Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid electric vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Global warming is a scientifically proven fact. Much of the temperature rise on the surface of the globe has been caused by human activity. That is why several years' efforts are aimed at reducing of CO2 emissions, related to the human activities. Major sources of CO2 emissions include electricity p[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Współczesne wymogi ochrony środowiska naturalnego przyspieszyły wykorzystanie efektywnych i energooszczędnych technologii w przedmiotach powszechnego użytku. Jedną z dziedzin zużywających najwięcej energii jest transport, a zawłaszcza motoryzacja. W artykule przedstawiono analizę gęstości mocy i spr[...]
EN Recent environmental issues have accelerated the use of more efficient and energy saving technologies in any area of our daily life. One of the major energy consumptions is in the transportation area, especially in the automobile field. DC/DC chopper circuits for use in hybrid electric vehicles (HEV[...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 3 133-136
PL W artykule zaprezentowano porównanie działanie maszyny synchronicznej z magnesem trwałym i specialnym podwójnym wirnikem oraz konwencjonalnej maszyny z magnesem trwałym i jednym wirnikiem. Prezentowany tutaj silnik z podwójnym wirnikiem był pierwotnie pomyślany do wykorzystania w hybrydowych pojazda[...]
EN This paper presents the performance comparison between a special double rotor permanent magnet synchronous machine and the adequate conventional single rotor permanent magnet machine. The here presented double rotor machine is primary meant for use in hybrid electric vehicles to improve the fuel eco[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Wzrastająca corocznie liczba samochodów elektrycznych i hybrydowych wymusza na ich producentach opracowywanie nowych technologii w zakresie recyklingu. Istotnym elementem nowego typu pojazdów z punktu widzenia ekologii i ochrony zasobów naturalnych, są akumulatory litowo-jonowe stosowane do zasilani[...]
EN The increase of the amount of hybrid and electric vehicles results in the development of their new recycling technologies. From the environmental and protection of natural resources point of view, the substantial element of hybrid electric vehicles is lithium-ion battery. These batteries are commonl[...]
5
63%
Logistyka
2015 nr 4 8180--8189, CD 2
PL W pracy dokonano próby przedstawienia istotnego z punktu widzenia logistyki w ratownictwie problemu prewencji przed zetknięciem się z niebezpiecznie wysokim napięciem użytkowników pojazdów drogowych z napędem elektrycznym, ekip ratowniczych i pomocy drogowej a także serwisu technicznego. W części ws[...]
EN The paper attempts to provide significant from the point of view of logistics in emergency prevention problem from coming into contact with dangerously high voltage users of road vehicles with electric drive, rescue teams and roadside assistance as well as technical service. The introductory part pr[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 528--531, CD
EN The paper deals with operational modes of HEV vehicle with direct AC/AC transfer and five-phase IM traction motors. Such configuration yields smaller voltage drops compared with the serial AC/DC/AC converter and five-phase machines offer some inherent advantages over their three-phase counterparts. [...]
7
63%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 2 14--18
EN The pursuit of fuel consumption reduction by vehicles leads to a sudden increase in the share of hybrid and electric drives in the vehicle market. Replacing hybrid vehicles with electric vehicles requires long-term technological solutions, both for the infrastructure and the vehicles themselves. The[...]
8
63%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 4 18--25
EN The drive to reduce fuel consumption of vehicles equipped with internal combustion engines leads to an increasing share of hybrid drives used in various means of transport. Such hybrid vehicles, thanks to the use of diesel-electric drive systems, allow for a fuel consumption reduction, and thus to r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last