacji wykorzystano 10 - letnie godzinowe dane meteorologiczne IMGW dla Warszawy. Przeanalizowano wady i zalety instalacji oraz praktyczne możl[...]
2
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 87-88
PL Przeanalizowano możliwości wykorzystania nowego typu kontrolera do sterowania, wizualizacji i bilansowania instalacji hybrydowych z odnawialnymi źródłami energii. Na przykładzie hybrydowej instalacji z odnawialnymi źródłami energii, pracującej w warunkach rzeczywistych, omówiono bilanse energetyczne[...]
EN Possibilities of using a new type controller for steering, visualization and balancing of hybrid installation with renewable energy sources were analyzed. On the example of hybrid installation with renewable energy sources working in real conditions, energy balances associated with the production an[...]
3
72%
Archiwum Energetyki
2010 nr 1/2 207-221
PL W pracy przedstawiono możliwość uzyskania wysokotemperaturowej turbiny parowej poprzez zastosowanie niezależnego źródła przegrzania pary za pomocą ciepła spalania paliw kopalnych lub wodoru. Efekt ten można zastosować w elektrowniach jądrowych bądź w blokach gazowo-parowych.
EN In the paper the possibility to develop a high temperature steam turbine by means of utilization of external steam superheating device is considered. The proposed device uses combustion heat of fossil fuels or hydrogen. The idea can be applied to nuclear power plants or the combined cycle plants.
4
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 2 68--69
PL Przedstawiono wybrane aspekty pracy pompy ciepła typu solanka/woda współpracującej z kolektorami słonecznymi oraz kotłem gazowym w instalacji hybrydowej w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym na obrzeżach Krakowa. Współpraca pompy ciepła z urządzeniami wykorzystującymi różne nośniki energii p[...]
EN The paper presents selected operating aspects of brine/water heat pump cooperating with a solar collectors and gas condensing boiler in the hybrid installation mounted in a residential-service building located at Krakow outskirts. The cooperation of heat pump with devices utilizing various sources o[...]
5
72%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 17--24
PL Artykuł jest poświęcony analizie hybrydowej instalacji słonecznej. Publikacja dotyczy zarówno wytwarzania energii elektrycznej, jak i ciepła z energii promieniowania słonecznego. Największym problemem związanym z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii słonecznej jest stosunkowo niska sprawność [...]
EN The article is devoted to the analysis of hybrid solar installation. Article applies both to the production of electricity and heat from solar radiation. The biggest problem associated with the generation of electricity from solar energy is relatively low efficiency of photovoltaic cells currently a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last