Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid drives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 105-110
EN The paper presents the research results of two generators with permanent magnets. The generators have been tested from the point of view of their application in series hybrid propulsion for unmanned Flying device. The external characteristics, performance and efficiency of the generators working wit[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono klasyfikację platform bezzałogowych pod względem masy, prędkości poruszania oraz autonomiczności działań. Przedstawiono również niektóre rozwiązania platform z różnymi systemami napędu.
EN The paper presents a classification of unmanned platforms with regard to mass, speed and autonomy of operation. It also deals with some platforms with different propulsion systems, including hybrid drive.
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Obecne wymagania ekonomiczne i ekologiczne sprawiają, że 3-cylindrowe silniki spalinowe stają się coraz bardziej popularnym źródłem napędu samochodów. Jednym z problemów ograniczających możliwość zastosowania takich silników jest znaczna nierównomierność biegu wynikająca z małej liczby cylindrów. W [...]
EN Contemporary economical and ecological requirements make that 3-cylinder IC engines become more popular automotive drive. One of the problems limiting the wide utilization of such engines is a considerable run irregularity resulting from the low number of cylinders. The paper presents an analysis of[...]
4
80%
Spektrum
2009 nr 9-10 XXVI-XXIX
PL Przedstawiono układ sterowania silnika bezszczotkowego (BLDC Motor) dla napędu hybrydowego, który może być stosowany w pojazdach technicznych. W układzie sterowania wykorzystano specjalizowany układu MC 33035 i inteligentny trójfazowy moduł mocy typu SKiiP, który pełni rolę komutatora i regulatora p[...]
EN Presented is control system of a BLDC motor for hybrid drives which can be applied in technical vehicles. The control system consists of a specialized module MC 33035 and a type SKiiP intelligent three-phase power module which acts as commutator and a motor current (torque) regulator. Considered is [...]
5
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 3-M 295--302
PL Nierównomierność biegu tłokowego silnika spalinowego jest źródłem jego podstawowych wad, wśród których należy przede wszystkim wymienić hałas i drgania. W celu ograniczenia wymienionych wad stosuje się koła zamachowe. W ostatnich latach można jednak zauważyć tendencje do stosowania bardziej skomplik[...]
EN Irregularity of run of an internal combustion piston engine is a source of its basic drawback among which one should first of all mention noise and vibrations. In order to minimize the drawbacks listed above, flywheels are used. In recent years, a tendency to use more complicated methods of improvin[...]
6
61%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2006 Nr 5 (68) 25--29
PL W artykule przedstawiono alternatywne rozwiązanie napędu hybrydowego autobusu miejskiego. Napęd składa się z silnika spalinowego wewnętrznego spalania oraz maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi, która pracuje jako silnik lub prądnica - zależnie od potrzeby. Zastosowanie dwóch rodzajów magazynowa[...]
EN This paper presents an alternative solution of electric hybrid drives for a city bus. The drive includes an internal combustion engine and an electric machine with permanent magnets which works as a motor or a generator, in depending upon demands. Use of a dual energy storage - composed of batteries[...]
7
41%
Logistyka
2015 nr 4 3912--3921, CD2
PL Wykorzystanie mocy zainstalowanej silników wewnętrznego spalania, zwłaszcza w lokomotywach manewrowych i lokomotywach przemysłowych, jest bardzo niskie. W związku z tym przez większość czasu silnik pracuje w reżimie eksploatacyjnym dalekim od optymalnego. Przykłady zmierzonych reżimów eksploatacyjny[...]
EN The utilization of installed power of internal combustion engines (ICE) especially in shunting locomotives and locomotives for industrial transport is very low. The result is that most of the time internal combustion engine works in regimes that are far from optimum mode. Some examples of measured o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last